Parisuhdeverkosto

Parisuhdekeskus Katajan aloitteesta vuonna 2004 perustettiin parisuhdetyön vaikuttajaverkosto
– Parisuhdeverkosto. Verkostossa on mukana 20 toimijaa. Toimintaa koordinoi Parisuhdekeskus
Kataja ry. Verkosto edistää toiminnallaan vahvistavan parisuhdetyön yhteiskunnallista näkymistä.
Verkostossa toimivat tahot ovat mukana valtakunnallisten Parisuhdepäivien ja Parisuhdeviikon
suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Parisuhdeverkoston toimijat: