Pariskunta

Parisuhde ja sairaus

Oma tai kumppanin sairastuminen pysäyttää arkisen elämän ja asettaa parisuhteen ja koko perheen uuteen elämäntilanteeseen. Sairastuminen ei kysy oikeaa hetkeä tai paikkaa, eikä myöskään sairastumisen herättämiä tunteita tai reaktioita pysty ennalta suunnittelemaan. Sairauden merkitys parisuhteelle vaihtelee paljon riippuen siitä, millaisia oireita sairaus aiheuttaa, minkälaisia kokemuksia kumppaneilla on ennestään esim. läheisten sairauksista, miten sairauden tuomiin muutoksiin sopeudutaan ja miten luottavaisesti ylipäätään suhtaudutaan tulevaisuuteen. Kokemus ja selviytyminen tilanteesta voivat olla eri ihmisillä hyvin erilaiset. Sairaus haastaa molemmat kumppanit kääntämään katseen myös kumppania kohtaan ja päivittämään parisuhdetta uutta elämäntilannetta vastaavaksi.

Sairaus voi aiheuttaa parisuhteeseen kriisin, johon kumppanit usein reagoivat eriaikaisesti ja eri tavoilla. Kriisin käsittely saattaa toiselle tarkoittaa puhumista, toiselle tekemistä; toinen saattaa puhua tuntikausia puhelimessa, toinen saattaa haluta lähteä yksin kävelylle tai vetäytyä omiin oloihinsa. Toinen saattaa itkeä ja huutaa, toinen alkaa kirjoittaa. On hyvä huomata, että kriisin käsittelytavat vaihtelevat ja se on normaalia. Myös se, missä vaiheessa parisuhdetta sairaus astuu kuvioon, vaikuttaa siihen, miten siihen suhtaudutaan. Tuoreessa suhteessa kumppanin sairastuminen on usein toisenlainen asia kuin vuosikausia jatkuneessa suhteessa.

Parisuhteen roolit saattavat myös muuttua kumppanin sairastuttua. Aikaisemmin aktiivinen arjen veturi saattaa joutua sairauden vuoksi hidastamaan tahtia, tai aiemmin sosiaalinen kumppani saattaa tuntea halua vetäytyä omiin oloihinsa.

Usein sairaus vaikuttaa myös tavalla tai toisella seksuaalisuuteen parisuhteessa: se mikä aiemmin oli ehkä mahdollista, ei enää välttämättä olekaan. Muuttunut kehonkuva, lääkitys tai oireiden monenlainen kirjo saattavat vaikuttaa siihen, että seksi vähenee tai loppuu kokonaan.  Intiimi yhdessäolo saattaa vaihtua hoitosuhteeksi. Seksuaalisuus on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä seksi.  Onkin erityisen tärkeää pohtia, miten seksuaalisuutta voisi ylläpitää parisuhteessa sairaudesta huolimatta.

Kokemuksien jakaminen on tärkeää

Kumppanin tuki sairastuneen rinnalla on tärkeää. Parisuhteessa toisen osapuolen terveys ja toimintakyky vaikuttaa molempiin. Läheisyys on suojaava tekijä, mutta jossain tilanteissa myös altistava tekijä. Esimerkiksi kumppanin masennus ja masennuksen oireet ovat voimakkaasti yhteydessä parisuhteessa koettuun stressiin. Kun toinen parisuhteessa äkillisesti sairastuu, suhteessa voi läheisyys, niin henkinen kuin fyysinenkin, vähentyä. Ilo, innostus ja nauru saattavat olla kateissa, ja tilalle saattaa astua ärtymystä, riitoja ja kriittisyyttä.

Joskus kumppanit pelkäävät loukkaavansa, kuormittavansa tai syyttävänsä toista, ja siksi kumppanit saattavat vältellä sairaudesta puhumista. Ajattelemme säästävämme kumppaniamme vaikenemalla sairauteen liittyvistä tunteista ja asioista. Tällöin kumpikin jää yksin, kokemuksia ja tunteita ei jaeta yhdessä. Mitä enemmän kumppani on tietoinen toisen terveydentilasta ja tunteista, sitä enemmän ymmärrys ja myötätuntoisuus voi kasvaa.

Parisuhde voi myös vahvistua sairauden läpikäymisen myötä. Se, mikä on oleellista elämässä ja parisuhteessa, saattaa kirkastua. Voi olla, että vaikeistakin asioista voidaan sairauden myötä oppia puhumaan ja parisuhteen kipupisteet voivat tulla käsittelyyn. Kumppanit saattavat myös huomata, että toinen pysyy rinnalla, vaikka oman avuttomuutensa ja haavoittuvuutensa näyttää. Parisuhteessa saatetaan myös huomata, että toista pystyy auttamaan, vaikka vain olemalla läsnä ja kuuntelemalla silloin kun huoli sairaudesta tai sen aiheuttamista oireista on suuri.

Parisuhteen pärjäävyys 

Tutkimusten mukaan tiedämme tekoja, joita vahvistamalla voimme lujittaa parisuhteemme pärjäävyyttä. Ensimmäinen on yhteiset keskustelut. Muistot, kokemukset ja ajatukset ovat kumppaneilla usein erilaiset, mutta tärkeintä on se, että niistä ollaan tietoisia ja erilaisuus hyväksytään. Yhteiset keskustelut synnyttävät yhteisen parisuhteen tarinan. Jutelkaa yhdessä siitä, mitä tapahtui, kun sairaus tuli elämäänne? Mitä kumpikin teistä muistaa silloin tapahtuneen? Missä mennään nyt? Mitä suunnittelette ja mistä haaveilette yhdessä?

Muistelkaa myös yhdessä niitä kertoja, kun olitte voimakkaita ja selvisitte vaikeuksista. Luottamus parisuhteen voimaan kasvaa onnistumisten huomioimisella. Vaalikaa yhdessä yhteistä hyvää sen sijaan, että taistelisitte siitä, kumpi pääsee helpommalla tai joutuu tekemään enemmän. Viettäkää yhdessä aikaa, myös mukavien asioiden parissa, näin me-henki vahvistuu.

Muistakaa iloita yhdessä. Positiivisten ja iloisten tapahtumien, tunteiden ja kokemusten huomaaminen ja niiden jakaminen kumppanin kanssa on merkittävä parisuhdetta vahvistava teko. Vaikka sairaus tuo murhetta ja epävarmuutta elämään, sisältyy elämään myös kaunis puoli. Mikä teitä ennen nauratti, yhteiset muistot ja sattumukset? Nauratteko vielä yhdessä? Elämän kauneudesta on lupa nauttia kaikissa tilanteissa! .

Teksti on Parisuhdekeskus Katajan Yhdessä Vahvemmaksi – oppaasta. Pääset lukemaan opasta seuraavasta linkistä: Yhdessä vahvemmaksi – opas parisuhteen tueksi, kun perheessä on sairautta

 

Maksutonta tukea parisuhteelle 

Parisuhdekeskus Katajan chatit 

Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin 

Parivoima -parineuvonta

Comments are closed.