Niina Vilkman

Uusi asiantuntija aloittanut Parisuhde voimavaraksi -toiminnassa

Hei! Olen Niina Vilkman, yhteisöpedagogi AMK sekä sosionomi YAMK Helsingistä. Aloitin 1.2. asiantuntijana Parisuhde voimavaraksi -toiminnassa. Ehdin aiemmassa työssäni Sylva ry:ssä tehdä Parisuhdekeskus Katajan kanssa yhteistyötä vuoden verran ja onkin ilo päästä nyt mukaan huikeaan tiimiin tekemään tätä tärkeää työtä.

Aiemmin olen työskennellyt muun muassa Sylva ry:ssä nuorten aikuisten toiminnan asiantuntijana kehittäen ja koordinoiden psykososiaalista tukea syöpään sairastuneille nuorille aikuisille ja heidän läheisilleen, kriisi- ja perhetyöntekijänä nuorten aikuisten asunnottomuutta ennaltaehkäisevässä hankkeessa, Nuorten turvatalolla sekä lähisuhde- ja perheväkivaltatyössä. Aiemman työkokemukseni kautta minulle on vahvistunut ymmärrys läheisten ihmissuhteiden merkityksestä yksilön hyvinvointiin ja haluan olla mukana vahvistamassa tätä työtä myös jatkossa.

Vapaa-aikani kuluu kahden lapseni kanssa puuhaillen, lenkkeillen, käsitöiden parissa sekä ilmajoogaillessa. 

Parisuhdekeskus Katajan Parisuhde voimavaraksi – toiminnassa (ent. Tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta) tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta parisuhdetyö juurtuisi osaksi perheiden ja parien kohtaamista. Koulutusten, luentojen ja yhteisten tapahtumien kautta työntekijöillä sekä vapaaehtoisilla on valmiuksia ja työkaluja tukea kohderyhmäänsä parisuhteen kysymyksissä. Lue lisää toiminnasta.

Lintulahdenkatu 10

Olemme muuttaneet uusiin toimitiloihin Sörnäisiin

Parisuhdekeskus Katajan toimisto löytyy nykyään Sörnäisistä Lintulahdenkatu 10 osoitteesta. Tilat löytyvät kerroksesta 7. Talon alakerrassa on aulapalvelu, joka ohjeistaa tarvittaessa.

Olemme samassa kerroksessa Familia ry:n ja Suomen Uusperheiden Liiton kanssa.

Jalat vastakkain

Maksutonta parineuvontaa verkossa

Parisuhdekeskus Kataja ry tarjoaa valtakunnallisesti kaikille yli 18-vuotiaille suunnattua maksutonta ja voimavarakeskeistä PARIVOIMA – parineuvontaa. Neuvonta-aikoja on tarjolla ma-pe klo 8.30-16.00 välisenä aikana 1-3 x 45min/pari. Neuvonta tapahtuu verkossa Teamsin välityksellä.  

Neuvonta soveltuu esimerkiksi parisuhteen vuorovaikutusongelmien, seksuaalisuuden kysymyksien, vanhemmuuden kysymyksien, erotilanteiden ja tarvittaessa myös akuuttien kriisitilanteiden työstämiseen. Neuvonta soveltuu myös sairauden vaikutuksien pohdintaan parisuhteessa. Tavoitteet neuvonnalle asetetaan yhdessä keskustellen.

Keskustelut ovat luottamuksellisia. Emme kirjoita käynneistä virallisia lausuntoja. 

Ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella: YHTEYDENOTTOLOMAKE.  

HUOM! Yhteydenotot vain lomakkeella, ei sähköpostitse.

HUOM! Peruuttamatta jätetty tapaaminen vie yhden käyntikerran. Eli uutta aikaa ei ole mahdollista varata peruuttamattoman ajan tilalle. 

