Eduskunnan kansalaisinfo

Eduskunnan kansalaisinfo: Parisuhde ja masennus

15.5.2024

Masennus koskettaa lähes jokaista suomalaista suoraan tai välillisesti jossain kohtaa elämää. Parisuhteeseen masennus voi aiheuttaa monenkaltaisia haasteita. Mielenterveyden ja parisuhteen haasteet koetaan usein epäonnistumisina ja siksi avun hakeminen on usein vaikeaa ja apua haetaan liian myöhään. 

Tällä viikolla vietämme Parisuhde voimavaraksi -toimintamme Parisuhde ja masennus -teemaviikkoa. Osana viikkoa järjestimme Eduskunnan kansalaisinfossa keskustelutilaisuuden tiistaina 14.5. Tilaisuuden tavoitteena oli käydä keskustelua pareja ja perheitä kohtaavien sote-ammattilaisten, järjestötoimijoiden ja päättäjien kesken siitä, miten ammattilaisille taataan riittävä osaaminen ja resurssit perheiden ja parien tukemiseen masennuksen kohdatessa.  

Tilaisuuden avasi Eduskunnan parisuhdeverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen: ”Masennus koskettaa suurta määrää suomalaisia. On tärkeää, että masennuksesta puhutaan myös parisuhteen näkökulmasta, sillä usein masennus käsitetään varsin yksilökeskeisesti. Kun masennuksen hoidossa huomioidaan myös parisuhteen tuki, vahvistetaan perheiden hyvinvointia.” 

Avauspuheenvuoron jälkeen Helsingin kaupungin pariterapiayksikön, johtava psykoterapeutti Sirpa Salonen puhui siitä, miten masennus näyttäytyy parien kanssa tehtävässä työssä: ”Tulosyynä terapiaan ovat usein kommunikaatio-ongelmat, riidat ja eron uhka. Kaikkien näiden taustalla voi olla uupumusta. Masennus värittää kaikkea vuorovaikutusta suhteessa.” 

Mielenterveysomaisten keskusliitto Finfami ry:n toiminnanjohtaja Tiina Puranen jatkoi puheenvuorolla siitä, millaista tukea masennuksen kanssa kamppailevat parit kaipaavat: ”Jos toinen suhteessa on sairastunut, kumppanin harteille kasaantuu paljon vastuuta arjen käytännön asioista ja sairastuneen tukemisesta. Kun puoliso sairastuu, myös omainen tarvitsee tukea ja tietoa itselleen.” 

Tilaisuus päättyi paneelikeskusteluun, jossa kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.), kansanedustaja Eeva Eloranta (sdp), kansanedustaja Hanna Kosonen (kesk.) Sirpa Salonen, Helsingin kaupungin pariterapiayksikkö, ja Tiina Puranen, Finfami ry:n toiminnanjohtaja keskustelivat siitä, miten taata ammattilaisille riittävä osaaminen ja resurssit perheiden ja parien tukemiseen masennuksen kohdatessa.  

On tärkeää, että sekä masennuksesta kärsivä että hänen kumppaninsa saavat riittävän varhain riittävästi tukea vaikeassa tilanteessa. Edistämme tätä tavoitetta Parisuhdekeskus Katajassa, jotta parit eivät jäisi yksin vaikeissa tilanteissa.  

Comments are closed.