Reseptikirja

Parisuhteen reseptikirja sisältää reseptejä herkullisempaan arkeen

Lauantaina 20.3. julkaistusta Parisuhteen reseptikirjasta löydät niin tietoa parisuhteen tukemiseen, herkullisia reseptejä yhteisiin hetkiin kuin rentoutusharjoituksia yhteisten oivallusten syventämiseen. Kirja on jaoteltu kuuteen eri teemaan, joista jokaisesta löydät sekä ajatuksia yhteisten keskustelujenne tueksi kuin herkullisen ruokaohjeen kokeiltavaksi. Kirjassa on tilaa myös yhteisille ruokamuistoillenne ja resepteillenne.

Parisuhteen reseptikirja on tuotettu yhteistyössä Lakeuden omaishoitajat ry:n Meidän erityinen perhe -hankkeen (lue lisää hankkeesta tästä: https://www.lakeudenomaishoitajat.fi/meidan-erityinen-perhe/meidan-erityinen-perhe-hanke-2/ ) ja Marttaliiton kanssa.  

Pääset lataamaan kirjan itsellesi tästä linkistä:  http://www.lakeudenomaishoitajat.fi/content/uploads/2021/03/parisuhteenreseptikirja-VALMIS.pdf

Vanhemmat ja lapsi rannalla

Korona-aika haastaa parisuhteita – parisuhteelle saatu tuki vaikuttaa merkittävästi parisuhdetyytyväisyyteen

Parisuhde on merkittävimpiä aikuisuuden ihmissuhteitamme. Toimivaksi koettu, turvallinen ja tasavertainen parisuhde tukee yksilön hyvinvointia, työkykyä ja terveyttä. Samalla vahvistuvat voimavarat myös parisuhteen ympärillä, esimerkiksi perheessä.

Parisuhteen merkitys lapsen kehitystä ja turvallista kasvua tukevassa vanhemmuudessa on keskeinen. Kun vanhempien keskinäinen suhde, vuorovaikutus ja tunneilmaisu toimivat, myös lasten on turvallista ilmaista omia tarpeitaan. Hyvinvoivat parisuhteet rakentavat hyvinvoivia perheitä ja hyvinvoivaa yhteiskuntaa ympärilleen. Ennaltaehkäisevä ja vahvistava parisuhteen tuki on siis merkittävää koko perheelle. Millä tavalla voi vaikuttaa parisuhteiden hyvinvointiin?

Pandemian vaikutukset

Kulunut pandemia-aika on kuormittanut perheitä monella tapaa. Parisuhdekeskus Kataja ry toteutti vuoden 2020 aikana kaksi verkkokyselyä pandemia-ajasta ja parisuhteen hyvinvoinnista. Kyselyihin vastauksia tuli yhteensä 422. Näissä havaittiin, että koronapandemia oli vaikuttanut negatiivisesti ihmisten parisuhteisiin. Kesällä toteutetussa kyselyssä joka viides vastaaja koki koronapandemian vaikuttaneen negatiivisesti parisuhteeseensa ja joulukuun kyselyssä huomattavasti suurempi osa, 40% vastaajista, koki kaivanneensa lisää tukea parisuhteelleen koronapandemian myötä.

Keskeinen havainto oli se, että vastaajat, jotka eivät olleet saaneet tukea parisuhteelleen, kokivat pandemian vaikutuksen parisuhteelle negatiivisemmin kuin he, jotka olivat saaneet tukea. Negatiivisia vaikutuksia kuvattiin rajuiksi: puolison alkoholin käytön lisääntyminen, taloudelliset ongelmat ja riitelyn lisääntyminen. Nuoret aikuiset kuvasivat koronan vaikutukset negatiivisempina kuin muut ikäryhmät.

Parisuhteen tukea kaivataan

Parisuhdetoimintaa kartoittavassa kyselyssä selvisi myös, että 70% vastaajista ei ollut koskaan osallistunut parisuhdetta vahvistavaan toimintaan ja yli puolella vastaajista ei ollut tietoa parisuhdetta vahvistavasta toiminnasta tai siitä, mitä se voisi olla. Suurin osa vastaajista kaipasi kuitenkin konkreettisia keinoja parisuhteensa tueksi. Tällaisia kaivattuja tuen muotoja olivat keskustelu- ja parisuhdeharjoitukset, luennot, vertaisryhmät sekä ammattilaisen antama keskustelutuki. Lisäksi verkkovälitteistä, maksutonta tukea kaivattiin.

