Parisuhdekeskus Kataja - Symboli haalea

Koulutukset ammattilaisille

 

Valtakunnalliset Parisuhdepäivät 2022

Parisuhdepäivät järjestetään webinaarina 8.11.2022. Teemana Parisuhde ja mielenterveys. Lisätietoja: www.parisuhdepaivat.fi

 

Parisuhteen kriisit -koulutus

Koulutus tarjoaa tietoa parisuhteen kriiseistä, tunnetaidoista ja ristiriitojen ratkaisumalleista. 

VERKKOKOULUTUS: parisuhteen kriisit 5.10.2022

 

Perusasiaa parisuhteesta – koulutukset:

Koulutus tarjoaa tietoa ja helposti käytettäviä työkalua parisuhteen puheeksi ottamisen tueksi. Voimavaralähtöisessä koulutuksessa käydään läpi erilaisia parisuhteen dynamiikkaan ja vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä, kuten parisuhteen kaari, kiintymyssuhteiden vaikutus ja turvallisen parisuhteen peruspilarit. Lisäksi pysähdymme parisuhteen erityiskysymysten, kuten parisuhteen resilienssin ja dialogisuuden vahvistamisen äärelle.

VERKKOKOULUTUS: Perusasiaa parisuhteesta: 3.5.2022

VERKKOKOULUTUS: Perusasiaa parisuhteesta 6.9.2022

 

Solmuja Parisuhteessa –menetelmäkoulutus:

Solmuja parisuhteessa® on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli, jonka avulla ihmissuhdetyön ammattilainen voi auttaa paria selvittämään suhteensa solmukohtia.

KOULUTUS: Solmuja parisuhteessa 24.1.-6.6.2023 Helsinki

 

Värikäs tunnekartta -koulutus:

Värikäs tunnekartta -koulutuksessa käsitellään tunteita ja tunnetaitoja Värikäs Tunnekartta -oppaan pohjalta. Koulutus sopii kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöille sekä ihmissuhdealan yrittäjille ja vapaaehtoisille. 

VERKKOKOULUTUS: Värikäs tunnekartta 13.10.2022

 

Parisuhteen palikat -koulutus:

Parisuhteen palikat -koulutuksessa opitaan käyttämään Parisuhteen palikoita yksittäisen asiakkaan, parin tai ryhmän kanssa.

VERKKOKOULUTUS: Parisuhteen palikat 7.4.2022

 

Koulutustallenteet 

Verkkokaupastamme löytyy myös maksullisia koulutustallenteita, joita voi katsoa itsenäisesti ajasta riippumatta! Verkkokauppa 

 

Tilauskoulutukset

Toteutamme erilaisia parisuhdeteemaisia koulutuksia kuntien, järjestöjen ja seurakuntien työyhteisöille sekä yrityksille. Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri teidän työyhteisöllenne sopiva koulutuskokonaisuus.

 

Koulutuksiin liittyvät kysymykset

Laura Huuskonen
laura.huuskonen@parisuhdekeskus.fi.