Kevätkokouksen kannanotto

Kevätkokouksen kannanotto: Syntyvyyden lisäämiseksi tarvitaan riittäviä tukipalveluja ja yhteiskunnallista asennemuutosta

25.4.2023

Suomessa syntyvyys on laskenut poikkeuksellisella vauhdilla jo yli vuosikymmenen ajan. Tilastokeskuksen (2023) tietoihin perustuen vuonna 2022 syntyi lapsia merkittävän pieni määrä. Jatkuessaan syntyvyyden madaltuminen ja väestörakenteen epätasapaino haastaa yhteiskuntamme sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

Yhteiskunnassamme on oltava tarjolla riittävästi helposti saavutettavia palveluita pari- ja perhesuhteiden tueksi ja vanhempien jaksamisen takaamiseksi. Läheissuhteisiin on lupa ja syytä hakea apua matalalla kynnyksellä jo ennen suuria haasteita. Ihmissuhde- ja parisuhdetaitojen vahvistumisen kautta pystytään luomaan turvallisia, hyvinvoivia ihmissuhteita.

Tarvitaan myös yhteiskunnallista asennemuutosta, jotta kotona tehtävä työ ja lastenhoito nähtäisiin riittävän arvokkaana kaikille perheen vanhemmille tasapuolisesti jaettavaksi.

Väestöliiton toteuttamassa Perhebarometrissa nostetaan esille syntyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Lastensaantiaikeita vähentävät esimerkiksi huoli tulevaisuudesta, työn ja perheen yhteensovittaminen ja sopivan kumppanin löytymättömyys. (Rotkirch, Sorsa & Lehtonen 2022.)

Hyvinvoivat perhesuhteet vahvistavat yksilöiden ja koko perheen hyvinvointia ja sitä kautta myös yksilön kykyä olla aktiivinen yhteiskunnan jäsen. Hyvinvoiva väestö on koko Suomen elinvoiman edellytys.

Tarvitsemme yhteisöllisyyttä ja toinen toisistamme huolen pitämistä myös rakenteiden ulkopuolella, jotta kukaan ei jää yksin. Lisäksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä pari- ja vanhemmuussuhteiden tasavertaisuuden edistämiseen, jotta vanhemmat ovat sekä yksilöiden että yhteiskunnan silmissä tasa-arvoisessa asemassa vanhempina, työntekijöinä ja yhteiskunnan jäseninä.

Perheet valitsevat itselleen sopivimmat toimintatavat ja vastuunjaon, mutta yleinen asenne ja puhe arvottaa työntekoa ja tehokkuutta kodin ja perheen edelle. Kahden tai useamman vanhemman perheissä on tärkeää kantaa tasavertaisesti vastuu arjen pyörittämisestä. Tämä tarkoittaa oikeutta ja velvollisuutta osallistua tasavertaisesti perhe-elämään niin käytännön-, suunnittelun- kuin tunnetyön tasolla.

Parisuhdekeskus Kataja ry kevätkokous linjaa, että on tärkeää edistää parisuhteiden ja vanhemmuuden tuen saatavuutta sekä perheystävällistä työkulttuuria.

—————-

Rotkirch, Sorsa & Lehtonen 2022. Väestöliiton Perhebarometri. Kuka haluaa lapsia 2020 luvulla? Saatavissa https://www.vaestoliitto.fi/verkkojulkaisut/kuka-haluaa-lapsia-2020-luvulla/

Tilastokeskus 2023. STT tiedote. Syntyvyys laski ennätyksellisen alas. Saatavissa
https://www.sttinfo.fi/tiedote/syntyvyys-laski-ennatyksellisen-alas-kokonaishedelmallisyysluku-mittaushistorian-matalin?publisherId=69818838&releaseId=69963517

Comments are closed.