Dialogia parisuhteeseen

Harjoitus: Dialogia suhteeseen

Usein haastavissa elämäntilanteissa korostuu kuulluksi tulemisen kokemus. Kumppanilta odotetaan kykyä kuulla ja vastaanottaa hankalia tunteita tai kuormittavia kokemuksia. Toisen tunnekokemuksen kuunteleminen voi kuitenkin nostaa helposti tarpeen puolustautua, puhua päälle tai tulkita kuulemaansa omasta lähtökohdasta. Tämän yksinkertaisen dialogiharjoituksen avulla kokemus kuulluksi tulemisesta voi helpottua kumppaneiden välillä.

  1. Mieti jokin teema, jossa haluaisit tulla kuulluksi. Onko se jokin kesken jäänyt teema tai asia, josta on ollut hankala jutella?
  2. Kääntykää kumppanin kanssa kasvotusten. Myös puhelin ja muu elektroniikka on hyvä laittaa sivuun ja äänettömälle.  
  3. Valitkaa, kumpi aloittaa kertomaan omaa asiaansa. Toinen kumppanista on puhuja, toinen kuuntelija.  Puhumisvuorossa oleva puhuu lyhyitä virkkeitä.
  4. Kuuntelijan roolissa oleva keskittyy kuuntelemaan mahdollisimman tarkasti keskeyttämättä puhujaa ja toistaa sanatarkasti kuulemansa ilman tulkintaa.
  5. Puhumisvuorossa oleva voi vielä tarkentaa sanomaansa, jos kuuntelija toistaa jotakin sellaista, mitä puhujan ei ole mielestään sanonut tai tarkoittanut.
  6. Puhuja jatkaa niin kauan, kunnes on saanut asiansa puhutuksi.
  7. Tämän jälkeen voi kuuntelija kysyä lisää tai avata omaa näkemystään aiheesta.
  8. Vaihtakaa vuoroja niin, että puhujasta tulee kuuntelija ja kuuntelija puhuu vuorostaan omasta teemastaan.

Comments are closed.