Parineuvonta verkossa

Maksutonta parineuvontaa verkossa (1-3 krt / pari)

Parisuhdekeskus Kataja ry tarjoaa valtakunnallisesti kaikille yli 18-vuotiaille suunnattua maksutonta ja voimavarakeskeistä PARIVOIMA – parineuvontaa. Neuvonta tapahtuu Teamsin välityksellä. Tavoitteet neuvonnalle asetetaan yhdessä keskustellen. Neuvontaa on mahdollista saada 1-3 x 45min/pari.

Neuvonta soveltuu esimerkiksi parisuhteen vuorovaikutusongelmien, seksuaalisuuden kysymyksien, vanhemmuuden kysymyksien, erotilanteiden ja tarvittaessa myös akuuttien kriisitilanteiden työstämiseen. Neuvonta soveltuu myös sairauden vaikutuksien pohdintaan parisuhteessa.  

Neuvonta-aikoja on tarjolla ke- iltapäivisin klo 13-16. Keskustelut ovat luottamuksellisia. 

Yhteydenotot ja ajanvaraustiedustelut: Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntija, perhe- ja paripsykoterapeutti Riina Nissinen:  riina.nissinen@parisuhdekeskus.fi , p. 050 5695304.  

Paikka auki - järjestötyöntekijä

Haemme järjestötyöntekijää (Paikka auki -ohjelma)

Parisuhdekeskus Kataja ry on valtakunnallinen, vuonna 1994 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuemme pareja ja koulutamme vapaaehtoisia ja ammattilaisia. Keskeinen työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta. 

Haemme järjestötyöntekijää järjestömme yleishyödyllisiin tehtäviin. Työtehtävä kuuluu Paikka auki -ohjelmaan ja sitä rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Työpaikka on tarkoitettu työelämän ulkopuolella oleville alle 30-vuotiaille. Hakija ei voi olla päätoiminen opiskelija.  

Työsuhde alkaa alkuvuodesta, jos Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa avustuspäätöksen. Työtehtävä on määräaikainen 31.12.2022 saakka.  

Järjestötyöntekijänä: 

 • avustat järjestön yleishyödyllisissä tehtävissä (esim. postitus, kokousjärjestelyt, viestinnälliset tehtävät) 
 • pääset hyödyntämään omaa osaamistasi ja vahvuuksiasi 
 • pääset mukaan tiimin kehittämis- ja suunnittelutyöhön 

Työtehtävät ja työaika räätälöidään yhdessä palkattavan henkilön kanssa. 

Toivomme sinulta: 

 • valmiutta toimia monipuolisesti erilaisissa avustavissa tehtävissä 
 • halua toimia osana tiimiä eri ihmisten ja sidosryhmien kanssa 
 • innostusta järjestötyöhön 

Meillä pääset tekemään työtä Hyvän mielen® työpaikassa, kannustavassa tiimissä ja tärkeiden teemojen äärellä! Työhyvinvointiasi tukee hyvät työsuhde-edut (lounas-, virike-, ja työmatkaetu). Työtä tehdään Parisuhdekeskus Katajan toimistolla Töölössä (koronaan liittyvät suositukset huomioiden). Työtä on mahdollisuus tehdä osittain etätyönä.  

Toivomme hakijoiksi eri sukupuolien edustajia sekä kieli-, kulttuuri- ja muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. 

Tehtävässä noudatetaan sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta ja tehtävän palkkaus kuuluu vaativuusryhmään 2. Vähimmäispalkka 1786,51€ sekä mahdollinen henkilökohtainen palkanlisä. 

Lisätietoja tehtävästä antaa järjestöpäällikkö Nina Autio p. 041 5438611, puhelinaika: 13.1. klo 10–12 ja 14.1. klo 13-15. 

