Hyvän mielen työpaikka

Hyvän mielen työpaikka 2022

MIELI Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Parisuhdekeskus Katajalle Hyvän mielen työpaikka® -merkin vuodelle 2022!

Hyvän mielen työpaikka -merkki on tunnustus siitä, että työpaikka täyttää mielenterveyden edistämisen kriteerit sekä sitoutuu mielenterveyden suunnitelmalliseen vahvistamiseen.

Hyvän mielen työpaikka kriteerit saavutimme seuraavien toimenpiteiden avulla:

💚 Mielen hyvinvointia tukevat rakenteelliset muutokset. Niiden avulla on luotu paremmat olosuhteet palautumiselle.

💚 Toiminnan selkeyttäminen ja joustot. Tästä hyvänä esimerkkinä perehdytykseen panostaminen sekä työaika- ja -paikkajoustot.

💚 Osallisuuden vahvistaminen ja kuulluksi tuleminen. Työntekijöiden kokemus vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisestä.

💚 Kuormituksen tasaaminen ja työn hallinnan tunteen vahvistaminen. Keinoina esimerkiksi resurssien riittävyydestä huolehtiminen ja työparityöskentely.

💚 Jaksamiskeskustelut ja avoimuuteen rohkaiseminen. Näiden avulla on luotu myönteistä ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Comments are closed.