Käyttöohje tunteisiini

Harjoitus: käyttöohje tunteisiini

Tunteet ovat olennainen osa ihmisen kokemusmaailmaa. Jokaisella on oma ainutlaatuinen tunnekokemusten historia ja tietyt henkilöt, tilanteet, muistot ja paikat voivat herättää tunnemuistoja. Tunteet paljastavat myös henkilökohtaisen inhimillisyyden, sekä omat rajat ja haavat.

Tunnereaktiot kertovat siis nykyhetken lisäksi myös aiemmista tunnekokemuksistamme.

Käyttöohje tunteisiini on työkalu, jolla voi kertoa kumppanille omasta tunnemaailmasta. Kirjoittakaa ensin itseksenne alla olevat lauseet ylös ja täydentäkää niitä. Puhukaa sen jälkeen yhdessä kummankin vastauksista.

Ilo

Kun olen iloinen, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä kun minä olen iloinen on:

Rakkaus

Kun osoitan rakkauttani sinulle, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä kun osoitan rakkauttani sinulle:

Suru

Kun olen surullinen, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä kun minä olen surullinen on:

Kun näet minun itkevän haluaisin, että sinä:

Suuttumus ja viha

Kun olen vihainen sinulle, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä ollessani vihainen sinulle on:

Kun olen vihainen jollekin muulle/jostakin muusta kuin sinulle, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä ollessani kiukkuinen:

Pelko, ahdistus

Kun olen peloissani tai ahdistunut jostakin, haluaisin että sinä:

Pahinta, mitä voit tehdä ollessani peloissani tai ahdistunut on:

Comments are closed.