Hae paikkaa viimeistään pe 28.1.2022 klo 15 mennessä. Haastattelut toteutetaan lähtökohtaisesti etänä ti 1.2. ja ke 2.2. klo 9–11 välillä. Lähetä hakemuksesi ja mahdollinen ansioluettelosi Ninalle sähköpostitse nina.autio@parisuhdekeskus.fi

Voit tutustua toimintaamme lisää osoitteessa: www.parisuhdekeskus.fi 

Parisuhdekeskus Kataja aluevaalitavoitteet

Aluevaalitavoitteet 2022

Suomessa on hyväksytty esitys sote-uudistuksesta ja siirtymisestä hyvinvointialueisiin.

Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa merkittävästi ihmisen terveyteen. Onneton parisuhde on terveysriski ihmisen hyvinvoinnille ja parisuhteen ongelmat altistavat myös mielenterveyden häiriöille. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheeseen. On tärkeää, että tulevat hyvinvointialueiden valtuustoihin valtuutetut ja varavaltuutetut huomioivat sotepalveluiden suunnittelussa myös parisuhdekysymykset.

Parisuhdekeskus Kataja ry:n aluevaalitavoitteet 2022 ovat:

Suunnitelmallinen parisuhteiden tukeminen
Järjestöyhteistyö

1. SUUNNITELMALLINEN PARISUHTEEN TUKEMINEN

Uusia rakenteita luodessa on tärkeää suunnitelmallisesti ottaa mukaan parisuhteiden hyvinvointiin panostaminen. Suunnitelmallisella parisuhdetyöllä säästetään inhimillistä kuormitusta sekä yhteiskunnan kustannuksia.

2. SAAVUTETTAVAT PARISUHDEPALVELUT

Parisuhteen tueksi tulee hyvinvointialueilla olla tarjolla helposti saavutettavia ja laadukkaita palveluita. Perhekeskuksissa ja terveyspalveluissa tulee olla tarjolla tukea kaikenlaisiin parisuhteisiin perhetilanteesta riippumatta.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöillä tulee olla valmiuksia ottaa parisuhde puheeksi ja osaamista ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja parisuhteiden moninaisuudesta.

3. JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

Hyvinvointialueilla on tärkeää toteuttaa tiivistä tiedottamis- ja palveluohjausyhteistyötä järjestöjen kanssa. Näin varmistetaan alueilla asuvien mahdollisuus osallistua myös järjestöjen tarjoamiin matalan kynnyksen palveluihin. Hyvinvointialueiden toimijoiden tulee huomioida järjestöjen jo olemassa olevat toimintamuodot ja osaaminen.

Syyskokouskannari banneri

Syyskokouksen kannanotto: Parisuhteiden palvelut osaksi hyvinvointialueiden rakenteita

Edelleen käynnissä oleva koronapandemia on tuonut näkyväksi parisuhteiden haasteet perheissä. Pandemian jäljiltä meille on kertynyt paljon korjaus- ja huoltovelkaa parisuhteiden ja perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta.

Suomessa on hyväksytty esitys sote-uudistuksesta ja siirtymisestä hyvinvointialueisiin. Tulevilla hyvinvointialueilla tulee huomioida vahvasti parisuhteet ja erilaiset tuen muodot ja palvelut. Erityisesti ennaltaehkäiseviin parisuhdepalveluihin tulee panostaa ja niitä tulee kehittää. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheen vuorovaikutus- ja tunneilmapiiriin, sekä lasten turvalliseen kasvuympäristöön.

Hyvinvoivan parisuhteen omaavat kumppanit kestävät paremmin elämän vaikeuksia, ongelmia ja kriisejä. Onneton parisuhde on riski ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Haasteet parisuhteessa altistavat mielenterveyden häiriöille. Tiedämme, että mielenterveyden häiriöistä koituu yhteiskunnalle miljardien eurojen kustannukset vuosittain. Parisuhteen tuki on siis hyvinvointialueille tärkeä investointikohde.

