Parisuhdepäivät logo

Save the Date! Valtakunnallinen Parisuhdepäivä 7.11.2023

Vuosittain järjestettävät Parisuhdepäivät järjestetään vuonna 2023 yhden päivän tapahtumana 7.11. Teemana on Parisuhde ja turvallisuus.

Koulutuspäivä järjestetään hybridinä, eli tapahtumaan voi osallistua verkon välityksellä tai kohtaavasti Musiikkitalolla Helsingissä. 

Päivä on suunnattu pareja ja perheitä kohtaaville ammattilaisille, mutta kuka tahansa teemoista kiinnostunut on tervetullut mukaan koulutuspäivään!

Päivän tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia kohdata työssään parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä ja korostaa ennaltaehkäisevän parisuhdetyön merkitystä.

Julkaisemme ohjelman keväällä 2023!

tulppaanit

Kutsu jäsenille: Parisuhdekeskus Katajan kevätkokous ja tupaantuliaiset 25.4.2023

Tervetuloa Parisuhdekeskus Katajan kevätkokoukseen ja tupaantuliaisiin tiistaina 25.4.2023

Paikka: Parisuhdekeskus Kataja ry, Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki.
Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin.

Aikataulu:

 • klo 16–17.30 Parisuhdekeskus Katajan tupaantuliaiset. Tarjoilua sekä Nuorten aikuisten ihmissuhdetaidot -hankkeen videoiden ensijulkaisu. Videoilla on nuorten aikuisten ihmissuhdekokemuksia ja ne on tuotettu yhteistyössä Kaide Tuotannon kanssa.

 • klo 17.30 ennen kevätkokouksen virallista aloitusta toiminnanjohtaja Suvi Laru esittelee järjestön ajankohtaiskatsauksen ja asiantuntija Laura Huuskonen alustaa teemasta Seksuaalisuuden ja suhteiden monimuotoisuus

 • klo 18.00 virallinen kevätkokous avataan

KOKOUKSEN ASIALISTA

 1. Kokouksen avaaminen

 2. Kokouksen järjestäytyminen

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4. Esityslistan hyväksyminen

 5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2022

 6. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot

 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 8. Parisuhdekeskus Kataja ry. kannanotto

 9. Muut asiat

 10. Kokouksen päättäminen

Ilmoittauduthan mukaan 20.4. mennessä: ILMOITTAUTUMISLINKKI (linkissä sekä kevätkokouksen että tupaantuliaisten ilmoittautuminen)

Kokouksen osallistujien, jotka edustavat jäsenyhteisöä, tulee toimittaa allekirjoitettu valtakirja 20.4. mennessä edustuksen toteamiseksi osoitteeseen: toimisto@parisuhdekeskus.fi

VALTAKIRJAMALLI

Lähetämme kokousmateriaalin kokoukseen ilmoittautuneille etukäteen sähköpostitse.

Huomenta Suomi

Valtakunnallinen Parisuhdeverkosto yhteistyössä MTV3 Huomenta Suomen kanssa

Olemme tehneet alkuvuoden aikana tiivistä yhteistyötä MTV3 Huomenta Suomen kanssa. Järjestömme Parisuhdekeskus Kataja koordinoi Valtakunnallista Parisuhdeverkostoa, johon kuuluu tällä hetkellä yli 40 järjestö, kunta ja hyvinvointialue -toimijaa. Järjestömme asiantuntijat ja Parisuhdeverkoston jäsenet ovat näkyneet Huomenta Suomen aamuissa keskustelemassa parisuhde ja ihmissuhdeteemoista.

Yhteistyö alkoi syksyllä 2022 ja on vahvistunut kevään 2023 aikana. Huippua saada näitä teemoja näkyväksi laajemmin.

Nostoja yhteistyöstä

MTV uutiset 7.3. Politiikka voi raastaa ihmissuhteita – Miten välttää polemiikki?

MTV Uutiset 29.1. Itsetuntoa voi kehittää aikuisenakin: ”Koko elinikämme aikaa”

MTV Uutiset 21.1. Taloustilanne aiheuttaa kitkaa parisuhteissa – ”Rahankäytöstä joudutaan puhumaan ihan eri tavalla kuin aikaisemmin”

MTV Uutiset 8.11. Vaiettu kriisi repii parisuhdetta sisältä – tunnista ensimmäiset hälytysmerkit: ”Moni ero voitaisiin estää”

Parisuhdekeskus Kataja eduskuntavaalitavoitteet 2023

Parisuhdekeskus Katajan eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet 2023

1. Parisuhteiden tukeminen on mielenterveysteko – palveluiden saatavuus tulee turvata 

Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Parisuhteiden ongelmat altistavat mm. mielenterveyden häiriöille. Vanhempien parisuhteella on suuri vaikutus koko perheeseen: perheen tunneilmapiiriin sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Parisuhteita tukemalla ennaltaehkäisemme sekä vanhempien, että lasten ja nuorten psyykkistä kuormittuneisuutta.  