Monenlaisia ennaltaehkäiseviä palveluita on jo olemassa, ja monien toimijoiden, kuten Parisuhdekeskus Kataja ry:n, tarjoamissa palveluissa tukea on haettu enemmän kuin aikaisemmin. Miksi kuitenkaan kaikki avun tarvitsijat eivät löydä olemassa oleviin palveluihin ja tuen muotoihin?

Yhteistyöllä varmistetaan parien ja perheiden hyvinvointi

Tutkimusten mukaan huono-osaisuus yhteiskunnassamme kasautuu valitettavasti usein samoihin perheisiin. Koronapandemia on tuonut näkyväksi tämän kipeän eriarvoisuuden. Pandemian myötä joissain perheissä tiivistynyt arki on tuonut kaivattua yhdessäoloa. Toisiin perheisiin taas on kasautunut taloudellista epävarmuutta, tärkeiden tukipalvelujen katkeamista ja huolta läheisten terveydestä. Pahimmillaan paine purkautuu lisääntyneenä päihteiden käyttönä ja riitaisuutena, jopa väkivaltana. Se, miten nyt toimimme ja millaista tukea pyrimme tarjoamaan pariskunnille ja perheille, vaikuttaa ratkaisevasti, miten selviydymme pandemiasta yhdessä.

On siis tärkeää pohtia jatkossa, millaisin keinoin pariskunnille ja vanhemmille sekä erityisesti nuorille aikuisille pystytään tarjoamaan jatkossa heidän kaipaamaansa matalan kynnyksen tukea parisuhteeseen. Järjestö- ja kuntatoimijoiden yhteistyöllä varmistetaan perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten riittävät taidot ja rohkeus parisuhteen teemojen käsittelyyn. Pareille ja vanhemmille tulee olla tarjolla riittävästi tietoa ja tukea tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen kotien turvallisen ja kannustavan tunneilmapiirin varmistamiseksi. Näin ennaltaehkäistään lasten ja nuorten pahoinvointia ja edistetään perheen sisäistä hyvinvointia.

Kirjoittajat Suvi Laru, Parisuhdekeskus Kataja ry:n toiminnanjohtaja ja Laura Huuskonen, Parisuhdekeskus Kataja ry:n asiantuntija

Kirjoitus on julkaistu Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itlan vieraskynässä 11.3.2021 https://itla.fi/korona-aika-haastaa-parisuhteita-parisuhteelle-saatu-tuki-vaikuttaa-merkittavasti-parisuhdetyytyvaisyyteen/

Henkilö - Riina Nissinen

Riina Nissinen aloitti Parisuhdekeskus Katajan asiantuntijana

Unelmista totta! Olen Riina Nissinen, vanhempi, puoliso ja teologi. Aloitin tällä viikolla (1.3.) Parisuhdekeskus Katajassa määräaikaisessa asiantuntijan tehtävässä Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta- toiminnassa. Opiskelen viimeistä vuotta pari- ja perheterapian psykoterapeutiksi.  

Aikaisemmin olen toiminut evankelis-luterilaisen kirkon ennaltaehkäisevässä perhetyössä Suomessa ja Ruotsissa. Viimeisimpänä toimin Suomen Valkonauhaliitossa kouluttajana ja psykososiaalista tukea tarjoavana terapeuttina pareille ja yksilöille. Työssäni olen saanut kokea, miten oikea-aikainen tuki parisuhteelle kannattelee parhaimmillaan koko perhettä. Parisuhteiden, arjen ja elämäntilanteiden moninaisuus innostaa työn kehittämiseen ja laajaan verkostoitumiseen. 

Parisuhdekeskus Katajaan olen saanut tutustua jo vuosikymmenen ajan työni kautta. Ensimmäisestä onnistuneesta ja antoisasta yhteistyökokemuksesta heräsi palava kipinä parisuhdetta tukevaan työhön. Parisuhdetyön alueella minua sytyttää erityisesti dialogisen vuorovaikutuksen vahvistaminen, sekä ympäristön ja luonnon vaikutus lähisuhteisiin, erityisesti parisuhteeseen. Ajatus ympäristön merkityksestä mielen hyvinvoinnille ja sitä kautta ihmissuhteille on vahvistunut erityisesti kuluneen eriskummallisen vuoden aikana.  

