Henkilö - Suvi Laru

Parisuhdekeskus Katajan toiminnanjohtajaksi on valittu Suvi Laru

Suvi Laru on psykologian maisteri ja laillistettu psykologi, erityistason paripsykoterapeutti ja opettaja. Hän on yli 20-vuotisella työurallaan työskennellyt laaja-alaisesti Suomessa psykologina asiantuntijatehtävissä järjestömaailmassa, kuntasektorilla, erikoissairaanhoidossa, opetustoimessa ja viimeisimpänä yritysmaailmassa. Toiminnanjohtajana Suvi vastaa Parisuhdekeskus Kataja ry:n johtamisesta, kehittämisestä ja taloudesta hallituksen ja rahoittajan linjausten ja strategian mukaisesti. Tärkeä osa työtä on yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä verkostotyö.

”Yhdistyksemme on kehittynyt vuosien saatossa merkittäväksi toimijaksi alalla ja nyt on aika tarttua vielä voimakkaammin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, johon Suvilla on valtavasti annettavaa. Järjestölle on tärkeää, että uusi toiminnanjohtajamme on myös vahva parisuhdetyön osaaja. Suvi on energinen ja innovatiivinen sekä osaava viestinnässä ja verkostoitumisessa. Strategiatyössä innovatiivinen työote ja alan tuntemus antavat näkemystä hallituksellemme. Uskomme vahvasti siihen, että Suvi on sitä, mitä yhdistyksemme juuri nyt tarvitsee. ” Parisuhdekeskus Katajan puheenjohtaja Anne Karhola.

”Näen järjestökentän roolin tärkeänä tämän päivän Suomessa. Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointiin erilaisissa elämäntilanteissa vaikuttavat monet asiat, kuten kodin ilmapiiri, vanhempien tyytyväisyys elämään ja parisuhdetyytyväisyys. Hallitusohjelmaamme on kirjattu tarve kehittää vanhemmuuden ja parisuhteiden palveluita. Korostan omasta puolestani työssäni juuri ennaltaehkäisyn merkitystä ja parisuhdepalveluiden kehittämisen laaja-alaista tarvetta myös jatkossa. Tämän vuoksi olen äärettömän innostunut, kun pääsen mukaan luotsaamaan ja kehittämään parisuhdeasioita nykypäivän ihmisiä kohtaavaan suuntaan tämän upean järjestön toiminnanjohtajana. ” Suvi Laru

Suvi aloittaa tehtävässään torstaina 13.2.2020.

Comments are closed.