Kukkia taskussa

Chatit ja parisuhdepuhelin palvelevat myös kesällä!

Monet asiat voivat mietityttää kesälläkin. Älä jää yksin parisuhdekysymysten kanssa, vaan tule keskustelemaan Parisuhdekeskus Katajan asiantuntijan kanssa chattiin tai parisuhdepuhelimeen.

Chattimme ja parisuhdepuhelin palvelevat viikoilla 26 ja 27 eli 28.6.-9.7. (juhanusviikolla palvelut ovat suljettuina)

Ajanvarauschat ma-pe vaihtelevat kellonajat
Chatit tulevat varattaviksi tänne: https://www.hyvakysymys.fi/ajanvarauschat/

Päivystyschat ti-to kello 10-13
https://www.hyvakysymys.fi/paivystyschatti/parisuhdeteemainen-paivystyschat/

Parisuhdepuhelin ma kello 14-16
https://parisuhdekeskus.fi/parisuhdepuhelin/

pari käsi kädessä

Parisuhteiden tuki tulee huomioida kansallisen lapsistrategian toimeenpanossa

Parisuhdekeskus Kataja ry kiittää lämpimästi kansallisen lapsistrategian toimeenpanon edistämistä. Kiitämme, että kansallisessa lapsistrategiassa huomioidaan laajasti perheet ja toimeenpanossa pyritään edistämään pitkäjänteistä lasten oikeuksien toteutumista ja lapsi- ja perhepolitiikkaa. Parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestönä katsomme tärkeäksi, että kokonaisuudessa huomioidaan läpileikkaavasti myös parisuhteen ja vanhemmuuden ennaltaehkäisevät tuen muodot lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi. 

Alla Parisuhdekeskus Kataja ry:n huomioita toimeenpanosuunnitelmaan. 

  • Lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmassa on tärkeä huomioida läpileikkaavasti parisuhteen ja vanhemmuuden ennaltaehkäisevät tuen muodot. Vanhempien parisuhteella on suuri vaikutus koko perheeseen, perheen tunneilmapiiriin sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Aikuisten haasteet omassa elämässä, parisuhteen pulmat ja tulehtunut kodin ilmapiiri heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia, erityisesti ongelmien pitkittyessä. Vanhempien parisuhdetta tukemalla voidaan auttaa koko perhettä.  
  • Kannatamme haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaamista kaikin tavoin. Perheen sisäiset haasteet, kuten vanhempien väliset ristiriidat, mielenterveyden tai sairauden pulmat ja taloudelliset haasteet vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin. Koronatilanne on haastanut perheitä ja parisuhteita ja nämä haasteet ovat näkyneet mm. Parisuhdekeskus Katajan kyselyissä (2020 ja 2021), neuvontapuhelimessa sekä chat-palveluissa, joissa tukea tarvitsevia on ollut korona-aikana moninkertainen määrä. Lapsistrategian toimeenpanossa on huomioitava ennaltaehkäisevät parisuhteen ja vanhemmuuden tuen palvelut erityisesti riskiperheissä. 
  • Lapsen sairaus, vamma tai erityisen tuen tarve kohottaa tutkitusti vanhempien eroriskiä. Vanhemmat kaipaavat parisuhteilleen tukea, mutta kokevat usein, että sitä ei heille tarjota. Lasten ja perheiden sotepalveluiden kehittämisessä ja toimeenpanossa on siis erityisesti huomioitava perheet, joissa lapsella on sairautta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten psykiatrian palveluihin. Lapsilla ja perheillä on usein kokemus palveluiden katkeamisesta tai heikkenemisestä siirryttäessä lasten psykiatrianpalveluista nuorten psykiatrianpalveluihin. Nuorten psykiatrian palveluiden saavutettavuus on ensisijaisen tärkeää nuorten turvallisen kehityksen turvaamiseksi ja tarpeettomasti syvenevien nuorten mielenterveyden haasteiden ehkäisemiseksi. 
  • Kannatamme kattavan tietopohjan kokoamista lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja koronakriisin vaikutuksista perheisiin. Tätä indikaattorityötä on syytä vakiinnuttaa ja syventää osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa esimerkiksi siten, että mukaan otetaan vanhempien parisuhteen hyvinvoinnin vaikutukset osana lasten ja perheiden elämää ja ottamalla parisuhteen tuki erääksi hyvinvointia lisääväksi indikaattoriksi. Suosittelemme myös, että syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tutkimushankkeessa huomioidaan kohderyhmänä myös perheet, joissa vanhemmilla on haasteita ja tuen tarvetta parisuhteessaan. 
  • Kaikessa toiminnassa on tärkeä huomioida ja ylläpitää yhteistyö eri järjestötoimijoiden kanssa. Useat järjestöt tarjoavat matalan kynnyksen palveluita ja erilaisia digitaalisen tuen muotoja. Tärkeää on varmistaa näiden ennaltaehkäisevien toimintojen jatkuvuus ja saatavuus kansalaisille. Lapsi- ja perhejärjestöt ovat olleet aktiivisia Kansallisen lapsistrategian luomisessa ja asian edistämisessä. Tämä tulisi huomioida myös jatkossa siten, että järjestöt ovat julkisten palvelujen ammattilaisten ja päättäjien rinnalla mukana kansallisen lapsistrategian toimeenpanossa ja arvioinnissa. 
Apila logo