 • On turvattava parisuhteiden eri tasoisten palveluiden saatavuus jatkossa sekä resurssien lisääminen. Tämä tulee mahdollistaa muun muassa Perhekeskusten kautta, yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.  
 • Parisuhteiden tueksi on otettava käyttöön Terapiatakuu, joka sisältää pari- ja perhepsykoterapian mahdollisuuden. 

2. Parisuhteen tukeminen on lapsuuden turvaamista – tarvitaan vahvat linjaukset ja toimet, jotta palveluissa toimitaan yhteneväisesti ja ennaltaehkäisevästi 

Parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen määrittyy useissa lainsäädännöissä. Käytännöntasolla palvelut ovat kuitenkin pirstaleisia ja asiakkaiden voi olla vaikeaa tavoittaa palveluita. On tärkeää huomioida työntekijöiden osaamisen vahvistaminen, toimialarajat ylittävä yhteistyö ja hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyö. Yhteisillä toimilla tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia. 

 • Tulevilla hyvinvointialueilla on mahdollistettava parisuhteiden tuki ennaltaehkäisevästi ja matalalla kynnyksellä. Tämä tulee huomioida sekä nyt että tulevissa uusissa hallitusohjelman linjauksissa. 

3. Järjestöjen tekemä työ on korvaamatonta – turvataan rahoitus 

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli parisuhteen ja vanhemmuuden tuen palveluiden tuottajana ja kehittäjänä julkisten ja yksityisten palveluiden rinnalla. Järjestöjen tekemä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on merkittävää perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.  

 • On varmistettava ennaltaehkäisevien toimintojen jatkuvuus ja saatavuus kansalaisille turvaamalla järjestöjen rahoitus. 
Jalat vastakkain

Maksutonta parineuvontaa verkossa


Parisuhdekeskus Kataja ry tarjoaa valtakunnallisesti kaikille yli 18-vuotiaille suunnattua maksutonta ja voimavarakeskeistä PARIVOIMA – parineuvontaa. Neuvonnan tarkoituksena on tukea vuorovaikutusta parin välillä. Neuvonta-aikoja on tarjolla ma-pe klo 8.30-16.00 välisenä aikana 1-3 x 1h/pari. Neuvonta tapahtuu verkossa Teamsin välityksellä.  

Neuvonta soveltuu esimerkiksi parisuhteen vuorovaikutusongelmien, seksuaalisuuden kysymyksien, vanhemmuuden kysymyksien, erotilanteiden ja tarvittaessa myös parisuhteen kriisitilanteiden työstämiseen. Neuvonta soveltuu myös sairauden vaikutuksien pohdintaan parisuhteessa. Tavoitteet neuvonnalle asetetaan yhdessä keskustellen. Lue lisää Mitä parineuvonta sisältää.

HUOM! Dialoginen, voimavarakeskeinen Parivoima- neuvonta ei ole pari- tai psykoterapiaa, joten se ei sovellu parille, mikäli suhteen osapuolella on akuutti psykiatrista hoitoa vaativa diagnoosi, akuutti päihdeongelma tai mikäli suhteessa on väkivaltaa.

Keskustelut ovat luottamuksellisia. Matalan kynnyksen tapaamisia ei kirjata sähköiseen asiakastietojärjestelmään. Emme kirjoita käynneistä virallisia lausuntoja. 

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella: YHTEYDENOTTOLOMAKE.  

HUOM! Yhteydenotot vain lomakkeella, ei sähköpostitse.

HUOM! Peruuttamatta jätetty tapaaminen vie yhden käyntikerran. Eli uutta aikaa ei ole mahdollista varata peruuttamattoman ajan tilalle. 

Niina Vilkman

Uusi asiantuntija aloittanut Parisuhde voimavaraksi -toiminnassa

Hei! Olen Niina Vilkman, yhteisöpedagogi AMK sekä sosionomi YAMK Helsingistä. Aloitin 1.2. asiantuntijana Parisuhde voimavaraksi -toiminnassa. Ehdin aiemmassa työssäni Sylva ry:ssä tehdä Parisuhdekeskus Katajan kanssa yhteistyötä vuoden verran ja onkin ilo päästä nyt mukaan huikeaan tiimiin tekemään tätä tärkeää työtä.

