Parisuhdekeskus Kataja - Symboli haalea

Parisuhdekeskus Katajan yhteisöjäsenet

Osa toimijoista järjestää parisuhdetapahtumia ja tarjoaa parisuhdeneuvontaa. Käy katsomassa tarjonta heidän omilta sivuiltaan!

Yksityiset toimijat

An-Net Oy Tukenanne
Parineuvontaa ja -terapiaa parisuhteen ongelmatilanteissa mm. Solmuja parisuhteessa -neuvontaa ja tunnetyöskentelyä.

Iloseksi
Seksuaaliterapiaa ja -neuvontaa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Iloseksi tarjoaa myös parisuhdeneuvontaa, jonka tarkoitus on avata parisuhteen solmuja ja haasteita.

Janaranda
Hyvinvointi- ja koulutuspalveluja yrityksille, yhteisöille ja yksityisille ihmisille mm. Solmuja parisuhteessa -neuvontaa, Eroseminaari ja seksuaaliterapiaa.

Kaarnavene Tmi
Terapeutit Kirsi ja Juha Penttinen toteuttavat yksin ja yhdessä pari- ja seksuaaliterapiaa, psykoterapiaa sekä ohjaavat erilaisia ryhmiä.

Kasvutila Oy
Monipuolisia kehittämisen palveluja ja erilaisia vuorovaikutukseen ja parisuhteisiin liittyviä kursseja ja koulutuksia eri puolilla Suomea.

Kasvunluotsi Oy
Tukea, ohjausta ja koulutusta yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Kasvunluotsi tarjoaa mm. Solmuja parisuhteessa -neuvontaa, Parisuhteen palikat -pariohjausta, parisuhdeneuvontaa, kognitiiivista lyhytterapiaa, tunnetaito-ohjausta, kirjallisuusterapia-ohjausta ja kasvatusneuvontaa.

Kultamaa
Parisuhdekursseja ja henkilökohtaista sekä pariskunnille suunnattua keskusteluapua.

Laakson huolenpito Tmi
Psykoterapeutti Seppo Laakso tarjoaa pari- ja psykoterapiaa sekä työnohjauspalveluita.

Voimaantumo
Palveluita parisuhteen hyvinvoinnin tueksi: Parisuhdeneuvontaa, pariterapiaa ja parisuhderyhmiä. Lisäksi perheneuvontapalveluita kuten kasvatusneuvontaa, kriisitukea perheille, pariskunnille ja yksilöille sekä vanhemmuusryhmiä.

Järjestöt

ADHD –liitto 
ADHD-liitolla on kursseja adhd-oireisille aikuisille ja heidän puolisoilleen sekä adhd-diagnosoitujen lasten ja nuorten vanhemmille. Lisäksi ADHD -liitto tarjoaa kokemustoimintaa, vertaistukea ja yhdistystoimintaa.

Familia ry 
Valtakunnallinen kahden kulttuurin perheiden asiantuntijajärjestö. Familia ry tukee kahden kulttuurin perheiden hyvinvointia tarjoamalla vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, tietoa ja neuvontaa.

Kasper Kasvatus- ja perheneuvonta ry 
Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö. Pääkohderyhmänä ovat vanhempien eron kokeneet lapset ja nuoret sekä lastensuojelun asiakasperheiden vanhemmat.  

Kansan Raamattuseura – Avioparityö 
Parisuhdekursseja ja tapahtumia sekä etänä että yhdessä läsnä kohdaten. Ohjaajina on vapaaehtoisia, tehtävään koulutettuja pareja, jotka ovat saaneet virtaa suhteeseensa avioparityötoiminnasta.

MIELI Meri-Lapin mielenterveys ry / Kriisikeskus Turvapoiju
Keskusteluapua, kun olet kohdannut järkyttävän tapahtuman tai yllättävän ja haastavan elämäntilanteen. Tuen ja avun tarve voi liittyä esim. parisuhde- tai perheongelmiin, arkielämän huoliin ja stressiin, läheisen menetykseen, työelämän ongelmiin, traumaattiseen kokemukseen ja muuhun vaikeaan elämäntilanteeseen.

Mennään eteenpäin ry 
Järjestää aviopariviikonloppuja hotelleissa eri puolella Suomea. Viikonloppujen keskeinen tavoite on kommunikaation parantaminen ja viikonlopun kuluessa käydään läpi avioliiton onnellisuuteen vaikuttavia asioita.

