Kaksi ihmistä

Sote-alueiden ja järjestöjen yhteistyötä tulee vahvistaa parien ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

Kevätkokouksen kannanotto 28.4.2022

Pitkään jatkunut koronapandemia on lisännyt lasten, nuorten ja aikuisten pahoinvointia ja mielenterveyden haasteita. Koronapandemian lisäksi Euroopassa syttynyt sota ja ilmastokriisi pohdituttavat monia ja tapahtumat ovat vaatineet meiltä kaikilta paljon resilienssiä – kestävyyttä, epävarmuuden sietokykyä ja voimia uskoa tulevaisuuteen. Parien ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta viime vuodet ovat kerryttäneet paljon korjaus- ja huoltovelkaa. 

Epävarmassa maailmantilanteessa on erittäin tärkeää, että perheet saavat apua jaksamisen tueksi. Tärkeää on myös korostaa ennaltaehkäisevän tuen merkitystä perheiden tukemiseksi. Useat sote-toimijat ja järjestöt tekevät tärkeää työtä parien ja perheiden auttamiseksi, kuitenkin palvelut ovat pirstaleisia. Sote-alueiden ja järjestöjen välistä yhteistyötä on tärkeää vahvistaa, jotta mahdollisimman monet löytävät sopivan avun piiriin oikea-aikaisesti. Pari- ja perhejärjestöt tarjoavat tärkeitä tukimuotoja, joilla helpotetaan julkisen puolen pitkiä jonoja. Parisuhdekeskus Katajan toiminnassa tukea on saatavilla chatissa, puhelimitse ja verkkotapaamisina sekä luentojen, kurssien ja ryhmien avulla.  

Parisuhdekeskus Kataja ry:n koordinoi valtakunnallista Parisuhdeverkostoa, johon on liittynyt mukaan jo useita sote-alueita. Verkosto edistää toiminnallaan vahvistavan parisuhdetyön merkitystä ja yhteiskunnallista näkyvyyttä. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 32 toimijaa (järjestöjä, kuntia, sote-alueita ja Kirkkohallitus). Tuhannet, jopa kymmenet tuhannet löytävät vuosittain tukea parisuhteeseensa Parisuhdeverkoston toimijoiden toiminnasta. Kutsummekin lisää sote-toimijoita mukaan verkostoon, jotta monialainen ja valtakunnallinen yhteistyö vahvistuisi. 

Yhteistyöllä edistämme perheiden hyvinvointia. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheen vuorovaikutus- ja tunneilmapiiriin, sekä lasten ja nuorten kasvuympäristöön. Tässä kasvuympäristössä rakentuu lasten ja nuorten tulevaisuuden resilienssi – kyky selviytyä ja nähdä toiveikkuutta silloin kun elämä tuo mukanaan haasteita. Perheiden ja parisuhteiden tukeminen on mielenterveyden tukemista ja sitä kautta mitä merkittävin yhteiskunnallinen teko.  Julkaisuja koronan vaikutuksista perheisiin 

Lastensuojelun keskusliitto. 2020. Paikoiltaan siirretty arki – Koronakriisin vaikutukset lapsiperheiden elämään -selvitys. 

https://www.lskl.fi/wp-content/uploads/Paikoiltaan-siirretty-arki-verkkojulkaisu.pdf

THL. 2021. Koronaepidemian vaikutukset lapsiperheiden sosiaalipalveluihin. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/142962/URN_ISBN_978-952-343-699-2.pdf?sequence=1 

Valtioneuvosto. 2021. Lapset, nuoret ja koronakriisi. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162647/VN_2021_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Comments are closed.