Aiemmin olen työskennellyt muun muassa Sylva ry:ssä nuorten aikuisten toiminnan asiantuntijana kehittäen ja koordinoiden psykososiaalista tukea syöpään sairastuneille nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen, kriisi- ja perhetyöntekijänä nuorten aikuisten asunnottomuutta ennaltaehkäisevässä hankkeessa, Nuorten turvatalolla sekä lähisuhde- ja perheväkivaltatyössä. Aiemman työkokemukseni kautta minulle on vahvistunut ymmärrys läheisten ihmissuhteiden merkityksestä yksilön hyvinvointiin ja haluan olla mukana vahvistamassa tätä työtä myös jatkossa.

Vapaa-aikani kuluu kahden lapseni kanssa puuhaillen, lenkkeillen, käsitöiden parissa sekä ilmajoogaillessa. 

Parisuhdekeskus Katajan Parisuhde voimavaraksi – toiminnassa (ent. Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta) tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta parisuhdetyö juurtuisi osaksi perheiden ja parien kohtaamista. Koulutusten, luentojen ja yhteisten tapahtumien kautta työntekijöillä sekä vapaaehtoisilla on valmiuksia ja työkaluja tukea kohderyhmäänsä parisuhteen kysymyksissä. Lue lisää toiminnasta.

Jalat vastakkain

Parihuolto -vertaisryhmiä Vaasassa

Lämpimästi tervetuloa Parihuolto -vertaisryhmään yhdessä kumppanin kanssa. Voit myös osallistua mukaan ilman kumppania keskustelemaan parisuhteen teemoista. Ryhmät sisältävät alustuksia teemoista, paritehtäviä oman kumppanin kanssa (tai pohdittavaksi yksin) sekä vertaiskeskustelua.

Järjestämme kolme vertaisryhmää helmikuussa:

 • Parisuhteen hyvinvointi 2.2.2023 klo 17.30-19.30 ILMOITTAUDU
 • Tunnetaidot parisuhteessa 9.2.2023 klo 17.30-19.30 ILMOITTAUDU
 • Ristiriitataidot parisuhteessa 16.2.2023 klo 17.30-19.30 ILMOITTAUDU

Kaikki ryhmät toteutetaan Vaasan kirjastossa (Kirjastonkatu 13)

Ryhmää ohjaa Parisuhdekeskus Katajan vapaaehtoinen.

Mukaan mahtuu per ryhmä 12 osallistujaa.

Osallistuminen on maksutonta.

Tiedustelut: Nina Autio, nina.autio@parisuhdekeskus.fi, 041 543 8611.

Kaksi kättä pitelemässä toisiaan

Kaikille avoin webinaarisarja: Parisuhde perheen voimavarana, kun lapsi sairastaa

Lapsen sairastuminen, vamma tai erityisen tuen tarve koskettaa koko perhettä. Sairaus vaikuttaa parisuhteeseen, sisarussuhteisiin ja perheen arkiseen elämään riippumatta perheen muusta tilanteesta tai kulttuurista. Haastavassa tilanteessa parisuhde voi ajautua kriisiin ja kumppanit voivat etääntyvät toisistaan. Toisaalta sairastumisen aiheuttamasta kriisistä on mahdollista selvitä yhdessä entistä vahvempina.

Sairaus tai vamma on aina kriisi perheelle ja parisuhteelle. Kriisin vaiheiden ja omien reagointitapojen tunnistaminen auttavat tukemaan toisiamme kriisissä sekä lisäämään toivoa ja turvaa haastavassa tilanteessa.

Maksuton webinaarisarja järjestetään yhteistyössä HUS:n Uuden lastensairaalan, Sylva ry:n ja HelsinkiMission kanssa. Webinaarissa kuullaan myös kokemusasiantuntijaa.

Webinaarit ovat avoimia kaikille teemoista kiinnostuneille.

Webinaari: Kriisi ja turvallisuus parisuhteessa to 26.1. klo 18-19

Webinaari: Vuorovaikutus ja hankalat tunteet to 2.3. klo 18-19

Webinaari: Resilienssi ja voimavarat to 30.3. klo 18-19

Kahvikuppi

Parisuhdekeskus Katajan joulunajan palvelut

Mietityttääkö parisuhteen asiat sinua? Älä jää yksin parisuhdekysymysten kanssa, vaan tule keskustelemaan asiantuntijamme kanssa matalan kynnyksen palveluihin.

Palvelumme ovat joulunaikaan auki seuraavasti: