Syyskokouskannari banneri

Syyskokouksen kannanotto: Parisuhteiden palvelut osaksi hyvinvointialueiden rakenteita

25.11.2021

Edelleen käynnissä oleva koronapandemia on tuonut näkyväksi parisuhteiden haasteet perheissä. Pandemian jäljiltä meille on kertynyt paljon korjaus- ja huoltovelkaa parisuhteiden ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Suomessa on hyväksytty esitys sote-uudistuksesta ja siirtymisestä hyvinvointialueisiin. Tulevilla hyvinvointialueilla tulee huomioida vahvasti parisuhteet ja erilaiset tuen muodot ja palvelut. Erityisesti ennaltaehkäiseviin parisuhdepalveluihin tulee panostaa ja niitä tulee kehittää. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheen vuorovaikutus- ja tunneilmapiiriin, sekä lasten turvalliseen kasvuympäristöön.

Hyvinvoivan parisuhteen omaavat kumppanit kestävät paremmin elämän vaikeuksia, ongelmia ja kriisejä. Onneton parisuhde on riski ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Haasteet parisuhteessa altistavat mielenterveyden häiriöille. Tiedämme, että mielenterveyden häiriöistä koituu yhteiskunnalle miljardien eurojen kustannukset vuosittain. Parisuhteen tuki on siis hyvinvointialueille tärkeä investointikohde.

Parisuhteen tukeminen ja erilaisten parisuhteen palveluiden järjestäminen on tärkeä tehdä tulevilla hyvinvointialueilla yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa. Perhekeskuksissa tulee huomioida parisuhteiden teemat kaikenlaisissa perheissä.  Parisuhdepalveluiden tulee olla saavutettavia kaikille pareille erilaisissa perhetilanteissa.

Tulevilla hyvinvointialueilla julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä tulee vahvistaa. Parisuhdekeskus Kataja ry koordinoi Valtakunnallista parisuhdeverkostoa, johon kuuluu kymmeniä kunta- ja järjestötoimijoita, sekä sotetoimialueita. Verkoston toiminnassa on noussut esille tarve lisätä saavutettavia palveluita parisuhteiden tueksi. Ammattilaiset julkisessa terveyden- ja sosiaalihuollossa tarvitsevat parisuhteen puheeksi ottamiseen lisää välineitä. Järjestökentällä on vahvaa parisuhdeosaamista, jota tulee hyödyntää.

Parisuhteiden puheeksi ottaminen ja tukeminen säästää sekä inhimillistä kuormitusta että yhteiskunnan kustannuksia. Uusien rakenteiden luominen tarjoaa päättäjille ja toimijoille mahdollisuuden ottaa huomioon entistä vahvemmin parisuhteiden ja perheiden hyvinvoinnin turvaamisen tulevaisuuden Suomessa.

Lisätietoja
Suvi Laru
toiminnanjohtaja Parisuhdekeskus Kataja ry
suvi.laru@parisuhdekeskus.fi
050 541 1288

Comments are closed.