Marianne Heikkilä

Uuden puheenjohtajan terveiset

Tervehdys Parisuhdekeskus Katajasta 2021!

Olen kiitollisuudella ottanut vastaan Parisuhdekeskus Kataja ry:n puheenjohtajan tehtävän tämän vuoden alusta. Olen koulutukseltani teologian maisteri, rovasti ja olen toiminut vuosia järjestöjohtajana ja hallitusammattilaisena.

Parisuhteiden tukemiselle on nähtävissä suuri tarve koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Korona on kiristänyt välejä useissa perheissä, joissa arjessa saattoi jo olla vanhempia kuormittavia tekijöitä. Palvelujen tarve on kasvanut ennaltaehkäisevissä palveluissa sekä peruspalveluissa. Toisaalta monissa perheissä arjen kohtaamiset ovat myös lisääntyneet koronan myötä. Parisuhdekeskus Katajan tuottamassa Parisuhdekyselyssä (2020) ilmeni, että parisuhteeseensa ovat koronan aikana olleet tyytyväisimpiä ne pariskunnat, jotka ovat saaneet tukea itselleen silloin, kun heillä on ollut haasteita.

Totesimme toiminnanjohtaja Suvi Larun kanssa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 25.1.2021, että parisuhteeseen panostaminen on perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Meillä on näyttöön perustuvaa tutkimustietoa siitä, että vanhempien parisuhteita tukemalla voidaan auttaa koko perhettä. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteen tulisikin siirtyä varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Järjestöjen, kuten meidän Parisuhdekeskus Katajan työ parisuhteiden edistämiseksi on tällä hetkellä erityisen tärkeää, kun aikuisten oman elämän haasteet, parisuhteen pulmat ja tulehtunut kodin ilmapiiri heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia koronatilanteessa ja vielä pitkään sen jälkeen.

Parisuhdekeskus Kataja ry kuntavaalitavoitteissamme 2021 korostamme parisuhteiden hyvinvointia, joka tukee sekä yksilöä että koko perhettä. Sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueilla sekä kunnissa tulee huomioida parisuhteiden tuen merkitys ja toteuttaa järjestöyhteistyötä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee olla riittävä osaaminen ja ymmärrys parisuhteiden tukemisen tärkeydestä. Pidämme tärkeänä, että kuntapäättäjät ymmärtävät parisuhteiden yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden. Päätöksenteossa tulee huomioida myös parisuhdevaikutukset ja terapiatakuussa pari- ja perhepsykoterapiamahdollisuus.

Parisuhdekeskus Katajassa pidämme tärkeänä, että perheiden yksilölliset tarpeet, palveluiden saatavuus ja erilaiset tuen muodot erityisesti parisuhteiden ja vanhemmuuden haasteissa tunnistetaan. Jatkamme uuden hallituksen kanssa järjestömme vaikuttavaa työtä edellisen hallituksen tekemän hyvän pohjan päälle.  Haluamme myös tulevaisuudessa olla vahvasti valtakunnallinen, vaikuttava sekä yhdistyksemme monipuolisen rahoituspohjan varmistava järjestö. Tehdään tästä vuodesta yhdessä hyvä perheille!

Talviset terveiset,

puheenjohtaja Marianne Heikkilä
Parisuhdekeskus Kataja ry

Comments are closed.