pariskunta ja auringonlasku

Seksuaalisuus parisuhteessa

Seksuaalisuus voidaan määritellä usealla eri tavalla ja monta osa-aluetta käsittäväksi. Seksuaalisuus ei ole sama asia kuin seksi. Seksuaalisuuteen voi kuulua seksuaalinen suuntautuminen, fantasiat, halut, minäkuva ja suhde omaan kehoon. Ihmisen seksuaalisuus koostuu monesta tekijästä. Joillekin seksuaalisuus on tärkeä osa elämää, joillekin vähemmän tärkeä. Itsetuntemuksen myötä voi oppia lisää tarpeistaan ja toiveistaan – siitä mitä haluaa seksuaalisuudelta ja siitä mitä ei halua. 

Seksuaalisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja seksuaaliset mieltymykset eivät riipu ihmisen sukupuolesta, iästä, vammaisuudesta tai vammattomuudesta, tai muusta taustasta.

Seksuaalinen hyvinvointi on osa parisuhdetta

Seksuaalinen hyvinvointi edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen. Se sisältää mahdollisuuden nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin vapaana pakottamisesta ja väkivallasta. Kosketus ja seksuaalinen läheisyys liittyvät keskeisesti mielihyvään ja nauttimiseen, hyvän olon ja tyydytyksen kokemiseen. Onko suhteessa jotakin sellaista, joka estää myönteisyyden kokemisen tai lähellä olemisen toisen kanssa? Miten voin säilyttää rajani suhteessa toiseen? Nämä ovat kysymyksiä, joita jokainen on varmasti pohtinut omalla kohdallaan.

On tärkeä muistaa, että seksuaalisuuden merkitys tai tarve seksiin toimintana vaihtelevat läpi elämän. Parisuhteessa voi olla hyvä seksuaalinen jännite ja seksuaalisesti tyydyttävää läheisyyttä, vaikkei yhdyntää jostain syystä olekaan. Elämäntilanne, sairastuminen ja esimerkiksi ikääntyminen vaikuttavat väistämättä parisuhteen seksuaalisuuteen ja seksiin.

Parisuhteessa seksuaalinen kipinä voi helposti jäädä fyysisen ja henkisen väsymyksen taakse. Seksuaalisesta läheisyydestä huolehtiminen tarkoittaakin myös omasta henkilökohtaisesta hyvinvoinnista huolehtimista, kuten esimerkiksi levosta ja rentoutumisesta.

Parisuhteen seksuaalisuuteen voi liittyä utopistisia mielikuvia, jotka vaikuttavat helposti oman parisuhteen seksuaalisen läheisyyden aliarvioimiseen. Suorituspaineet voivat tulla monesta lähteestä esimerkiksi median luomien mielikuvien pohjalta. Vertailu muihin voi luoda suorituspaineita.

Myönteisen ilmapiirin luominen on tärkeää

Halu tuottaa toiselle hyvää voi tulla omaksi sisäiseksi vaatimukseksi, vaikka kumppani olisikin tyytyväinen. Käsitys omista seksuaalisista taidoista voi synnyttää kokemusta, etten riitä. Kumppanit voivat myös luoda toisilleen paineita ilmaisemalla vahvoja odotuksia tai arvostelemalla toisiaan. Paineet ja odotukset synnyttävät usein stressiä ja ahdistusta, mitkä vaikeuttavat tai estävät seksuaalisen virittymisen.

Parisuhteessa on tärkeää viestiä kumppanille, että hän on tärkeä. Se luo kosketukselle ja seksuaaliselle kohtaamiselle myönteistä ilmapiiriä. Välittävä ja rakastava kosketus parisuhteessa on monimuotoista. Jos parisuhteessa huolehditaan kosketuksesta ylipäätään, se helpottaa myös kipinää sisältävän kosketuksen ilmaisemista ja vastaanottamista. Kun kosketusyhteys säilyy, madaltuu kynnys seksuaalisten aloitteiden tekemiseen ja luottamus vahvistuu.

Jos koet jonkun seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvän asian itselle tai suhteessasi ongelmalliseksi, älä jää asian kanssa yksin! Apua, tukea ja tietoa tarjoavat:

Väestöliitto: https://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/palvelut/

Sexpo: https://sexpo.fi/neuvonta/

Perhesuhdekeskus: https://perhesuhdekeskus.fi/tukea-sateenkaari-ihmisten-perhesuhteisiin/

Seta ry: https://seta.fi/palvelut/tuki-ja-neuvontapalvelut/

Comments are closed.