Materiaalit

Koulutuksiin osallistuneille

PariAsiaa -materiaali (Linkki ohjaa Yksissä -hankkeen sivuille, jossa materiaali on vapaasti käytettävissä)

Sairaus ja parisuhde -koulutukset käyneille: Sairaus ja parisuhde -koulutusmateriaalit

Parisuhdepäivien materiaalit: 

Parisuhdepäivien 2020 materiaalit

Parisuhdepäivien 2021 materiaalit

Parisuhdepäivän 2022 materiaalit

Muut maksuttomat materiaalit asiakastyöhön

Toimivan parisuhteen perusta – työkalun avulla voi tarkastella parisuhteen ydintarpeita ja niitä tukevia tarpeita yhdessä asiakkaiden kanssa. Työkalu sisältää sekä kuvan parisuhteeseen liittyvistä tarpeista että apukysymyksiä keskustelun tueksi.

Värikäs tunnekartta -materiaalit tukevat tunnetyöskentelyä yhdessä asiakkaan kanssa. Tunnekartan ja tunnekorttien avulla voi tarkastella perustunteita ja niihin liittyviä erilaisia tunteiden sävyjä. Järjestämme myös Värikäs tunnekartta -koulutusta tunnetaidoista https://parisuhdekeskus.fi/tuote/verkkokoulutus-varikas-tunnekartta-kopio/.

Turvallisen parisuhteen huoneentaulu -työkalujen avulla voi tarkastella yhdessä asiakkaiden kanssa, miten turvallisuuden tunne toteutuu omassa parisuhteessa. Miten tunnistaa ne asiat, jotka turvallisuutta haastavat? Miten turvallisuuden tunnetta voisi lisätä?

Solmuja parisuhteessa -materiaalit

Mieli avoimena -opas on tarkoitettu sosiaalialan ammattilaisille avoimien suhteiden parissa työskentelyn sekä oman ammatillisen pohdinnan tueksi.

Maksuttomat oppaat parisuhteen tueksi:

Lyhyet maksuttomat verkkoluennot parisuhteesta ja sairaudesta:

Keskustelu- ja muita harjoituksia parisuhteen tueksi:

 

Maksulliset koulutustallenteet