Käsi kädessä

Tunnetaidot parisuhteessa

Tunteet antavat sanoja ihmisen persoonalliselle tavalle kokea asioita. Tunteet ovatkin omaa yksilöllistä kokemisen aluetta, spontaaneja ja aitoja reagointeja tilanteisiin. Tunteilla on tärkeä tehtävä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Tunteet ovat keskeisessä roolissa vuorovaikutuksessa ja toimivat sekä vuorovaikutuksen organisoijina että vaikuttimina. Tunne on itsessään myös viesti. Tunteiden avulla sopeudutaan ympäristöön ja erilaisiin tilanteisiin. Tunteet määrittävät ja synnyttävät toimintaa. Lisäksi tunteet tuovat esille tarpeet.

Parisuhde on voimakkaasti tunnesuhde. Tunnemme kumppaniamme kohtaan monenlaisia tunteita, yhteiselämä herättää erilaisia tunteita ja meillä on myös odotuksia siitä, miltä parisuhteessa pitää tuntua. Siksi tunnetaidot, tunteiden tunnistaminen, nimeäminen, ilmaiseminen ja vastaanottaminen, ovat keskeisessä roolissa parisuhteessa ja tärkeitä taitoja parisuhteen läheisyyden kannalta. Mitä turvallisemmaksi suhteen kokee, sitä avoimemmin siinä voidaan paljastaa sekä itselleni helppoja että vaikeita tunteita.

Temperamentti, tunteisiin liittyvät opitut arvot ja toimintamallit sekä elämänkokemukset vaikuttavat, miten suhtaudun tunteisiin, omiin ja toisen. Parisuhteessa osapuolet vaikuttavat luonnollisesti siihen, millaista keskinäinen tunnevuorovaikutus on: Mille tunteille suhteessamme on lupa, mille ei? Mitä tunteita kumpikin ilmaisee luonnollisesti ja mitkä tunteet ovat vaikeita käsitellä?

Tunteet ovat aitoja ja tosia, eikä niitä voi määritellä oikeiksi tai vääriksi, positiivisiksi tai negatiivisiksi. Toinen ei voi arvostella toisen tunteita esimerkiksi vähättelemällä, ettei noin voi tuntea. Toinen ei voi myöskään määritellä, miten jossain tilanteessa pitäisi tuntea.

Tunteella on viesti ja tärkeä tehtävä. Miksi minusta tuntuu tältä – on hyvä kysymys. Omia tunteita ei tulisi arvostella, eikä niistä tulisi syyllistyä vaan pikemminkin kuunnella kuin ystävää. Pelon tunteet suojaavat meitä ja pitävät meitä turvassa, kateus kertoo kaipuusta jotain kohtaan, jota ei itsellä ei vielä ole, surua pitää kokea jotta elämään mahtuu uusia ilonaiheita, ärtymys suojaa rajojamme ja arvostuksen kokemusta jne.

Tunteet pinnalla ja pinnan alla

Tunteita voidaan jaotella monella tavalla ja yksi mahdollinen jaottelu on tunteiden jakaminen näkyviin tunteisiin ja pinnan alla oleviin tunteisiin.

Näkyvät tunteet ovat yleensä tunteita, jotka on helppo tunnistaa. Näkyviä tunteita ristiriitatilanteissa ovat usein pettymys, ärtyneisyys ja turhautuneisuus. Näkyvät tunteet peittävät usein alleen pinnan alla olevat tunteet, jotka ovat yhteydessä kiintymyssuhdetarpeisiin. Pinnan alla olevia tunteita voivat olla yksinäisyys, hylkäämisen pelko, arvostuksen puute tai yhteyden kaipuu. Kun pinnan alla oleva tunne ja sen taustalla oleva tarve eivät tule tunnistetuiksi, kuulluiksi ja vastatuiksi, näkyvät tunteet toimivat niiden purkautumiskanavina.

Usein kumppaneiden on helpompi ottaa vastaan kumppaninsa pinnan alla olevat tunteet ja niihin liittyvät tarpeet, kun taas näkyvät tunteet usein herättävät helpommin torjuntaa. Matka näkyvistä tunteista kohti pinnan alla olevien tunteiden tunnistamista ja jakamista ei kuitenkaan ole välttämättä yksinkertainen. Pinnan alla olevien tunteiden jakaminen vaatii turvallisuutta parisuhteessa ja kykyä asettua haavoittuvaksi kumppanin edessä.

Usein kumppanit ovat jumiutuneet vuorovaikutuksessaan tilanteeseen, jossa toisen roolina on olla vaatija (takertuja) ja toisen vetäytyjä (välttelijä). Vaatijan ja vetäytyjän rooleihin jumiutuneessa tilanteessa operoidaan yleensä näkyvillä tunteilla eivätkä niiden alla olevat tunteet ja tarpeet tule tunnistetuiksi ja kuulluiksi. Tunnetaitoja voi kuitenkin harjoitella.

Neljä tunnetaitoa on opittavia ja harjoiteltavia taitoja

  • Tunnista tunne (pysähdy ja kysy itseltäsi: miltä minusta tuntuu nyt?)
  • Anna tunteelle nimi (ilo, suru, pelko, viha, häpeä…)
  • Kerro tunteesta kumppanillesi (lause, jossa on jokin konkreettinen tunnesana)
  • Ota vastaan kumppanisi ilmaisema tunne (ole läsnä ilman puhetta tai kiirehtimistä, anna hänelle lupa tuntea)

Lähde: Värikäs tunnekartta – opas tunnetaitoihin (julkaisija Parisuhdekeskus Kataja ry)

 

Harjoitus: kortit tunteiden sanoittamiseen: https://parisuhdekeskus.fi/kortit-tunteiden-tunnistamiseen/

Harjoitus: käyttöohje tunteisiini: https://parisuhdekeskus.fi/harjoitus-kayttoohje-tunteisiini/

Harjoitus: toiveet, tarpeet ja tunteet: https://parisuhdekeskus.fi/harjoitus-toiveet-tarpeet-ja-tunteet/

 

Maksutonta tukea parisuhteelle 

Parisuhdekeskus Katajan chatit 

Parisuhdekeskus Katajan Parisuhdepuhelin 

Parivoima -parineuvonta

 

 

 

Comments are closed.