priscilla-du-preez-aPa843frIzI-unsplash

Ristiriidat Parisuhteessa

Ristiriitatilanteet ovat suhteen kannalta tärkeitä kohtia. Ristiriidan kohtaamistapa vaikuttaa keskeisesti siihen etääntyykö vai lähentyykö kumppanit toisistaan. Ristiriitatilanteet on hyvä käyttää suhteen läheisyyden vahvistamiseksi. Rakentavasti ratkaistut pulmat ja ongelmatilanteet hitsaavat kumppaneita toisiinsa ja antavat tärkeitä mahdollisuuksia syventää ja lähentää suhdetta. Kun taas epäonnistuneet ratkaisutavat vievät tunnetasolla kauemmas toisistaan ja ovat toistuessaan todellinen riski kummankin omalle ja suhteen hyvinvoinnille.

Erilaisuus voi aiheuttaa ristiriitoja

Parisuhteessa olevat ihmiset eivät koskaan ole täysin samanlaisia. Oli erilaisuutta paljon tai vähän, se on monella tapaa suhteen myönteisen vetovoiman tärkeä tekijä. Erilaisuus antaa mahdollisuuden oppia toiselta uusia asioita ja erilaiset taidot hyödyttävät suhteessa samalla ajatuksella kuin hyvässä tiimissä erilaiset taidot hyödyttävät koko ryhmää. Monesti erilaisuuteen liittyy myös kokemus tasapainosta: toisen rauhallisuus ja toisen elävyys tasapainottavat kokonaisuutta.

Erilaisuus kuitenkin myös haastaa arkielämässä. Miten toimitaan, kun kaksi ihmistä ajattelee eri tavoin ja mielipiteet törmäävät? Erilaisuuden synnyttämät yhteentörmäykset ovat yhtä luonnollisia kuin luonnon lait. Se, miten ne kohdataan, on parisuhteen kannalta olennainen asia.

Negatiiviset kehät

Välttely, taivuttelu ja asioiden kelluttaminen ovat esimerkkejä reagoimisesta ristiriitoihin. Ihmiset kuvaavat usein ristiriitojen käsittelyä juuttumiseksi tai samalla kehällä pyörimiseksi. Moni kokee juuttuvansa samaan asiaan yhä uudestaan. Itse ristiriidan käsittelytapa alkaa tuntua niin raskaalta ja tuskaiselta, että monelle siitä tulee suurempi ongelma kuin se mistä ristiriita alun perin lähti liikkeelle. Kumpikin tietää toistensa tavat toimia ja sanoa. Kaava on aivan selvä, vuorosanat ennalta arvattavat. Tietoinen ristiriitojen ratkaiseminen on pyrkimystä toimia aikuisena ristiriitatilanteessa.

Huomioi nämä ristiriita tilanteissa

Ristiriidan aihe on tärkeä ilmaista selvästi ja rajata. Mistä konkreettisesta aiheesta puhumme, vaivaako asia molempia vai toista, miten tärkeä asia on? Ristiriidan aiheeseen kannattaa pysähtyä ennen kuin aihe lähtee rönsyilemään.

Tosiasiat eivät sisällä tulkintoja. Ärtyneinä monet meistä ovat taipuvaisia liioitteluun. Muutenkin ihmisen mieli on todella näppärä rakentamaan oman tulkinnanvaraisen käsityksen asioista. Ristiriidan selvittely lähtee väärään suuntaan, jos toinen tai kummatkin liioittelevat ja tulkitsevat asioita pitäen niitä automaattisesti tosina. Ristiriitaan liittyvät tosiasiat kertovat täsmällisesti kummankin konkreettisesta toiminnasta, sanomisista, tapahtumista ja olosuhteista. Tosiasiat kuvaavat ristiriitaan liittyviä määrällisiä, ajallisia tai muita kuvaavia lukuja. Tosiasiat eivät sisällä tulkintoja eikä asioihin riittyviä arvolatauksia. Ne ovat keskustelun asiasisältöinä toteavia faktoja eikä mielipiteitä.

Parisuhteen tasapainosta ja tasapuolisuudesta huolehtiminen. Ristiriitojen ratkaisemisessa on tärkeää asenteellinen tasapainosta ja tasapuolisuudesta huolehtiminen: kummankin näkökulmat ovat yhtä tärkeitä, kumpikaan ei saa vähätellä toista. Kummankin tulee oppia herkkyyttä tunnistaa, että ristiriitatilanteissa toimitaan reilusti ja tasapuolisesti.

 

Lähde: Liljeström. S. 2012. Vuorovaikutustaidot parisuhteessa (julkaisija: Kataja – Parisuhdekeskus ry)

Comments are closed.