Parisuhteen tukeminen ja erilaisten parisuhteen palveluiden järjestäminen on tärkeä tehdä tulevilla hyvinvointialueilla yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa. Perhekeskuksissa tulee huomioida parisuhteiden teemat kaikenlaisissa perheissä.  Parisuhdepalveluiden tulee olla saavutettavia kaikille pareille erilaisissa perhetilanteissa.

Tulevilla hyvinvointialueilla julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä tulee vahvistaa. Parisuhdekeskus Kataja ry koordinoi Valtakunnallista parisuhdeverkostoa, johon kuuluu kymmeniä kunta- ja järjestötoimijoita, sekä sotetoimialueita. Verkoston toiminnassa on noussut esille tarve lisätä saavutettavia palveluita parisuhteiden tueksi. Ammattilaiset julkisessa terveyden- ja sosiaalihuollossa tarvitsevat parisuhteen puheeksi ottamiseen lisää välineitä. Järjestökentällä on vahvaa parisuhdeosaamista, jota tulee hyödyntää.

Parisuhteiden puheeksi ottaminen ja tukeminen säästää sekä inhimillistä kuormitusta että yhteiskunnan kustannuksia. Uusien rakenteiden luominen tarjoaa päättäjille ja toimijoille mahdollisuuden ottaa huomioon entistä vahvemmin parisuhteiden ja perheiden hyvinvoinnin turvaamisen tulevaisuuden Suomessa.

Lisätietoja
Suvi Laru
toiminnanjohtaja Parisuhdekeskus Kataja ry
suvi.laru@parisuhdekeskus.fi
050 541 1288

ryhmä kädet yhdessä

Syyskokous valitsi Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallituksen tulevalle kaudelle

Syyskokous 25.11.2021 on valinnut Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallituksen jäsenet 2022 alkavalle toimikaudelle. 

Hallitukseen valittiin kolme varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Ehdolla oli  seitsemän uutta jäsentä. Iloitsemme, että  hallituspaikat kiinnostivat tänäkin vuonna erityisen paljon! Parisuhdekeskus Katajan hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, puheenjohtaja ja kaksi varajäsentä. Varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja varajäsenen kausi yhden vuoden.

Hallituksen jäsenistä Hanna Kinnunen ja Terhi Lahdensalo, joiden  toimikausi oli päättymässä, olivat ehdolla ja tulivat valituksi uudelle toimikaudelle hallituksen varsinaisina jäseninä. 

Syyskokous valitsi hallitukseen seuraavat uudet jäsenet:

Anna Moring (varsinainen jäsen)
Dennis Ekman (varajäsen)
Jaakko Sahimaa (varajäsen)

Puheenjohtajana jatkaa Marianne Heikkilä ja hallituksen jäseninä jatkavat Riitta Alatalo, Killi Jokila ja Risto Jyrkkä. 

Olemme kiitollisia kaikista ehdokkaista ja toivotamme uudet hallitusjäsenet lämpimästi tervetulleiksi!

tyttö pellolla

Tiedote: Parisuhteet tarvitsevat tukea: Yli puolet pariskunnista on harkinnut eroa lasten ollessa pieniä

Yli puolet pienten lasten vanhemmista on miettinyt eroa jossain kohtaa nykyistä parisuhdettaan. Erityisesti pienten lasten vanhempia kuormittavat vähäinen yhteinen aika ja yksinäisyys. Kolmasosa kokee myös jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea parisuhdepulmiinsa. Tiedot käyvät ilmi Ensi- ja turvakotien liiton, Parisuhdekeskus Kataja ry:n ja Väestöliiton tekemästä kyselystä alle kouluikäisten lasten vanhemmille.

56 prosenttia pienten lasten vanhemmista kertoo harkinneensa eroa, selviää järjestöjen tuottamasta kyselystä. Useimmin eroa on pohdittu vauvavuoden jälkeen. Taustalla on erityisesti ajankäyttöongelmat ja niihin liittyvä tyytymättömyys. Varsinkin vähäinen yhteinen aika haastaa parisuhteita. Lisäksi moni kokee, ettei aikaa riitä omalle hyvinvoinnille. Sitoutuneisuus parisuhteeseen ja yhteiset lapset ovat suurimpia tekijöitä, jotka saavat parit pysymään yhdessä.

