Kaksi henkilö istuu penkin eri päissä

Blogi: Parisuhteen pelisäännöt

Saako parisuhteessa puhua niin kuin haluaa? Miten toimia, jos kumppanin käsitykset suhteen rajoista ovat kovin erilaiset? Entä jos en haluakaan olla tekemisissä kumppanin suvun kanssa?

Kuulen usein pohdittavan, millaisista asioista pitää olla kumppanin kanssa samaa mieltä, jotta suhde toimisi. Parisuhde on intiimisuhde ja se liittyy usein lähes jokaiseen elämän osa-alueeseen tavalla tai toisella.  Eipä siis ihme, että suhteessa saattaa olla monia asioita, joista ollaan eri mieltä. On tavallista, että kumppaneilla saattaa olla hyvin erilaisia ajatuksia esimerkiksi suhteen läheisyydestä, seksuaalisuudesta, tulevaisuudesta, tai ajankäytöstä. Myös ajatukset arvoista, rahankäytöstä tai sosiaalisista suhteista saattavat vaihdella.

Sekä omat, että kumppanin käsitykset itselle tärkeistä pelisäännöistä saattavat muuttua alun ihastumiskuplan jälkeen. Siksi on tärkeää tietää, mitä kumppani ajattelee itselle tärkeistä elämän osa-alueista. Esimerkiksi käsitykset suhteen läheisyydestä, seksistä tai ajankäytöstä saattavat vaatia molemminpuolista päivitystä.

Joskus parisuhteessa tulee eteen pohdinta siitä, millaiseksi suhteen rajat määritellään. Parisuhteessa saatetaan joutua keskustelemaan, millainen vuorovaikutus tai kosketus on sopivaa suhteen ulkopuolisten kanssa. Onko esimerkiksi exän halaaminen tai somekommentointi ok? Toiselle vapaus suhteessa voi tarkoittaa suhteen avaamista ulkopuolisille, toiselle vapaus voi tarkoittaa vapautta valita olla kumppaninsa kanssa yhä uudelleen. Suhteen rajoihin ja pelisääntöihin liittyvä keskustelu vahvistaa usein suhdetta. Parhaimmillaan se lisää suhteeseen erityisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Millaista puhetta pelisäännöistä parisuhde tarvitsisi? Tulisiko yhteinen näkemys arjen ajankäytöstä päivittää, tai olisiko tarve keskustella riitatilanteista? Millaista puhetta parisuhde toivoisi seksistä ja läheisyydestä, jotta molemmat kumppanit voisivat hyväksyä suhteen pelisäännöt?

Parisuhteen pelisääntöjen päivitys jonakin sopivana hetkenä yhdessä kumppanin kanssa on viisas parisuhdeteko. Pelisääntöjen laadinnan voisi aloittaa vaikka siitä, että pohtii ensin itselleen tärkeitä asioita ja sen jälkeen yhdessä kumppanin kanssa. Millaiset pelisäännöt sinä toivot jakavasi kumppanisi kanssa?

Kirjoittaja
Parisuhdekeskus Katajan asiantuntija
Riina Nissinen

Comments are closed.