Hihat on kääritty jo ensimmäisellä työviikolla ja on ollut iso ilo päästä osaksi verkostomaiseen työhön. On kiitollinen olo asettautua Katajaan, tunnustetusti Hyvän mielen työpaikkaan!  

Hyvää alkanutta kevättä,  

yhteistyöterveisin 

Riina Nissinen 

Koulutusryhmä ulkona

Solmuja parisuhteessa® -menetelmäkoulutus Tampereella 20.5.-14.12.2021

Aika: 20.5.-14.12.2021
Sijainti: Korento ry:n tilat. Osoite Näsilinnankatu 22 A 20, 33210 Tampere (Seuraamme koronatilanteeseen liittyviä rajoituksia ja järjestämme koulutuspäivät tarvittaessa verkossa)
Hinta: 1200e (Sis. koulutusmateriaalit. Koulutusmaksun voi maksaa kolmessa erässä)

Kohtaatko työssäsi pariskuntia tai perheitä? Kaipaatko konkreettisen menetelmän parisuhteen kriisien selvittämiseksi?

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. Solmuja parisuhteessa neuvojia on koulutettu jo yli viidentoista vuoden ajan. Sadat terapeutit, diakonit, perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät jne. auttavat pareja selvittämään asioitaan tämän strukturoidun menetelmän avulla. Lue lisää

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu seurakuntien, kuntien, järjestöjen sekä yksityisen sektorin ammattilaisille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan opisto- tai korkeakoulututkinto (menetelmäkoulutus ei anna ammattipätevyyttä)
 • vähintään kahden vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä
 • koulutus on suunnattu erityisesti ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä
 • koulutukseen hakeutuvalla tulee olla mahdollisuus koulutuksen aikana työskennellä ja hyödyntää menetelmää pariskunta-asiakkaiden kanssa
 • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan säännöllinen työnohjaus
 • menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan mahdollisuuksien mukaan myös työyhteisön tuki

Solmuja parisuhteessa -koulutuksen suoritettuaan työntekijä saa pätevyyden käyttää menetelmää ammatillisessa tai yrittäjän tehtävässään.

Opintojen laajuus 10 op. Ennen koulutukseen hakemista tarkista, että voit osallistua jokaiseen lähiopetuspäivään.

Solmuja parisuhteessa® -parineuvonnan koulutuksen rakenne 2021

Koulutuspäiviä on kahdeksan. Koulutuspäivät alkavat noin kello 9 ja loppuvat noin kello 16. Tarkemmat kellonajat ilmoitamme lähempänä koulutuksen alkua.

 • 1. kerta, to 20.5.
 • 2. kerta, ti 17.8.
 • 3. ja 4. kerta, ma ja ti 13.-14.9.
 • 5. ja 6. kerta, ma ja ti 11.-12.10.
 • 7. kerta, ti 23.11.
 • 8. kerta, ti 14.12.

Koulutettava etsii omasta toimintaympäristöstään itselleen asiakaspariskunnan, jolle hän ohjaa koulutuksen aikana koko Solmuja parisuhteessa -prosessin.

Kouluttajina toimivat Parisuhdekeskus Katajan kouluttajat.

Koulutukseen valitaan 20 osallistujaa.

Voit hakea koulutukseen alla olevasta linkistä (hae 22.4. mennessä)
https://fi.surveymonkey.com/r/hakemus_solmuja_tampere

Lisätietoa koulutuksesta: Laura Huuskonen, laura.huuskonen@parisuhdekeskus.fi, 050 320 9950

puhekupla tekstillä: kuntavaalitavoitteet 2021

Kuntavaalitavoitteet 2021

Parisuhteiden hyvinvointi tukee yksilöä ja koko perhettä. Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa ihmisen terveyteen. Onneton parisuhde on terveysriski ihmisen hyvinvoinnille, ja parisuhteiden ongelmat altistavat myös mielenterveyden häiriöille. Hyvinvoivan parisuhteen omaavat kestävät paremmin elämän vaikeuksia, ongelmia ja kriisejä. Vanhempien parisuhteen hyvinvointi vaikuttaa suoraan koko perheeseen. 