Jalat vastakkain

Parihuolto -vertaisryhmiä Vaasassa

Lämpimästi tervetuloa Parihuolto -vertaisryhmään yhdessä kumppanin kanssa. Voit myös osallistua mukaan ilman kumppania keskustelemaan parisuhteen teemoista. Ryhmät sisältävät alustuksia teemoista, paritehtäviä oman kumppanin kanssa (tai pohdittavaksi yksin) sekä vertaiskeskustelua.

Järjestämme kolme vertaisryhmää helmikuussa:

  • Parisuhteen hyvinvointi 2.2.2023 klo 17.30-19.30 ILMOITTAUDU
  • Tunnetaidot parisuhteessa 9.2.2023 klo 17.30-19.30 ILMOITTAUDU
  • Ristiriitataidot parisuhteessa 16.2.2023 klo 17.30-19.30 ILMOITTAUDU

Kaikki ryhmät toteutetaan Vaasan kirjastossa (Kirjastonkatu 13)

Ryhmää ohjaa Parisuhdekeskus Katajan vapaaehtoinen.

Mukaan mahtuu per ryhmä 12 osallistujaa.

Osallistuminen on maksutonta.

Tiedustelut: Nina Autio, nina.autio@parisuhdekeskus.fi, 041 543 8611.

Kaksi kättä pitelemässä toisiaan

Kaikille avoin webinaarisarja: Parisuhde perheen voimavarana, kun lapsi sairastaa

Lapsen sairastuminen, vamma tai erityisen tuen tarve koskettaa koko perhettä. Sairaus vaikuttaa parisuhteeseen, sisarussuhteisiin ja perheen arkiseen elämään riippumatta perheen muusta tilanteesta tai kulttuurista. Haastavassa tilanteessa parisuhde voi ajautua kriisiin ja kumppanit voivat etääntyvät toisistaan. Toisaalta sairastumisen aiheuttamasta kriisistä on mahdollista selvitä yhdessä entistä vahvempina.

Sairaus tai vamma on aina kriisi perheelle ja parisuhteelle. Kriisin vaiheiden ja omien reagointitapojen tunnistaminen auttavat tukemaan toisiamme kriisissä sekä lisäämään toivoa ja turvaa haastavassa tilanteessa.

Maksuton webinaarisarja järjestetään yhteistyössä HUS:n Uuden lastensairaalan, Sylva ry:n ja HelsinkiMission kanssa. Webinaarissa kuullaan myös kokemusasiantuntijaa.

Webinaarit ovat avoimia kaikille teemoista kiinnostuneille.

Webinaari: Kriisi ja turvallisuus parisuhteessa to 26.1. klo 18-19

Webinaari: Vuorovaikutus ja hankalat tunteet to 2.3. klo 18-19

Webinaari: Resilienssi ja voimavarat to 30.3. klo 18-19

Mies katsoo taivaalle

Blogi: Etääntyminen parisuhteessa

”Olemme olleet yhdessä useamman vuoden, mutta nyt tuntuu, että suhteessa on etäännytty, voiko tästä selvitä?”

Tällaista pohdintaa kuulen usein työssäni. Suhteessa on eletty alun usein huumaava yhteenkuuluvuuden aika, jolloin puolikas sana on riittänyt yhteiseen ymmärrykseen. Kumppani on ehkä tuntunut tutulta, läheiseltä ja loputtoman kiinnostavalta. Rakkaushormonit ovat tehneet työnsä: ihastuneet kumppanit kääntyvät luontevasti toisiaan kohti, iho etsii ihoa ja sydän sydäntä. Alkuhuumassa on kuitenkin usein onnistuttu kätkemään kumppaneiden erilaisuus, erilaiset tavat ja vaikkapa haavoittavat kokemukset aiemmista suhteista.

