puhekupla tekstillä: kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntavaalitavoitteet 2021

Parisuhteiden hyvinvointi tukee yksilöä ja koko perhettä. Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa ihmisen terveyteen. Onneton parisuhde on terveysriski ihmisen hyvinvoinnille, ja parisuhteiden ongelmat altistavat myös mielenterveyden häiriöille. Hyvinvoivan parisuhteen omaavat kestävät paremmin elämän vaikeuksia, ongelmia ja kriisejä. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheeseen. 

1. SAAVUTETTAVAT PARISUHDEPALVELUT 

Parisuhteen tueksi tulee kuntalaisille olla tarjolla monenlaisia palveluita. Parisuhteen haasteet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Parisuhteen tueksi tulee olla tarjolla helposti saavutettavia ja laadukkaita palveluita esim. ottamalla käyttöön Terapiatakuu, joka sisältää pari- ja perhepsykoterapian mahdollisuuden. 

Sote-uudistuksessa, hyvinvointialueilla ja kunnissa tulee toteuttaa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Näin varmistetaan kuntalaisten mahdollisuus osallistua myös järjestöjen tarjoamiin matalan kynnyksen palveluihin ja tilojen yhteiskäyttö. Järjestöt tarjoavat koulutuksia parisuhteen teemoista ja palveluohjausta. 

2. SUUNNITELMALLINEN PARISUHTEEN TUKEMINEN 

Parisuhteiden varhainen tuki on kirjattuna kunnan strategiaan. Parisuhteiden hyvinvointiin panostaminen ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen korostaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa.  Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi parisuhteen tuki on kirjattuna kunnan strategiaan ja päätöksenteossa tulee huomioida parisuhdevaikutukset.

Vahvistetaan ammattilaisten parisuhdeteemoihin liittyvää osaamista.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöillä tulee olla valmiuksia ottaa parisuhde puheeksi ja osaamista ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja parisuhteiden moninaisuudesta. 

Comments are closed.