1. SAAVUTETTAVAT PARISUHDEPALVELUT 

Parisuhteen tueksi tulee kuntalaisille olla tarjolla monenlaisia palveluita. Parisuhteen haasteet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana. Parisuhteen tueksi tulee olla tarjolla helposti saavutettavia ja laadukkaita palveluita esim. ottamalla käyttöön Terapiatakuu, joka sisältää pari- ja perhepsykoterapian mahdollisuuden. 

Sote-uudistuksessa, hyvinvointialueilla ja kunnissa tulee toteuttaa tiivistä yhteistyötä järjestöjen kanssa. Näin varmistetaan kuntalaisten mahdollisuus osallistua myös järjestöjen tarjoamiin matalan kynnyksen palveluihin ja tilojen yhteiskäyttö. Järjestöt tarjoavat koulutuksia parisuhteen teemoista ja palveluohjausta. 

2. SUUNNITELMALLINEN PARISUHTEEN TUKEMINEN 

Parisuhteiden varhainen tuki on kirjattuna kunnan strategiaan. Parisuhteiden hyvinvointiin panostaminen ja ennaltaehkäisevän työn merkityksen korostaminen on kansantaloudellisesti kannattavaa.  Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi parisuhteen tuki on kirjattuna kunnan strategiaan ja päätöksenteossa tulee huomioida parisuhdevaikutukset.

Vahvistetaan ammattilaisten parisuhdeteemoihin liittyvää osaamista.  Sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöillä tulee olla valmiuksia ottaa parisuhde puheeksi ja osaamista ja ymmärrystä yhdenvertaisuudesta ja parisuhteiden moninaisuudesta. 

Marianne Heikkilä

Uuden puheenjohtajan terveiset

Tervehdys Parisuhdekeskus Katajasta 2021!

Olen kiitollisuudella ottanut vastaan Parisuhdekeskus Kataja ry:n puheenjohtajan tehtävän tämän vuoden alusta. Olen koulutukseltani teologian maisteri, rovasti ja olen toiminut vuosia järjestöjohtajana ja hallitusammattilaisena.

Parisuhteiden tukemiselle on nähtävissä suuri tarve koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. Korona on kiristänyt välejä useissa perheissä, joissa arjessa saattoi jo olla vanhempia kuormittavia tekijöitä. Palvelujen tarve on kasvanut ennaltaehkäisevissä palveluissa sekä peruspalveluissa. Toisaalta monissa perheissä arjen kohtaamiset ovat myös lisääntyneet koronan myötä. Parisuhdekeskus Katajan tuottamassa Parisuhdekyselyssä (2020) ilmeni, että parisuhteeseensa ovat koronan aikana olleet tyytyväisimpiä ne pariskunnat, jotka ovat saaneet tukea itselleen silloin, kun heillä on ollut haasteita.

Totesimme toiminnanjohtaja Suvi Larun kanssa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 25.1.2021, että parisuhteeseen panostaminen on perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämistä. Meillä on näyttöön perustuvaa tutkimustietoa siitä, että vanhempien parisuhteita tukemalla voidaan auttaa koko perhettä. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon painopisteen tulisikin siirtyä varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Järjestöjen, kuten meidän Parisuhdekeskus Katajan työ parisuhteiden edistämiseksi on tällä hetkellä erityisen tärkeää, kun aikuisten oman elämän haasteet, parisuhteen pulmat ja tulehtunut kodin ilmapiiri heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia koronatilanteessa ja vielä pitkään sen jälkeen.

Parisuhdekeskus Kataja ry kuntavaalitavoitteissamme 2021 korostamme parisuhteiden hyvinvointia, joka tukee sekä yksilöä että koko perhettä. Sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueilla sekä kunnissa tulee huomioida parisuhteiden tuen merkitys ja toteuttaa järjestöyhteistyötä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee olla riittävä osaaminen ja ymmärrys parisuhteiden tukemisen tärkeydestä. Pidämme tärkeänä, että kuntapäättäjät ymmärtävät parisuhteiden yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden. Päätöksenteossa tulee huomioida myös parisuhdevaikutukset ja terapiatakuussa pari- ja perhepsykoterapiamahdollisuus.