Valtakunnalliset Parisuhdepäivät 9.-10.11. Ohjelma julkaistu!

Parisuhdepäivät 2021 – Parisuhde elämänkaaren eri vaiheissa

Parisuhdepäivät järjestetään tänä vuonna webinaarina 9.-10.11.2021. 

Päivät kutsuvat mukaan kaikkia kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöitä sekä yrittäjiä – kuin myös opiskelijoita ja parisuhdetyössä toimivia vapaaehtoisia.

Päivien tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia kohdata parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä ja korostaa ennaltaehkäisevän parisuhdetyön merkitystä.

OHJELMA

TIISTAI 9.11.
09.30-09.45 Tervetuloa / Parisuhdekeskus Kataja
09.45-10.15 Lapsiasiavaltuutetun terveiset / Elina Pekkarinen
10.15-10.30 Kysymykset
10.30-10.45 Tauko
10.45-11.45 Mieli mielessä pikkulapsiajan keskellä/ Leea Mattila, psykologi
11.45-12.00 Kysymykset
12.00-13.00 Lounastauko
13.00-13.45 Nuorten seurustelusuhteen tukeminen / Henrik Heiskanen, seksuaaliterveystyön vastaava ohjaaja Poikien talo
13.45-14.00 Kysymykset
14.00-14.30 Kokemuspuheenvuoro / Charlotta ja Dennis
14.30-14.45 Kysymykset
14.45-15.15 Tauko
15.15-16.00 Eron haamu uuden parisuhteen taustalla / Kirsi Heikinheimo, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, Suomen Uusperheiden Liitto
16.00-16.15 Kysymykset ja päätössanat

KESKIVIIKKO 10.11.
09.30-09.35 Päivän avaaminen
09.35-10.30 Työn ja parisuhteen liitto / Jaakko Sahimaa, organisaatiopsykologi
10.30-10.45 Kysymykset
10.45-11.00 Tauko
11.00-11.45 Miten teini-ikä haastaa vanhempien parisuhdetta? / Riikka Riihonen, lastenpsykiatri
11.45-12.15 Kokemuspuheenvuoro – Parisuhde, vanhemmuus ja lasten teini-ikä / Anna Moring
12.15-12.30 Kysymykset
12.30-13.30 Lounastauko
13.30-13.45 Parisuhdepalkinto
13.45-14.30 Parisuhteella ei ole ”parasta ennen”-päiväystä / Minna Oulasmaa, vastuuasiantuntija Väestöliitto
14.30-14.45 Kysymykset
14.45-15.15 Tauko
15.15-16.00 Asiantuntijapaneeli – Erota vai ei? / Ensi- ja turvakotien liitto, Väestöliitto, Parisuhdekeskus Kataja & Laura Friman
16.00-16.15 Päätössanat

(Pidätämme oikeudet ohjelmamuutoksiin)

Päivien ohjelmaa on suunnittelemassa valtakunnallinen parisuhdeverkosto, johon kuuluu 24 järjestö/kuntatoimijaa.