Voimakkaankin ihastumis- ja rakastumisvaiheen jälkeen suhteessa seuraa väistämättä vaihe, jossa huomataan oma erillisyys suhteessa kumppaniin. Se vaihe on hyvä, tärkeä ja välttämätön jokaisessa parisuhteessa siitä huolimatta, että se saattaa tuntua ahdistavalta, pelottavalta tai hämmentävältä. Silloin kumppanit alkavat kokea tarvetta löytää oma yksilöllisyytensä symbioottisen huuman ja hormonimyrskyn jälkeen. Tämä voi tuntua valtavalta pettymykseltä. Eikö kumppani tyydytäkään kaikkia tarpeita? Emmekö sovikaan toisillemme? Eriytymisvaiheessa pari usein ajautuukin ristiriitoihin ja suhteessa aletaan kokea etääntymistä. Etääntyminen suhteessa on tavallista ja normaalia. Lähes kaikissa suhteissa koetaan jossakin vaiheessa etääntymistä. Usein etääntymisen tunne osuu elämän muutostilanteisiin, kuten lasten syntymään tai vaikkapa alanvaihtoon.

Miten voimme vahvistaa yhteyttä?

Etääntymistä suhteessa tuottaa usein se, että kommunikaatio vähenee. Joskus kuvitelma, että kumppani on jo perin pohjin tuttu, voi aiheuttaa etääntymistä. Aletaan olettaa kumppanista asioita ja pidetään tiukasti kiinni omista näkemyksistä. Sen myötä kiinnostus kumppanin ajatuksia, tunteita, haaveita, toiveita ja pelkoja kohtaan vähenee. Sen vuoksi on tärkeää säilyttää kiinnostunut ja tutkiva yhteys kumppaniin. Kumppanin ajatukset eivät olekaan aina sellaisia kuin kuvittelemme, vaan joskus paljon yllättävämpiä! On myös tärkeää kysyä kumppanilta, mikä hänelle on tärkeää juuri nyt. Joskus avain etäisyyden vähentämiseksi voi olla arkinen ” Mitä kuuluu? ” kysymys.

Etääntymisessä on myös tärkeää ymmärtää, että suhteen ylläpitäminen on kumppaneiden vastuulla tasapuolisesti. Jos huomaa, että ei ole tehty suhdetta ylläpitäviä asioita pitkään aikaan, se on tärkeää ottaa puheeksi. Yhdessä vietetty aika, keskustelu, ihokkain oleminen ja pienet arkiset huomioinnit ovat usein ensisijaisia lääkkeitä etääntymisen ehkäisyyn.

Jos etääntyminen on jatkunut pidempään ja puhuminen on vaikeaa, on tosi tärkeää etsiä apua tilanteeseen ammattilaisilta, esim. järjestöistä, pariterapiasta, kaupungin perheneuvolasta tai seurakuntien kaikille avoimesta ja maksuttomasta perheneuvonnasta.  Etääntymisen kierre suhteessa on mahdollista katkaista.

Kirjoittaja

Riina Nissinen

Asiantuntija, pari- ja perhepsykoterapeutti
Parisuhdekeskus Kataja

Parisuhdekeskus Kataja eduskuntavaalitavoitteet 2023

Parisuhdekeskus Katajan eduskuntavaali- ja hallitusohjelmatavoitteet 2023

1. Parisuhteiden tukeminen on mielenterveysteko – palveluiden saatavuus tulee turvata 

Tutkimukset osoittavat, että parisuhde vaikuttaa merkittävästi ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen ja hyvinvointiin. Parisuhteiden ongelmat altistavat mm. mielenterveyden häiriöille. Vanhempien parisuhteella on suuri vaikutus koko perheeseen: perheen tunneilmapiiriin sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin. Parisuhteita tukemalla ennaltaehkäisemme sekä vanhempien, että lasten ja nuorten psyykkistä kuormittuneisuutta.  

  • On turvattava parisuhteiden eri tasoisten palveluiden saatavuus jatkossa sekä resurssien lisääminen. Tämä tulee mahdollistaa muun muassa Perhekeskusten kautta, yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.  
  • Parisuhteiden tueksi on otettava käyttöön Terapiatakuu, joka sisältää pari- ja perhepsykoterapian mahdollisuuden. 

