Henkilö - Suvi Laru

Toiminnanjohtaja Suvi Laru: Parisuhteiden tuelle on tällä hetkellä suuri tarve

Parisuhteiden tukemiselle on suuri tarve koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Erityisen hankala tilanne on sellaisissa lapsiperheissä, joissa haasteellinen kevät ja kesä ovat aiheuttaneet kiristynyttä ilmapiiriä, riitoja ja jopa eron harkitsemista.

Ennaltaehkäisy on olennaista myös parisuhteen hoidossa. Ennaltaehkäisevä, matalan kynnyksen tuki säästää sekä inhimillisiä kuormituksia että yhteiskunnan kustannuksia, kuin mahdolliset, kalliit toimenpiteet tulehtuneiden tilanteiden korjaamiseksi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoitusta ollaan mahdollisesti leikkaamassa merkittävästi Valtiovarainministeriön ehdottamassa budjettiriihen taloussuunnitelmassa. Tämän toteutuessa on vaarana, että pariskunnat jäisivät ilman tarvitsemaansa apua parisuhteen haastekohdissa. Tukea vaille jäämisellä on vaikutuksia paitsi pariskunnan, myös koko perheen hyvinvointiin.

Korona-aika on tuonut näkyväksi järjestöjen tärkeän roolin avun antajina. Palvelujen tarve on kasvanut. Parisuhdekeskus Katajan parisuhdepuhelimessa ja chat- keskusteluissa asiantuntijoiden apua on hakenut ja saanut tähän mennessä vuoden 2020 aikana lähes kaksinkertainen määrä kuin koko edellisvuotena yhteensä. Asiantuntijat ovat läsnä monissa eri järjestöissä parisuhteen tukena maksutta ja valtakunnallisesti.

On tärkeää, että parisuhteen tueksi on tarjolla monenlaisia palveluita. Parisuhdekeskus Katajan juuri julkaistussa Parisuhdekyselyssä ilmeni, että parisuhteeseensa ovat tyytyväisimpiä ne pariskunnat, jotka ovat saaneet tukea itselleen silloin, kun heillä on haasteita. Tarjoamalla tukea parisuhteelle ehkäistään eroja, luodaan luottamusta tulevaisuuteen sekä tuetaan lasten ja nuortenkin hyvinvointia!

Parisuhdekeskus Kataja ry 

Suvi Laru 

toiminnanjohtaja, psykologi, psykoterapeutti 

Comments are closed.