Vaikuttaminen

Vaikuttamistyö on osa Parisuhdekeskus Katajan strategiaa. Haluamme edistää keskustelua hyvinvoivan ja turvallisen parisuhteen merkityksestä yksilön ja koko perheen hyvinvoinnille, sekä rakentaa yhteiskuntaa, jossa parisuhteelle saa tukea ennaltaehkäisevästi ja haastavissa tilanteissa.

Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Parisuhteiden ongelmat altistavat mm. mielenterveyden häiriöille. Vanhempien parisuhteella on suuri vaikutus koko perheeseen: perheen tunneilmapiiriin sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Parisuhteita tukemalla ennaltaehkäisemme sekä vanhempien, että lasten ja nuorten psyykkistä kuormittuneisuutta.  

Vaikuttamistyömme sisällöt nousevat tutkimustiedosta ja ajankohtaisista keskusteluista. Kohtaamme myös ihmisiä palveluissamme, joissa saamme tietoa heidän tuen ja avun tarpeistaan. Toteutamme myös vuosittain kyselyitä yhteistyökumppaneiden kanssa, joista saamme tärkeää ajankohtaista tietoa parisuhteista. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa ja ajamme yhdessä tärkeinä pitämiämme arvoja.

Valtakunnallinen parisuhdeverkosto

Parisuhdekeskus Katajan aloitteesta vuonna 2004 perustettiin parisuhdetyön vaikuttajaverkosto – Parisuhdeverkosto. Verkoston tavoitteena on parisuhdeteemojen esiintuonti ja yhteinen vaikuttamistoiminta yhteiskunnassamme, sekä tiedonvaihto olemassa olevista toiminnoista. Verkostossa toimivat tahot ovat mukana valtakunnallisten Parisuhdepäivien ja Parisuhdeviikon suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintaa koordinoi järjestömme Parisuhdekeskus Kataja ry.

Eduskunnan parisuhdeverkosto 

Eduskuntaan on perustettu 13.9.2023 Eduskunnan parisuhdeverkosto, joka parisuhteen tuen palveluja ja toimintoja. Eduskunnan parisuhdeverkoston yhteistyökumppanina toimii Parisuhdekeskus Katajan vuodesta 2004 alkaen koordinoima Valtakunnallinen Parisuhdeverkosto. Lisätietoja.