”Nämä eivät ole uusia ilmiöitä, mutta edelleen ajankohtaisia huolimatta siitä, kuinka yleisiä tiedämme niiden olevan. Julkinen järjestelmä ei kykene yksin vastaamaan perheiden avuntarpeeseen, vaan järjestöjen ja perhepalveluiden yhteistyötä tarvitaan”, Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntija Laura Huuskonen sanoo.

Kyselyyn vastanneista neljännes oli eronnut lasten ollessa pieniä. Eropäätökseen vaikuttivat esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, tunneyhteyden, läheisyyden ja seksin puute sekä henkinen ja fyysinen väkivalta.

Kolmasosa kokee jääneensä ilman apua parisuhdeongelmissaan

Eroa pohtiessaan kyselyyn vastanneet ovat hyödyntäneet muun muassa pari- ja yksilöterapiaa, perhetyötä ja vertaistukea. Kuitenkin vain 7 prosenttia vastaajista koki, että parisuhteen ongelmiin on helppo hakea apua. Jopa kolmannes vastaajista oli jäänyt vaille kaipaamaansa tukea parisuhteeseen.

”Palvelut näyttävät edelleen olevan vaikeasti saavutettavia tai niistä ei ole riittävästi tietoa. Parisuhdepuheen ylläpitäminen ja vanhempien rohkaiseminen tuen pariin on kaikkien perheitä kohtaavien ammattilaisten vastuullaParisuhteen voinnista ja tuen tarpeesta eron jälkeen tulisi kysyä palveluissa, joissa perheitä kohdataan; paitsi neuvolassa, myös muualla terveydenhuollossa, perheneuvolassa, perheiden kohtaamispaikoissa ja päiväkodeissakin”, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntija Tanja Koskinen.

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia koki, että perhepalveluissa on tärkeää ottaa parisuhteen vointi puheeksi. 63 prosenttia sanoo, että parisuhteiden hyvinvoinnista pitäisi puhua enemmän. Kyselystä käy ilmi, että parisuhteen voinnista kysytään erityisen paljon neuvolassa, mutta muissa palveluissa selkeästi vähemmän.

Kysely toteutettiin verkkokyselynä kevään ja syksyn 2021 aikana. Kyselyyn vastasi 225 alle kouluikäisten lasten vanhempaa.

Valtakunnallinen parisuhdeviikko 8.-14.11. nostaa esille hyvinvoivan ja turvallisen parisuhteen merkitystä perheen ja yksilön hyvinvoinnille. Ensi- ja turvakotien liitto, Väestöliitto ja Parisuhdekeskus Kataja tarjoavat matalan kynnyksen toimintoja kaikenlaisten parisuhteiden, eron pohdinnan, eron ja uusperheiden tueksi. Tukea on saatavilla helposti verkossa.

Ensi- ja turvakotien liitto, asiantuntija Tanja Koskinen, Ero lapsiperheessä -työ, 0407632332

Parisuhdekeskus Kataja, asiantuntija Laura Huuskonen, 0503095434

Väestöliitto, asiantuntija Minna Jaakkola, 040 661 4086

Lue myös mielipidekirjoituksemme Turun Sanomissa 10.11.2021 https://www.ts.fi/lukijoilta/5478035/Parisuhteelle+halutaan+tukea++moni+jarjesto+tarjoaa+sita?fbclid=IwAR1u4N6SZQmObdoDsniCvCOh0OQaUjQe-8jqfgA7DaH5fXqtvjPaqlRs3BI

IMG_0845

Vuoden parisuhdeteko -palkinto 2021 Meidän erityinen perhe -hankkeelle & kunniamainintoja vapaaehtoisille

Jo yli kymmenen vuoden ajan Parisuhdekeskus Kataja ry on myöntänyt Vuoden parisuhdeteko -palkinnon henkilölle, henkilöille tai yhteisölle, joka on vaikuttanut parisuhdeteollaan parisuhteiden hyvinvointiin. Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallitus valitsee ja palkitsee palkinnonsaajan vuosittain valtakunnallisilla Parisuhdepäivillä.

