IMG_0845

Vuoden parisuhdeteko -palkinto 2021 Meidän erityinen perhe -hankkeelle & kunniamainintoja vapaaehtoisille

Jo yli kymmenen vuoden ajan Parisuhdekeskus Kataja ry on myöntänyt Vuoden parisuhdeteko -palkinnon henkilölle, henkilöille tai yhteisölle, joka on vaikuttanut parisuhdeteollaan parisuhteiden hyvinvointiin. Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallitus valitsee ja palkitsee palkinnonsaajan vuosittain valtakunnallisilla Parisuhdepäivillä.

Vuoden parisuhdeteko -palkinto 2021 Lakeuden omaishoitajat ry:n Meidän erityinen perhe -hankkeelle

Lakeuden omaishoitajat ry:n hallinnoiman Meidän erityinen perhe -hankkeen (2019-2021) toiminta on tarjonnut erityisten lasten vanhemmille, terveille sisaruksille ja koko perheelle voimavaroja ja ilon hetkiä monipuolisen toiminnan kautta. Hankkeessa on huomioitu esimerkillisesti kaikki erityislapsen läheiset.

Meidän erityinen perhe -hankkeen toiminnassa on keskitytty erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja terveiden sisarusten hyvinvointiin. Erityisen ansiokkaasti hankkeessa on nostettu erityislasten vanhempien parisuhteiden tukemisen teemaa koko hankkeen ajan erilaisten teemaviikkojen, tapahtumien ja konkreettisten toimintojen kautta. Tiedetään, että erityislapsen vanhemmuus on erityisen haastavaa vanhempien parisuhteelle. Hankkeessa on tarjottu tukea vanhempien parisuhteeseen niin tiedon, vertaistuen kuin treffi-iltojen kautta.

”Tunnustus on meille iso asia ja tuntuu ihanalta”, Merja Riikonen Meidän erityinen perhe -hankkeesta kommentoi. ”Parisuhteen teeman nostaminen on tärkeää, jotta arjessa olisi ilon hetkiä eikä se olisi pelkkää erityislapsen hoitamiseen liittyviä asioita. Parisuhteesta saa voimaa, tukea ja iloa, jotta jaksaa sitä välillä raskaalta tuntuvaakin arkea”, Merjan kollega Hanna-Kaisa Mäkynen jatkaa.

Kunniamainintoja Parisuhdekeskus Kataja ry:n vapaaehtoisille

Vuoden parisuhdeteko -palkinnon lisäksi Parisuhdekeskus Kataja ry on muistanut toiminnassaan vuonna 2021 aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten tekemää tärkeää, arvokasta ja korvaamatonta työtä parien ja perheiden hyväksi.  Parisuhdekeskus Katajan hallitus myönsi kunniamaininnan 14:lle vapaaehtoiselle, jotka ovat olleet mukana järjestön toiminnassa edistämässä, että vahvistavaa parisuhdetoimintaa on tarjolla. Vapaaehtoisten avulla Parisuhdekeskus Katajan toiminnassa on voitu tarjota luentoja, kursseja, ryhmiä ja muuta vertaistukea parisuhteeseen.  

Vuoden parisuhdeteko -palkinto ja kunniamaininnat luovutettiin Parisuhdekeskus Kataja ry:n järjestämillä Parisuhdepäivät -webinaarissa 10.11.2021.

Vuoden parisuhdeteko -palkintojen saajat aikaisempina vuosina

Comments are closed.