Kortit tunteiden sanoittamiseen

Harjoitus: kortit tunteiden sanoittamiseen

Tunnekorttien avulla voi opetella tunnistamaan, ilmaisemaan ja myös vastaanottamaan tunteita.

Korteista voi etsiä nimiä omille tunteilleen kysymällä:

  • Mihin perustunteeseen oloni eniten liittyy: olenko, iloinen, surullinen, pelokas vai vihainen?
  • Mikä tunnesana sopii parhaiten kuvaamaan omaa tunnetilaani?

Tunteiden käsitteleminen on omien tunteiden tunnistamista ja niiden nimeämistä. Korttien avulla voi kertoa kumppanille miltä minusta tuntuu.

Toisen tunteiden arvostaminen näkyy siinä, miten ottaa vastaan ja kuuntelee, mitä he kertovat omista tunteistaan.

AVAA TUNNEKORTIT

Harjoitus yhdessä tehtäväksi:

Tarkastelkaa tunnekortteja ja pohtikaa alla olevia kysymyksiä ja käykää yhdessä keskustelua kysymysten pohjalta.

  1. Millaisia ilon sävyjä tunsit parisuhteenne alussa?

2. Millaisia ilon sävyjä tunnet parisuhteessa tänä päivänä?

3. Mistä tunteista sinun on helppo kertoa kumppanillesi?

4. Onko tunteita, joita sinun on vaikea näyttää?

5. Onko sinun vaikea ottaa vastaan jotain tunteita?

6. Mitkä tunnesanat kuvaavat parhaiten kulunutta viikkoasi?

7. Mistä iloitset kumppanissasi tänään?

Comments are closed.