Vuoden parisuhdeteko -palkinto 2021 Lakeuden omaishoitajat ry:n Meidän erityinen perhe -hankkeelle

Lakeuden omaishoitajat ry:n hallinnoiman Meidän erityinen perhe -hankkeen (2019-2021) toiminta on tarjonnut erityisten lasten vanhemmille, terveille sisaruksille ja koko perheelle voimavaroja ja ilon hetkiä monipuolisen toiminnan kautta. Hankkeessa on huomioitu esimerkillisesti kaikki erityislapsen läheiset.

Meidän erityinen perhe -hankkeen toiminnassa on keskitytty erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja terveiden sisarusten hyvinvointiin. Erityisen ansiokkaasti hankkeessa on nostettu erityislasten vanhempien parisuhteiden tukemisen teemaa koko hankkeen ajan erilaisten teemaviikkojen, tapahtumien ja konkreettisten toimintojen kautta. Tiedetään, että erityislapsen vanhemmuus on erityisen haastavaa vanhempien parisuhteelle. Hankkeessa on tarjottu tukea vanhempien parisuhteeseen niin tiedon, vertaistuen kuin treffi-iltojen kautta.

”Tunnustus on meille iso asia ja tuntuu ihanalta”, Merja Riikonen Meidän erityinen perhe -hankkeesta kommentoi. ”Parisuhteen teeman nostaminen on tärkeää, jotta arjessa olisi ilon hetkiä eikä se olisi pelkkää erityislapsen hoitamiseen liittyviä asioita. Parisuhteesta saa voimaa, tukea ja iloa, jotta jaksaa sitä välillä raskaalta tuntuvaakin arkea”, Merjan kollega Hanna-Kaisa Mäkynen jatkaa.

Kunniamainintoja Parisuhdekeskus Kataja ry:n vapaaehtoisille

Vuoden parisuhdeteko -palkinnon lisäksi Parisuhdekeskus Kataja ry on muistanut toiminnassaan vuonna 2021 aktiivisesti toimivien vapaaehtoisten tekemää tärkeää, arvokasta ja korvaamatonta työtä parien ja perheiden hyväksi.  Parisuhdekeskus Katajan hallitus myönsi kunniamaininnan 14:lle vapaaehtoiselle, jotka ovat olleet mukana järjestön toiminnassa edistämässä, että vahvistavaa parisuhdetoimintaa on tarjolla. Vapaaehtoisten avulla Parisuhdekeskus Katajan toiminnassa on voitu tarjota luentoja, kursseja, ryhmiä ja muuta vertaistukea parisuhteeseen.  

Vuoden parisuhdeteko -palkinto ja kunniamaininnat luovutettiin Parisuhdekeskus Kataja ry:n järjestämillä Parisuhdepäivät -webinaarissa 10.11.2021.

Vuoden parisuhdeteko -palkintojen saajat aikaisempina vuosina

PARISUHDEKESKUS KATAJA RYN SYYSKOKOUS

Kutsu jäsenistölle: tervetuloa Parisuhdekeskus Kataja ry:n syyskokoukseen

Lämpimästi tervetuloa yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen!

Paikka: Parisuhdekeskus Kataja ry, Töölönkatu 9 A 1, 00100 Helsinki

Aika: 25.11.2021 klo 17.00

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä.

Ennen kokouksen virallista aloitusta, sinun on mahdollista kuulla Parisuhdekeskus Katajan asiantuntijoiden Laura Huuskosen ja Riina Nissisen esittely Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta -toiminnasta.

