Parisuhdekeskus Kataja aluevaalitavoitteet

Aluevaalitavoitteet 2022

Suomessa on hyväksytty esitys sote-uudistuksesta ja siirtymisestä hyvinvointialueisiin.

Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa merkittävästi ihmisen terveyteen. Onneton parisuhde on terveysriski ihmisen hyvinvoinnille ja parisuhteen ongelmat altistavat myös mielenterveyden häiriöille. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheeseen. On tärkeää, että tulevat hyvinvointialueiden valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut huomioivat sotepalveluiden suunnittelussa myös parisuhdekysymykset.

Parisuhdekeskus Kataja ry:n aluevaalitavoitteet 2022 ovat:

Suunnitelmallinen parisuhteiden tukeminen
Järjestöyhteistyö

1. SUUNNITELMALLINEN PARISUHTEEN TUKEMINEN

Uusia rakenteita luodessa on tärkeää suunnitelmallisesti ottaa mukaan parisuhteiden hyvinvointiin panostaminen. Suunnitelmallisella parisuhdetyöllä säästetään inhimillistä kuormitusta sekä yhteiskunnan kustannuksia.

2. SAAVUTETTAVAT PARISUHDEPALVELUT

Parisuhteen tueksi tulee hyvinvointialueilla olla tarjolla helposti saavutettavia ja laadukkaita palveluita. Perhekeskuksissa ja terveyspalveluissa tulee olla tarjolla tukea kaikenlaisiin parisuhteisiin perhetilanteesta riippumatta.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöillä tulee olla valmiuksia ottaa parisuhde puheeksi ja osaamista ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja parisuhteiden moninaisuudesta.

3. JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

Hyvinvointialueilla on tärkeää toteuttaa tiivistä tiedottamis- ja palveluohjausyhteistyötä järjestöjen kanssa. Näin varmistetaan alueilla asuvien mahdollisuus osallistua myös järjestöjen tarjoamiin matalan kynnyksen palveluihin. Hyvinvointialueiden toimijoiden tulee huomioida järjestöjen jo olemassa olevat toimintamuodot ja osaaminen.

Comments are closed.