Henkilö kirjoittaa kaavaa valkotaululle

Blogi: Kaava rakentavaan ristiriitojen ratkaisuun

Kirjoitin viime blogikirjoituksessani ristiriitojen onnellisista lopuista. Ristiriitojen aiheuttamat konfliktit voisikin nähdä ongelmien sijaan yhä useammin timanttisina mahdollisuuksina yhteiseen luovaan ratkaisujen etsintään ja sen kautta yhteiseen kukoistukseen! Mutta mikä on kaava rakentavaan ristiriitojen ratkaisuun? Puin omat havaintoni kolmen halun muotoon.

  1. Halu ymmärtää toista

Me kaikki katsomme maailmaa oman yksilöllisen linssimme läpi. Sen päälle on kerrostunut monen muotoisia ja värisiä filttereitä, jotka muuttavat havainnointiamme tilanteiden vaihtuessa. Tulemme siis jokaiseen suhteeseen oman menneisyyden painolastimme kanssa. Sen kaiken kerrostuman alla meillä kaikilla on kuitenkin lähtökohtaisesti samat tarpeet, kuten halu tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi omana itsenämme, eli haluamme kaikki olla hyväksyttyjä juuri sellaisina kuin olemme. Ihmissuhteissa kuitenkin käy helposti niin, että alamme rakentamaan mielikuvia toisistamme, joista voi olla vaikea luopua. Mutta entä jos pysyttelemme avoimena ja uteliaana toista kohtaan läpi suhteen. Kuka kumppanisi on juuri tässä hetkessä? Miten näkisit hänet jos kohtaisitte nyt ensimmäistä kertaa? Nyt hetken ihmetys antaa tilaa toiselle olla oma itsensä. Vapaudessa me kukoistamme ja saamme molemmat kasvaa omaksi itseksemme.

  1. Halu luoda yhteyttä

Parisuhteen tyypillisimmät ristiriidan aiheuttajat ovat kommunikaation puute ja tulkitseminen. Mikäli emme kommunikoi ja kerro omista toiveistamme, tarpeistamme ja ajatuksistamme ääneen, toinen ei voi niitä kuulla. Puhumattomuus synnyttää tulkinnan kehän ja toisen tulkitseminen vie lähes aina metsään, sillä kukaan meistä ei ole niin taitava ajatustenlukija, että osuisi aina oikeaan. Ja tulkinnassa vaikuttavat aina ne aiemmin mainitut linssit ja filtterit. Hyvä kommunikaatioyhteys taas johtaa hyvään tunnneyhteyteen. Ja kun yhteys kumppaneiden välillä on kunnossa, luo se turvallisen tilan jakaa toiselle vaikeampia ja herkempiä asioita, kuten syvimpiä tarpeita, toiveita sekä myös niitä harmituksen aiheita. Esimerkiksi kiukuntunteen takana on useimmiten jonkinlainen pettymys tai loukkaantuminen, joka sitten saattaa äityä ilmiriidaksi, jollei siihen pääse käsiksi ajoissa. On siis hyvä katsoa yhä useammin sisäänpäin ja opetella kuulemaan ja tunnistamaan omia tunteita sekä tarpeita. Ja tottakai myös opetella sanoittamaan niitä kumppanille, niin että voisitte molemmat ymmärtää toinen toisianne yhä paremmin. Voisinko rohkaistua jakamaan kumppanilleni jotain uutta itsestäni tänään ja kuunnella mitä hänellä on itsestään kerrottavanaan?

  1. Halu päästä samaan päämäärään

Konfliktin jännitteisyyden hyvä puoli on se, että jossain vaiheessa se käy sietämättömäksi. Vaikka asiaa koetettaisiin lakaista maton alle, konflikti pyrkii kuitenkin luonnostaan kohti ratkaisua ja sitä on katsottava silmästä silmään – ennemmin tai myöhemmin. Parisuhteessa on muistettava, että vaikka käsillä olisi millainen tilanne tahansa, suhteen molemmat osapuolet pelaavat aina yhteiseen pussiin. Kumppaneina olemme samassa tiimissä ja katsomme samaan suuntaan. Molempien halu pyrkiä ratkaisemaan ristiriita parhaiten niin yksilöiden, kuin suhteen kannalta on tärkeä lähtökohta. Ja siinä tarvitaan kykyä kommunikoida ja etsiä yhteistyössä luovia ratkaisuja tilanteeseen ja niin kauan kuin se on molempien mielestä aidosti tyydyttävää. 

Ja kun ristiriidasta päästään yli, niin molemmat palkitaan jollain ihanalla, vaikkapa hyvällä ruualla tai lasillisella kuohuvaa. Se keventää ristiriitojen painolastia eikä konfliktitkaan tunnu välttämättä enää niin raskailta, kun tietää kokemuksesta että lopussa häämöttää palkinto. Otimme kumppanini kanssa jo suhteemme alkuvaiheessa käyttöön säästölippaan johon laitamme hyvin selvitetyn ristiriidan jälkeen aina seteleitä. Kun lipas on täynnä, käytämme rahat lomamatkaan. Miettikää yhdessä, millaisen palkintojärjestelmän te voisitte luoda suhteeseenne?

Hannele Kirjavainen

Olen Hannele Kirjavainen ja opiskelen kosketus- ja läheisyysterapeutiksi. Asun 13–vuotiaan poikani kanssa ja olen uudessa parisuhteessa. Koen olevani tällä hetkellä suhteessa, joka arjen ja ihmisyyden haasteista huolimatta tuntuu oikealta ja iso osa siitä on Katajan oppien ansiota.  

Olen käynyt Parisuhdekeskus Katajan PariAsiaa ja Parisuhteen Palikat koulutukset sekä toiminut vapaaehtoisena luennoitsijana. Olen ollut mukana myös ryhmächatissa ja nyt olen myös vapaaehtoisten blogikirjoitusryhmässä. Iloitsen siitä, että voin Katajassa toteuttaa monenlaisia taitoja eri muodoissa.  

Comments are closed.