HINNAT

kahden päivän lippu 120€/hlö (early bird hinta 110€ 31.8. saakka) https://parisuhdekeskus.fi/tuote/parisuhdepaivat-webinaari-9-10-11-parisuhde-elamankaaren-eri-vaiheissa/

Yhden päivän lippu 70€/hlö (early bird hinta 60€ 31.8. saakka)

Tiistai: https://parisuhdekeskus.fi/tuote/parisuhdepaivat-webinaari-tiistai-9-11/

Keskiviikko: https://parisuhdekeskus.fi/tuote/parisuhdepaivat-webinaari-keskiviikko-10-11/

puhekupla tekstillä: kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntavaalitavoitteet 2021

Parisuhteiden hyvinvointi tukee yksilöä ja koko perhettä. Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa ihmisen terveyteen. Onneton parisuhde on terveysriski ihmisen hyvinvoinnille, ja parisuhteiden ongelmat altistavat myös mielenterveyden häiriöille. Hyvinvoivan parisuhteen omaavat kestävät paremmin elämän vaikeuksia, ongelmia ja kriisejä. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheeseen. 

1. SAAVUTETTAVAT PARISUHDEPALVELUT 

Parisuhteen tueksi tulee kuntalaisille olla tarjolla monenlaisia palveluita. Parisuhteen haasteet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Parisuhteen tueksi tulee olla tarjolla helposti saavutettavia ja laadukkaita palveluita esim. ottamalla käyttöön Terapiatakuu, joka sisältää pari- ja perhepsykoterapian mahdollisuuden. 

Sote-uudistuksessa, hyvinvointialueilla ja kunnissa tulee toteuttaa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Näin varmistetaan kuntalaisten mahdollisuus osallistua myös järjestöjen tarjoamiin matalan kynnyksen palveluihin ja tilojen yhteiskäyttö. Järjestöt tarjoavat koulutuksia parisuhteen teemoista ja palveluohjausta. 

2. SUUNNITELMALLINEN PARISUHTEEN TUKEMINEN 

Parisuhteiden varhainen tuki on kirjattuna kunnan strategiaan. Parisuhteiden hyvinvointiin panostaminen ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen korostaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa.  Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi parisuhteen tuki on kirjattuna kunnan strategiaan ja päätöksenteossa tulee huomioida parisuhdevaikutukset.

Vahvistetaan ammattilaisten parisuhdeteemoihin liittyvää osaamista.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöillä tulee olla valmiuksia ottaa parisuhde puheeksi ja osaamista ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja parisuhteiden moninaisuudesta. 

Katajan logo

Parisuhdekeskus Kataja ry:n strategia 2022-2026

Hyvinvoivien ja turvallisten parisuhteiden puolesta! Parisuhdekeskus Kataja ry:n kevätkokous on hyväksynyt 27.4.2021 järjestön uuden strategian vuosille 2022-2026. Strategiaa on ollut työstämässä jäsenistö, hallituksen jäsenet ja Parisuhdekeskus Katajan työntekijät. Kevätkokous viimeisteli strategian valmiiksi.

Missio
Parisuhdekeskus Kataja vahvistaa parisuhteiden hyvinvointia kaikenlaisissa perheissä

Arvot
-Kunnioitamme ihmisarvoa
-Olemme ihmisläheinen ja helposti lähestyttävä
-Arvostamme vapaaehtoisuutta ja vertaisuutta
-Hyödynnämme tutkittua tietoa ja kokemusasiantuntijuutta

Tavoitteet
-Vahvistamme asiantuntijuutta ja vapaaehtoisuutta
-Varmistamme toimijuuden yhteiskunnallisissa muutosprosesseissa
-Laajennamme ja monipuolistamme rahoituspohjaa

Visio
Olemme yhteiskunnallisesti vaikuttavin ja valtakunnallinen parisuhdetyön asiantuntija

Ennaltaehkäisevät parisuhdepalvelut ja tuen saatavuus on turvattava yhteiskunnan palvelurakenteen muutoksissa

Kevätkokouksen kannanotto: Ennaltaehkäisevät parisuhdepalvelut ja tuen saatavuus on turvattava yhteiskunnan palvelurakenteen muutoksissa

27.4.2021

Koronapandemia on haastanut perheitä monella tapaa. Lapsistrategian koronatyöryhmän raportin mukaan poikkeusolojen vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri asemassa oleviin lapsiin, nuoriin ja perheisiin. Perheiden palveluissa on huomioitava hyvinvoinnin polarisoituminen ja mahdolliset haavoittuvuutta lisäävät tekijät.

