Pariskunta

Seksuaalisuus parisuhteessa

Seksuaalisuus ja oma suhtautuminen siihen eivät ole pysyviä vaan joustavia ja muuttuvia. Tämä on hyvä tiedostaa niin itsensä kuin kumppaninsakin kannalta. Se, mitä kohti on aiemmin pyrkinyt toteuttaessaan seksuaalisuuttaan, saattaa muuttua.

Seksuaalisuus voidaan määritellä usealla eri tavalla ja monta osa-aluetta käsittäväksi. Jokainen on yksilöllinen seksuaalisuudessaan. Seksuaalisuuteen voi kuulua seksuaalinen suuntautuminen, kokemus omasta sukupuolesta, fantasiat, halut, minäkuva ja suhde omaan kehoon.  Joillekin seksuaalisuus on tärkeä osa elämää, joillekin vähemmän tärkeä. Itsetuntemuksen myötä voi oppia lisää tarpeistaan ja toiveistaan, siitä mitä haluaa seksuaalisuudelta ja siitä mitä ei halua.

Seksuaalisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja seksuaaliset mieltymykset eivät riipu ihmisen sukupuolesta, iästä, vammaisuudesta tai vammattomuudesta, tai muusta taustasta. Siihen, miten oman seksuaalisuutensa kokee, vaikuttavat kuitenkin ympäröivän yhteiskunnan asenteet ja ennakkoluulot: kenelle seksi ja seksuaalisuuden toteuttaminen kuuluu, ja millä tavoin seksuaalisuuttaan on lupa toteuttaa. Jokaisella on oikeus omanlaiseensa seksuaalisuuteen, sen toteuttamiseen ja seksuaaliseen hyvinvointiin. Jokaisella on oikeus itse määrittää, millaisista asioista nauttii seksuaalisuuden toteuttamisen suhteen ja millaista seksiä haluaa – tai ei halua.

Seksuaalinen halu parisuhteessa vaatii sekä yhteyttä että erillisyyden kokemusta. Useimmat kaipaavat kokemusta ymmärretyksi, nähdyksi ja halutuksi tulemisesta oman halun herättämiseksi. Samaan aikaan on hyvä ymmärtää ja hyväksyä, että kumppanilla on oma, erillinen kokemusmaailmansa myös seksuaalisuuden, sen toteuttamisen, halun ja nautinnon suhteen.

Parisuhteessa voi olla monenlaista muutakin läheisyyttä kuin seksiä, eikä läheisyyden kuulu aina johtaa seksiin. Parisuhteessa on tärkeää viestiä kumppanille, että hän on tärkeä. Lähellä olemisen kautta sekä opimme tuntemaan toisiamme ja rakennamme luottamusta, mutta myös viestimme, että toinen on meille tärkeä. Se luo kosketukselle ja seksuaaliselle kohtaamiselle myönteistä ilmapiiriä. Välittävä ja rakastava kosketus parisuhteessa on monimuotoista. Erilaisia läheisyyden muotoja ovat niin halailu, suutelu, toisen sylissä tai kainalossa oleminen, yhdessä lepääminen, yhteiset suihkut kuin toisen silittely, kutittelu tai hierontakin. Oman kumppanin lähellä olosta voi nauttia monin eri tavoin.

Parisuhteet ovat erilaisia, seksuaalisuus on yksi osa suhdetta ja sen merkitys ja rooli vaihtelee eri suhteissa. Joissain suhteissa seksuaalisuutta toteutetaan paljon yhdessä, joissain suhteissa vähemmän. On kumppaneiden omissa käsissä määrittää, mitä seksuaalisuus meille tässä suhteessa merkitsee.

Seksuaalinen halu ja turvallisuus seksissä

Oma hyvinvointi vaikuttaa seksuaaliseen haluun. Seksuaalinen hyvinvointi edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen. Seksuaalisesta hyvinvoinnista huolehtiminen voi helposti jäädä fyysisen ja henkisen väsymyksen taakse. On vaikeaa toteuttaa seksuaalisuuttaan, jos ei koe riittävästi seksuaalista hyvinvointia ylläpitäviä asioita arjessaan.