Kokouksen asialista:

 1. kokouksen avaus.
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio tulevalle vuodelle 2022 sekä jäsenmaksujen suuruus; varsinaisten jäsenten jäsenmaksu sekä kannatusjäsenmaksu
 6. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi hallituksen varajäsentä. Hallituksen toiminkausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
 7. valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille kaksi varahenkilöä.
 8. Parisuhdekeskus Kataja ry:n kannanotto
 9. Kokouksen päättäminen

Ilmoittauduthan mukaan viimeistään 18.11.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE

Lähetämme kokoukseen ilmoittautuneille kokousmateriaalin etukäteen tutustuttavaksi.

Kiinnostaako sinua työskentely Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallituksessa?

Sykkiikö sydämesi parisuhdetyölle? Onko sinulla paloa edistää parien ja perheiden hyvinvointia? Innostaako sinua järjestötoiminnan kehittäminen? Hae mukaan Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallitukseen!

Lue lisää ja hae ehdolle

Henkilö tietokone

Hae mukaan Parisuhdekeskus Katajan hallitukseen!

Sykkiikö sydämesi parisuhdetyölle? Onko sinulla paloa edistää parien ja perheiden hyvinvointia? Innostaako sinua järjestötoiminnan kehittäminen? Hae mukaan Parisuhdekeskus Kataja ry:n hallitukseen!

Hallituksen jäsenet voivat hyödyntää monipuolisesti omia vahvuuksiaan ja kokemustaan hallitustyöskentelyssä. Osaamisalueita voivat olla mm. talous, vapaaehtoistoiminta, parisuhdetoiminnan osaaminen, viestintä, järjestötuntemus, vaikuttamistyö.

Hae nyt mukaan hallituksen uuteen kokoonpanoon, joka aloittaa toimintansa vuoden 2022 alusta!

Parisuhdekeskus Kataja ry on v. 1994 perustettu uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö.

Tuemme pareja, vapaaehtoisia ja ammattilaisia koulutuksen, viestinnän, neuvonnan ja toiminnan keinoin. 

Parisuhdekeskus Kataja ry:n toimintaa linjaa vapaaehtoisista jäsenistä muodostuva hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja kuusi jäsentä (toimintakausi kaksi vuotta). Lisäksi hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä vuosittain. Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 6–8 kertaa.

Hallituksen jäsenen tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen toimikauden alkaessa, mutta häneltä ei peritä hallituskaudella jäsenmaksua.

Tutustu tämänhetkiseen Parisuhdekeskus Katajan hallitukseen

Tutustu työntekijöihin

Parisuhdekeskus Kataja on valtakunnallinen järjestö ja arvostamme valtakunnallisuutta myös hallituksen kokoonpanossa. Välimatkojen ei tarvitse olla este, sillä Parisuhdekeskus Katajan säännöt mahdollistavat etäosallistumisen hallituksen kokouksiin.

Täytä hakemus 18.11. kello 12:00 mennessä: täytä hakemus

Parisuhdekeskus Katajan syyskokous järjestetään 25.11.2020 klo 17.00. Kokoukseen järjestetään Parisuhdekeskus Katajan toimitiloissa Töölössä, mutta osallistua voi myös etänä.

Ilmoittaudu mukaan syyskokoukseen

Tutustu toimintaamme:

Toimintakertomus 2020

Säännöt

Parisuhdekeskus Katajan strategia vuosille 2022–2026

seksilelut

Alekoodi Kaalimato.com-verkkokauppaan

Kaikista Kaalimadon verkkokaupassa tehdyistä ostoksista saa 10 % alennuksen 24.11. saakka alekoodilla KATAJA.

Kaalimato lahjoittaa kaikista alekoodilla tehdyistä ostoksista pienen summan Parisuhdekeskus Kataja ry:n toimintaan. Valikoimasta löytyy seksilelujen lisäksi myös mm. liukuvoiteita, kondomeja ja hierontaöljyjä. Käy tutustumassa Kaalimadon verkkokauppaan tästä ja tee ostoksia sekä parisuhteen seksielämää että omaa aikaa piristämään!