Parisuhdekeskus Katajassa pidämme tärkeänä, että perheiden yksilölliset tarpeet, palveluiden saatavuus ja erilaiset tuen muodot erityisesti parisuhteiden ja vanhemmuuden haasteissa tunnistetaan. Jatkamme uuden hallituksen kanssa järjestömme vaikuttavaa työtä edellisen hallituksen tekemän hyvän pohjan päälle.  Haluamme myös tulevaisuudessa olla vahvasti valtakunnallinen, vaikuttava sekä yhdistyksemme monipuolisen rahoituspohjan varmistava järjestö. Tehdään tästä vuodesta yhdessä hyvä perheille!

Talviset terveiset,

puheenjohtaja Marianne Heikkilä
Parisuhdekeskus Kataja ry

Sydän ja puhekupla

Hyvän mielen työpaikka 2021

MIELI Suomen Mielenterveys ry on myöntänyt Parisuhdekeskus Katajalle Hyvän mielen työpaikka -merkin!

Hyvän mielen työpaikka -merkki on tunnustus siitä, että työpaikka täyttää mielenterveyden edistämisen kriteerit sekä sitoutuu mielenterveyden suunnitelmalliseen vahvistamiseen.

Vaalimme työilmapiiriä, jossa on turvallista oppia uutta, tehdä virheitä, ottaa kantaa ja keskustella avoimesti. Työn ja perheen sekä erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittaminen on meille tärkeä arvo. Keskustelemme mielenterveyttä kuormittavista ja edistävistä asioista yhdessä. Näemme inhimillisyyden, välittämisen ja vaikeuksissa tukemisen vahvuutena💚

Anna ääni lapselle kuntavaalien tavoitteet

Parisuhdekeskus Kataja ry on mukana Lastensuojelun keskusliiton Anna ääni lapselle -kuntavaalikampanjassa

Kunnan tärkein tehtävä on pitää huolta lapsista. Siksi kuntavaaleissa 18.4.2021 on valittava päättäjiä, jotka huolehtivat lasten edusta ja lapsivaikutusten arvioinnista koko vaalikauden ajan, talouden paineista huolimatta. Parisuhdekeskus Kataja ry on mukana Lastensuojelun keskusliiton Anna ääni lapselle -kuntavaalikampanjassa, jotta saamme lasten, nuorten ja perheiden äänen kuuluville kuntavaaleissa. Lue lisää kampanjasta: https://www.lskl.fi/aanilapselle/

Koronatilanne on haastanut lapsiperheitä poikkeuksellisella tavalla, mutta eri kyselyissä on noussut esiin myös tilanteen mukanaan tuomia myönteisiä seurauksia. Asiantuntijamme Laura Huuskonen kirjoitti kampanjaan aiheesta blogikirjoituksen. Koko kirjoitus on luettavissa Lastensuojelun keskusliiton sivulta:

Blogi: Koronapandemian vaikutukset jakautuvat perheissä epätasaisesti

pelto ja auringon nousu

Antamisen ja vastaanottamisen tasapaino: vapaaehtoisemme kokemuksia parikurssilta

”Osallistujien jakamat kokemukset rupesivat rikastumaan yhteiseksi ajatteluksi heti perjantai-iltana. Keskittynyt kuuntelu, salliva ilmapiiri sekä ilo ja huumori kutsuivat esiin tarinoita.”

Parisuhdekeskus Kataja ry:n vapaaehtoinen Anu Harjumaaskola kuvaa Uusimaa -lehdessä joulukuussa julkaistussa kolumnissaan kokemuksiaan järjestömme viikonlopun parikurssilta. Voit lukea koko kolumnin seuraavasta linkistä: https://www.uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/3200688.

Keväällä toteutamme kaksi vertaisryhmää verkossa, Mistä rakentuu toimiva parisuhde? ja Sairaus ja parisuhde -teemoilla. Lisäksi keväällä on useita parisuhdeteemaisia luentoja. Tutustu kevään toimintaamme seuravaasta linkistä: https://parisuhdekeskus.fi/kalenteri/.