Hyvä, toimiva parisuhde vahvistaa perusturvallisuutta sekä perheiden ja yksilöiden hyvinvointia. Onneton parisuhde puolestaan on terveysriski ja altistaa esimerkiksi mielenterveyden häiriöille ja päihdeongelmille. Vahvistamalla vanhempien vuorovaikutus- ja tunnetaitoja ja tukemalla pareja kriisitilanteissa luodaan vankkaa perustaa yksilöiden psyykkiselle hyvinvoinnille.

Parisuhdekeskus Katajan tuottamassa Parisuhdekyselyssä (2020) ilmeni, että ne vastaajista, jotka olivat saaneet parisuhteelleen tukea, olivat huomattavasti tyytyväisempiä suhteeseensa, kuin he, jotka eivät olleet saaneet tarvitsemaansa tukea. Vastaajista 35 % koki jääneensä ilman tarvitsemaansa tukea.

Sosiaalibarometrin (2021) mukaan yli 80 % sosiaalityöntekijöistä on ohjannut pandemian aikana asiakkaita järjestöjen tukimuotoihin. Parisuhdekeskus Katajan matalan kynnyksen palveluiden chat-yhteydenotot nelinkertaistuivat viime vuonna. Avun tarve on tällä hetkellä koronapandemian vuoksi erityisen kova, mutta parisuhdepalvelut tulisi juurruttaa sote- ja hyterakenteisiin pysyvästi erityisesti koronapandemian jälkeistä aikaa ajatellen.

Avun tarpeen määrä ja palveluiden saatavuus erilaisissa parisuhteen tuen muodoissa eivät aina kohtaa tällä hetkellä. Olemme huolissamme, miten tilanne tulee heijastumaan lasten hyvinvointiin ja mielenterveyspalveluiden ruuhkautumiseen entisestään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on tärkeää tunnistaa ja huomioida koko perheen tuen tarve ja ymmärtää konkreettisesti perheiden yksilölliset tarpeet. Erityiskysymykset, kuten perheenjäsenen sairastuminen tai erityisen tuen tarve vaikuttavat parisuhteen ja koko perheen rooleihin ja dynamiikkaan. On tärkeää, että palveluissa otetaan huomioon kaikki perheenjäsenet.

Parisuhdepalveluihin resurssointi kunnissa ja hyvinvointialueilla toisi säästöjä mielenterveys- ja päihdekustannuksiin. Parisuhteen puheeksi ottaminen ja parisuhteen erityiskysymykset tulisi olla osa sote-henkilöstön ammatillista osaamista ja ammattilaisilla tulee olla tietoa alueellisista ja valtakunnallisista parisuhdetoimijoista ja tukimahdollisuuksista.

Lisätietoja
Suvi Laru
toiminnanjohtaja Parisuhdekeskus Kataja ry
suvi.laru@parisuhdekeskus.fi
050 541 1288

Reseptikirja

Parisuhteen reseptikirja sisältää reseptejä herkullisempaan arkeen

Lauantaina 20.3. julkaistusta Parisuhteen reseptikirjasta löydät niin tietoa parisuhteen tukemiseen, herkullisia reseptejä yhteisiin hetkiin kuin rentoutusharjoituksia yhteisten oivallusten syventämiseen. Kirja on jaoteltu kuuteen eri teemaan, joista jokaisesta löydät sekä ajatuksia yhteisten keskustelujenne tueksi kuin herkullisen ruokaohjeen kokeiltavaksi. Kirjassa on tilaa myös yhteisille ruokamuistoillenne ja resepteillenne.

Parisuhteen reseptikirja on tuotettu yhteistyössä Lakeuden omaishoitajat ry:n Meidän erityinen perhe -hankkeen (lue lisää hankkeesta tästä: https://www.lakeudenomaishoitajat.fi/meidan-erityinen-perhe/meidan-erityinen-perhe-hanke-2/ ) ja Marttaliiton kanssa.  

Pääset lataamaan kirjan itsellesi tästä linkistä:  http://www.lakeudenomaishoitajat.fi/content/uploads/2021/03/parisuhteenreseptikirja-VALMIS.pdf

Vanhemmat ja lapsi rannalla

Korona-aika haastaa parisuhteita – parisuhteelle saatu tuki vaikuttaa merkittävästi parisuhdetyytyväisyyteen

Parisuhde on merkittävimpiä aikuisuuden ihmissuhteitamme. Toimivaksi koettu, turvallinen ja tasavertainen parisuhde tukee yksilön hyvinvointia, työkykyä ja terveyttä. Samalla vahvistuvat voimavarat myös parisuhteen ympärillä, esimerkiksi perheessä.

Parisuhteen merkitys lapsen kehitystä ja turvallista kasvua tukevassa vanhemmuudessa on keskeinen. Kun vanhempien keskinäinen suhde, vuorovaikutus ja tunneilmaisu toimivat, myös lasten on turvallista ilmaista omia tarpeitaan. Hyvinvoivat parisuhteet rakentavat hyvinvoivia perheitä ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa ympärilleen. Ennaltaehkäisevä ja vahvistava parisuhteen tuki on siis merkittävää koko perheelle. Millä tavalla voi vaikuttaa parisuhteiden hyvinvointiin?

Pandemian vaikutukset

Kulunut pandemia-aika on kuormittanut perheitä monella tapaa. Parisuhdekeskus Kataja ry toteutti vuoden 2020 aikana kaksi verkkokyselyä pandemia-ajasta ja parisuhteen hyvinvoinnista. Kyselyihin vastauksia tuli yhteensä 422. Näissä havaittiin, että koronapandemia oli vaikuttanut negatiivisesti ihmisten parisuhteisiin. Kesällä toteutetussa kyselyssä joka viides vastaaja koki koronapandemian vaikuttaneen negatiivisesti parisuhteeseensa ja joulukuun kyselyssä huomattavasti suurempi osa, 40% vastaajista, koki kaivanneensa lisää tukea parisuhteelleen koronapandemian myötä.

Keskeinen havainto oli se, että vastaajat, jotka eivät olleet saaneet tukea parisuhteelleen, kokivat pandemian vaikutuksen parisuhteelle negatiivisemmin kuin he, jotka olivat saaneet tukea. Negatiivisia vaikutuksia kuvattiin rajuiksi: puolison alkoholin käytön lisääntyminen, taloudelliset ongelmat ja riitelyn lisääntyminen. Nuoret aikuiset kuvasivat koronan vaikutukset negatiivisempina kuin muut ikäryhmät.

Parisuhteen tukea kaivataan

Parisuhdetoimintaa kartoittavassa kyselyssä selvisi myös, että 70% vastaajista ei ollut koskaan osallistunut parisuhdetta vahvistavaan toimintaan ja yli puolella vastaajista ei ollut tietoa parisuhdetta vahvistavasta toiminnasta tai siitä, mitä se voisi olla. Suurin osa vastaajista kaipasi kuitenkin konkreettisia keinoja parisuhteensa tueksi. Tällaisia kaivattuja tuen muotoja olivat keskustelu- ja parisuhdeharjoitukset, luennot, vertaisryhmät sekä ammattilaisen antama keskustelutuki. Lisäksi verkkovälitteistä, maksutonta tukea kaivattiin.

Monenlaisia ennaltaehkäiseviä palveluita on jo olemassa, ja monien toimijoiden, kuten Parisuhdekeskus Kataja ry:n, tarjoamissa palveluissa tukea on haettu enemmän kuin aikaisemmin. Miksi kuitenkaan kaikki avun tarvitsijat eivät löydä olemassa oleviin palveluihin ja tuen muotoihin?

