Solmuja parisuhteessa® menetelmäkoulutus

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen solmukohtien selvittämiseksi. Solmuja parisuhteessa® -menetelmää on koulutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Sadat sote- alan ammattilaiset kunta-, järjestö, seurakunta- ja yksityiseltä sektorilta auttavat pareja selvittämään tilannettaan tämän strukturoidun menetelmän avulla.

Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin. Neuvontaprosessissa parisuhteen solmukohtia tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen.

Solmuja parisuhteessa -menetelmä on kahdeksan koulutuspäivän menetelmäkoulutus. Strukturoitu menetelmä on ammattilaisen apuväline asiakkaiden ohjaamiseen prosessin läpi. Koulutuksen kesto on yhteensä kuusi kuukautta. Koulutus on suunnattu kuntien, järjestöjen, seurakuntien sekä yksityisen sektorin ammattilaisille.

Osallistujakriteerit

 • Sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan korkeakoulututkinto tai ent. opistotason tutkinto (menetelmäkoulutus ei anna ammattipätevyyttä)
 • vähintään kahden vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä (ohjaus, neuvonta, terapia).
 • koulutus on suunnattu erityisesti ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä
 • koulutukseen hakeutuvalla tulee olla mahdollisuus koulutuksen aikana työskennellä ja hyödyntää menetelmää pariskunta-asiakkaiden kanssa
 • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan säännöllinen työnohjaus
 • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan mahdollisuuksien mukaan myös työyhteisön tuki

Solmuja parisuhteessa -koulutuksen suoritettuaan työntekijä saa pätevyyden käyttää menetelmää ammatillisessa tai yrittäjän tehtävässään.

Kirjalliset hakemukset koulutukseen käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet

 • oppia strukturoitu Solmuja parisuhteessa -menetelmä
 • oppia ohjaamaan parin välistä vuorovaikutusta
 • syventää ymmärrystä parisuhteen dynamiikasta
 • lisätä valmiutta auttaa parisuhdekriisissä olevaa paria

Koulutuspalautteita

 • stukturoitu, selkeä, luotettava ja laadukas
 • selkeät teemat, jotka tuottavat tuloksia
 • hyvä materiaali prosessin tukena
 • riittävän pitkä aikajana oivaltamiseen: antaa aikaa ja tilan prosessille
 • mahdollistaa itseohjautuvuuden, sillä menetelmä menee ja kuljettaa eteenpäin
 • asiakkaan oma vastuu ja työskentely tehostuu

Comments are closed.