Mielen ry 
Mielen ry on mielen hyvinvoinnin vahva osaaja Suomessa. Edistää mielen hyvinvointia ja luo edellytyksiä mielenterveys- ja päihdetyötä tukeville palveluille sekä kokeilu- ja kehittämishankkeille. Tuottaa monipuolisia kasvu-, asumis- ja avopalveluita.

Nuorten Ystävät ry/ Vanhempien Akatemia 
Nuorten Ystävillä on yli sadan vuoden kokemus työstä apua ja tukea tarvitsevien lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyväksi. Valtakunnallisen työn tavoitteena on tuottaa hyvää yhteisöille ja koko yhteiskunnalle. Tarjoaa tilaisuuksia, ryhmätoimintaa sekä henkilökohtaista ohjausta myös verkossa. Vanhempien Akatemia® on tutkittuun tietoon, verkostoyhteistyöhön sekä vanhempien ja perheiden osallisuuteen pohjautuva 3-portainen toimintamalli vanhemmuuden tukemiseksi.

Parempi avioliitto ry 
Edistämme perheiden hyvinvointia puolisoiden välistä suhdetta ja yksilöllistä kasvua tukemalla. Toiminta perustuu vapaaehtoiseen vertaistukeen. Järjestää avioliittoleirejä ja -kursseja, mies- ja naistapahtumia sekä tarjoamme tukipareja kriisissä oleville pareille. Kouluttaa vertaisryhmien ohjaajia, tukipareja ja luennoitsijoita valtakunnalliseen parisuhdetyöhön.

Sateenkaariperheet 
Sateenkaariperheet ry on lastensuojelu- ja perhejärjestö, joka tekee ihmisoikeustyötä, perhepolitiikan kehittämistyötä, lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä, sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluiden kehittämistyötä sekä moninaisuuskasvatustyötä. Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia sateenkaariperheiden lasten, vanhempien ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä, oikeuksien puolustajana, palveluiden kehittäjänä, tiedontuottajana ja -välittäjänä sekä edunvalvojana.

Suomen Uusperheiden Liitto ry 
Suomen Uusperheiden Liitto ry (Supli) tarjoaa uusperheille neuvontatyön lisäksi osallisuutta mahdollistavaa vapaaehtois- ja vertaistoimintaa, osaamista vahvistavaa koulutus- ja kehittämistoimintaa sekä mahdollisuutta olla mukana yhteiskunnallisessa tutkimus- ja vaikuttamistyössä.

Seurakunnat

Useat seurakunnat tarjoavat perheneuvontaa ja/tai avioparityötä. 
 
 
 
 
 
 
 

Porvoon suomalainen seurakunta

Kauniaisten seurakunta – Perhetyö

Järvenpään seurakunta

Oulunkylän seurakunta

Sipoon suomalainen seurakunta – Perhetyö

Hakunilan seurakunta – Lapsi- ja perhetyö

Lauttasaaren seurakunta – Avioparityö

Ylöjärven seurakunta – Perhetalo

Espoonlahden seurakunta – Avioparityö

Vantaankosken seurakunta – Varhaiskasvatus- ja perhetyö

Pirkkalan seurakunta – Avioparityö

Töölön seurakunta

Jyväskylän adventtikirkko

Tampereen perheasiain neuvottelukeskus

Olarin seurakunta – Avioparityö

Hyvinkään seurakunta – Perhetyö

Lapuan tuomiokirkkoseurakunta – Avioparityö

Roihuvuoren seurakunta

Kempeleen seurakunta – Avioparityö

Tuusulan seurakunta

Paavalin seurakunta – Avioparityö

Nurmijärven seurakunta – perheasiain neuvottelukeskus

Helsingin seurakuntayhtymä

Muut

Yksikön tehtävänä on tukea ja edistää kirkon jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja musiikkitoimintaa sekä lasten, nuorten, perheiden ja parisuhteiden parissa tehtävää työtä yhdessä seurakuntien, hiippakuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 
 

Valamon kansanopisto
Valamon opisto on ortodoksinen kansanopisto, joka järjestää lyhytkursseja Valamon luostarissa. Valamon opiston toiminta on avointa kaikille ikään, sukupuoleen, asuinpaikkakuntaan, kulttuuritaustaan tai vakaumukseen katsomatta.