Yhteistyöllä varmistetaan parien ja perheiden hyvinvointi

Tutkimusten mukaan huono-osaisuus yhteiskunnassamme kasautuu valitettavasti usein samoihin perheisiin. Koronapandemia on tuonut näkyväksi tämän kipeän eriarvoisuuden. Pandemian myötä joissain perheissä tiivistynyt arki on tuonut kaivattua yhdessäoloa. Toisiin perheisiin taas on kasautunut taloudellista epävarmuutta, tärkeiden tukipalvelujen katkeamista ja huolta läheisten terveydestä. Pahimmillaan paine purkautuu lisääntyneenä päihteiden käyttönä ja riitaisuutena, jopa väkivaltana. Se, miten nyt toimimme ja millaista tukea pyrimme tarjoamaan pariskunnille ja perheille, vaikuttaa ratkaisevasti, miten selviydymme pandemiasta yhdessä.

On siis tärkeää pohtia jatkossa, millaisin keinoin pariskunnille ja vanhemmille sekä erityisesti nuorille aikuisille pystytään tarjoamaan jatkossa heidän kaipaamaansa matalan kynnyksen tukea parisuhteeseen. Järjestö- ja kuntatoimijoiden yhteistyöllä varmistetaan perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten riittävät taidot ja rohkeus parisuhteen teemojen käsittelyyn. Pareille ja vanhemmille tulee olla tarjolla riittävästi tietoa ja tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen kotien turvallisen ja kannustavan tunneilmapiirin varmistamiseksi. Näin ennaltaehkäistään lasten ja nuorten pahoinvointia ja edistetään perheen sisäistä hyvinvointia.

Kirjoittajat Suvi Laru, Parisuhdekeskus Kataja ry:n toiminnanjohtaja ja Laura Huuskonen, Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntija

Kirjoitus on julkaistu Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan vieraskynässä 11.3.2021 https://itla.fi/korona-aika-haastaa-parisuhteita-parisuhteelle-saatu-tuki-vaikuttaa-merkittavasti-parisuhdetyytyvaisyyteen/

Henkilö - Riina Nissinen

Riina Nissinen aloitti Parisuhdekeskus Katajan asiantuntijana

Unelmista totta! Olen Riina Nissinen, vanhempi, puoliso ja teologi. Aloitin tällä viikolla (1.3.) Parisuhdekeskus Katajassa määräaikaisessa asiantuntijan tehtävässä Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta- toiminnassa. Opiskelen viimeistä vuotta pari- ja perheterapian psykoterapeutiksi.  

Aikaisemmin olen toiminut evankelis-luterilaisen kirkon ennaltaehkäisevässä perhetyössä Suomessa ja Ruotsissa. Viimeisimpänä toimin Suomen Valkonauhaliitossa kouluttajana ja psykososiaalista tukea tarjoavana terapeuttina pareille ja yksilöille. Työssäni olen saanut kokea, miten oikea-aikainen tuki parisuhteelle kannattelee parhaimmillaan koko perhettä. Parisuhteiden, arjen ja elämäntilanteiden moninaisuus innostaa työn kehittämiseen ja laajaan verkostoitumiseen. 

Parisuhdekeskus Katajaan olen saanut tutustua jo vuosikymmenen ajan työni kautta. Ensimmäisestä onnistuneesta ja antoisasta yhteistyökokemuksesta heräsi palava kipinä parisuhdetta tukevaan työhön. Parisuhdetyön alueella minua sytyttää erityisesti dialogisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, sekä ympäristön ja luonnon vaikutus lähisuhteisiin, erityisesti parisuhteeseen. Ajatus ympäristön merkityksestä mielen hyvinvoinnille ja sitä kautta ihmissuhteille on vahvistunut erityisesti kuluneen eriskummallisen vuoden aikana.  

Hihat on kääritty jo ensimmäisellä työviikolla ja on ollut iso ilo päästä osaksi verkostomaiseen työhön. On kiitollinen olo asettautua Katajaan, tunnustetusti Hyvän mielen työpaikkaan!  

Hyvää alkanutta kevättä,  

yhteistyöterveisin 

Riina Nissinen