On tärkeää käyttää aikaa myös oman nautinnon tutkimiseen. Joillekin läheisyys ja koskettaminen parisuhteessa on todella merkittävää, joillekin vähemmän merkittävää. Jotkut pitävät hellästä silittelystä, joistakin se voi tuntua jopa epämiellyttävältä ja he kaipaavat paljon lujempaa kosketusta. On tärkeää puhua siitä, minkä verran ja millaista läheisyyttä molemmat kaipaavat, ja miten läheisyyttä toteutetaan juuri meidän suhteessamme niin, että molemmat voivat olla tyytyväisiä.

Tunneyhteys ja turvallisuuden tunne vaikuttavat parisuhteen seksuaalisuuteen. Jos kumppanille on vaikeaa jakaa omia tunnetarpeitaan, eikä tunneyhteyden kokemusta ole tai se tuntuu heikolta, voi olla hankalaa toteuttaa seksuaalisuuteen liittyviä tarpeitaan toisen kanssa. Toisaalta lähentymisen ja yhteyden kokemus oman kumppanin kanssa voi helpottaa myös omista seksuaalisuuteen liittyvistä tarpeista, toiveista ja fantasioista keskustelemista.

Lähes jokaisessa parisuhteessa käydään keskustelua siitä, miten molemmat voisivat olla tyytyväisiä seksielämäänsä. On tavallista, että suhteessa tulee vaiheita, joissa seksuaaliset halut eivät kohtaa. Sekoitamme halujen eriparisuuden usein haluttomuuteen. Parisuhteessa saatetaan puhua haluttomuudesta, vaikka kyseessä olisikin halujen eritahtisuus, eli toinen haluaa seksiä useammin ja toinen harvemmin kuin toinen. Kun kommunikaatio on puutteellinen, molemmat kokevat helposti tulevansa tilanteessa loukatuksi. Seksiin painostaminen ja toisaalta myös jatkuva torjuminen johtaa usein siihen, että seksistä tulee ahdistusta aiheuttava ja vältettävä asia.

Seksuaalisuuden toteuttamiseen suhteessa tai ylipäätään toisten ihmisten kanssa liittyy vahvasti suostumus. On erittäin tärkeää, että kukaan ei tee seksiin tai omaan kehoon liittyen mitään, mitä ei halua, tai mikä tuntuu epämukavalta, edes toista miellyttääkseen tai vaikka toinen ei sitä pyytäisikään. Omien rajojen rikkominen on oman hyvinvoinnin ja identiteetin kannalta haavoittavaa ja haitallista.

Samoin missä tahansa kohtaa läheisyyttä tai seksiä toteutettaessa kaikilla osapuolilla on oikeus kieltäytyä tietynlaisesta toiminnasta tai lopettaa toiminta kokonaan. Vasta silloin, kun on riittävän turvallinen olo kieltäytyä seksiin ja läheisyyteen liittyvistä asioista, on riittävän turvallinen olo myös suostua seksiin ja läheisyyteen.

Torjutuksi tuleminen voi olla myös satuttavaa. Se ei ole kuitenkaan syy tehdä tai jatkaa sellaisten asioiden tekemistä, joita ei halua. Kumppanin kanssa voi keskustella siitä, miksi jokin asia tuntui epämukavalta tai miksi oma halu ei syttynyt tai katosi. Tämä vähentää väärinymmärryksiä, tulkintaa ja tunneyhteyden heikkenemistä kumppaneiden välillä. 

Millaisia fyysisiä, henkisiä, romanttisia, seksuaalisia ja tunnetarpeita tunnistan itsessäni? Miten ne täyttyvät arjessa? Mitä kaipaisin enemmän tai vähemmän?

Millaisesta kosketuksesta nautin? Mihin toivon minua kosketettavan? Miten?

 

Lue lisää:

Elina Tanskanen: Parempaa seksiä. 27 harjoitusta, joilla muutat seksielämäsi. (2017)

Kun halut eivät kohtaa -opas

 

Maksutonta tukea parisuhteelle 

Parisuhdekeskus Katajan chatit 

Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin 

Parivoima -parineuvonta

Comments are closed.