Valtakunnallinen Parisuhdeviikko 7.-13.11.2022

Parisuhdeviikkoa vietetään viikolla 45, eli 7.-13.11. Vuoden 2022 teemana on Parisuhde ja mielenterveys. Parisuhdeviikon aikana järjestetään toimintaa kohtaavasti ja verkossa esim. luentoja, chatteja ja puhelinneuvontaa. Viikon päätapahtumina on ammattilaisille suunnattu koulutuspäivä Parisuhdepäivä ti 8.11. ja pareille suunnattu Päivä Parisuhteelle –tapahtuma la 12.11. Parisuhdeviikkoa koordinoi parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö Parisuhdekeskus Kataja ry ja viikkoa on suunnittelemassa järjestöjen ja kuntatoimijoiden muodostama valtakunnallinen parisuhdeverkosto. 

PARISUHTEESEEN PANOSTAMINEN ON MIELENTERVEYSTEKO 

Parisuhde on usein aikuisen tärkein kiintymyssuhde. Parisuhde voi parhaimmillaan kannatella elämän hyvissä ja vaikeissa vaiheissa, olla lohtu- ja turvapaikka. Hyvinvointi parisuhteessa heijastuu usein koko elämään, myös terveyteen ja työkykyyn. Parisuhteen ongelmat altistavat mielenterveyden häiriöille ja mielenterveyden häiriöt puolestaan altistavat ongelmille parisuhteissa. MIELI ry kertoo OECD:n laskeneen, että mielenterveydenhäiriöistä koituvat kustannukset maksavat suomalaiselle yhteiskunnalle noin 11 miljardia euroa vuosittain. Yksi keino ennaltaehkäisyyn on parisuhteen vahvistaminen ja varhaisen tuen hakeminen. 

Mielenterveyden haasteet yhdistävät tai erottavat  

Mielenterveyden haasteet tai psyykkinen sairastuminen tuovat parisuhteeseen monenlaisia muutoksia. Sairastunut tai oireileva kumppani ei välttämättä kykene vastavuoroisuuteen arjen askareissa. Myös parisuhteen vuorovaikutus saattaa kärsiä ja tunneilmaisut voivat muuttua. Sairastuneen huomio saattaa kääntyä sisäänpäin ja hän voi etääntyä omiin oloihinsa, omista tunteista ja ajatuksista voi olla vaikea kertoa. Vetäytyminen ei ole ainoastaan oire vaan myös suojautumiskeino vaativaksi koettuihin tilanteisiin. Usein esim. masennusta sairastavan kumppani kokee myös masennuksen oireita. 

Vaikeudet voivat myös olla yhdistävä tekijä ja luoda suhteeseen uutta. Uusien ajattelutapojen rakentuminen ja “yhdessä vaikeuksien läpi” -asenne lujittavat suhdetta. On tärkeää tehdä näkyväksi parisuhteessa olevaa hyvää, niitä asioita, jotka koetaan toimivaksi.  

Parisuhteen hyvinvoinnin ylläpitäminen on suhteen molempien osapuolien vastuulla 

Siinä missä sairastunut käy läpi oman polkunsa, myös kumppani joutuu käymään rinnalla läpi oman prosessinsa. Tärkeitä selviytymiskeinoja ovat toivon ylläpitäminen, dialogisen vuorovaikutuksen vahvistaminen ja toimivan arjen rakentaminen. Kumppanin tai molempien osapuolten mielenterveyden haasteet voivat vaikuttaa elämäntilanteeseen, mutta ne eivät saa määrittää parisuhteen osapuolten koko identiteettiä. Merkitystä on sillä, että ongelmat jaetaan ja niihin etsitään yhdessä ratkaisuja. Suhteen toinen osapuoli ei voi kannatella toista täysin, koska silloin myös toisen riski sairastua kasvaa.  

Ulkopuolista apua on tärkeää hakea tarvittaessa. Mieluummin varhaisessa vaiheessa, ennen kuin suhde kriisiytyy. Järjestöt, kunnat ja seurakunnat tarjoavat apua. 

—————————————————

PARISUHDEKESKUS KATAJAN VIIKON OHJELMA:

MA 7.11. klo 17.30 VERKKOLUENTO: Yhteys katki? Mielenterveyden haasteet parisuhteessa (kaikille avoin, maksuton)

TI 8.11. KOULUTUSPÄIVÄ: Valtakunnallinen Parisuhdepäivä (ammattilaisille suunnattu tapahtuma)

KE 9.11. klo 17.00 VERKKOLUENTO: Avaimia parisuhteen vuorovaikutukseen (kaikille avoin, maksuton)

TO 10.11. klo 17.30 VERKKOLUENTO: Parisuhde voimavarana ympäristöahdistuksessa (kaikille avoin, maksuton)

PE 11.11. klo 11-12 VERKKOLUENTO: Oivalluksia parisuhteen tunnetaitoihin (kaikille avoin, maksuton)

LA 12.11. klo 10-11.30 VERKKOTAPAHTUMA: Päivä parisuhteelle (kaikille avoin, maksuton)

Parisuhdekeskus Katajan matalan kynnyksen palvelut viikolla

Parisuhdeteemainen päivystyschat ke klo 12-15

Parisuhdepuhelin ma klo 14-16

Parisuhdeteemainen ajanvarauschat (aikoja torstaina ja perjantaina)

Ryhmächat: Omat rajat ihmissuhteissa (18-29 vuotiaille) to 10.11. klo 15-16.30

 

——————————————————

Tekstin lähteet:  
-Mieli ry. 2021. Tilastotietoa mielenterveydestä. Saatavissa: https://mieli.fi/yhteiskunta/mielenterveys-suomessa/tilastotietoa-mielenterveydesta/ 
-Mielenterveysomaiset Pirkanmaa – FinFami ry. ”Hyvät hetket eivät olleet enää yhtä hyviä” – Mielenterveysongelma parisuhteessa. Saatavissa: https://www.finfamipirkanmaa.fi/wp-content/uploads/Mielenterveysongelma-parisuhteessa-.pdf
-Rautiainen, E-L. 2010. Co-construction and collaboration in couple therapy for depression. Saatavissa:
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/25184/9789513940348.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
-Tartakovsky, M (2013). When mental illness strikes: Tips for couples. PsychCentral.