2. Parisuhteen tukeminen on lapsuuden turvaamista – tarvitaan vahvat linjaukset ja toimet, jotta palveluissa toimitaan yhteneväisesti ja ennaltaehkäisevästi 

Parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen määrittyy useissa lainsäädännöissä. Käytännöntasolla palvelut ovat kuitenkin pirstaleisia ja asiakkaiden voi olla vaikeaa tavoittaa palveluita. On tärkeää huomioida työntekijöiden osaamisen vahvistaminen, toimialarajat ylittävä yhteistyö ja hyvinvointialueiden ja järjestöjen yhteistyö. Yhteisillä toimilla tuemme lasten ja nuorten hyvinvointia. 

  • Tulevilla hyvinvointialueilla on mahdollistettava parisuhteiden tuki ennaltaehkäisevästi ja matalalla kynnyksellä. Tämä tulee huomioida sekä nyt että tulevissa uusissa hallitusohjelman linjauksissa. 

3. Järjestöjen tekemä työ on korvaamatonta – turvataan rahoitus 

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli parisuhteen ja vanhemmuuden tuen palveluiden tuottajana ja kehittäjänä julkisten ja yksityisten palveluiden rinnalla. Järjestöjen tekemä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on merkittävää perheiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.  

  • On varmistettava ennaltaehkäisevien toimintojen jatkuvuus ja saatavuus kansalaisille turvaamalla järjestöjen rahoitus.  
pariskunta halaamassa

Blogi: Parisuhde ja puhumattomuus

Katso minuun, olen tässä.

Kaikki on hyvin, olen tukenasi, voit luottaa minuun.

Kuuletko sinä näitä sanoja usein? Entä sanotko niitä kumppanillesi? Yksi parisuhteen tärkeimmistä tehtävistä on tarjota turvaa. Lämmin syli ja turvallinen olo toisen kanssa tässä välillä niin kylmässä ja pimeässä maailmassa. Turva syntyy luottamuksesta ja luottamus rakennetaan puhumalla, jakamalla, rakastamalla, hyvillä teoilla.

Puhumattomuus vie kauemmas toisesta, piilottaa omat ajatukset ja itsen toiselta. Rakentaa muureja sillan sijaan ja työntää toisen pois. Puhumattomuus satuttaa. Samalla kun se suojaa itseä näkyväksi tulemiselta omien haavojen kanssa, se satuttaa molempia. Se voi olla jopa haavoittavampaa parisuhteelle kuin pahojen sanojen sanominen.

On helppoa turvautua hiljaisuuteen silloin kun olisi kaikkein tärkeintä avautua ja puhua toiselle. Hiljaisuutta voi käyttää aseena tietoisesti tai tiedostamattaan. Kostaa toiselle hänen tekonsa tai sanansa niin, että hänellä ei ole mahdollisuutta puolustautua tai selittää. Kyllä hänen täytyy ymmärtää ilman sanomistakin, että hän on satuttanut. Tai ehkä se tapahtuu tiedostamatta, puhumattomuus on opittu tapa kohdata vaikeita tunteita.

Pahimmassa etäisyydessä voi olla helpompikin keino kohdata toinen kuin puhuminen. Tämä keino on puhdas läsnäolo. Se voi tarkoittaa pitkää halausta, jossa saa olla toisen lähellä omana itsenään. Se voi tarkoittaa silmiin katsomista, oikeasti läsnä ja syvälle sydämeen katsomista. Joskus pienikin katse tai kosketus avaa lukot ja päästää taas toisen lähelle. Lukot aukenevat kun silmät kostuvat ja sydän lämpenee. Rakkaus pääsee taas paikalle. Sanoja ei ehkä enää edes kaivata. Riittää se, että on toiselle läsnä. Tämä haavoittuvuuden näyttäminen on haastavinta ja palkitsevinta parisuhteessa. Ja siksi juuri niin tärkeää.

Jos teillä on tällä hetkellä puhumattomuutta, niin voisiko löytää keinoja päästä lähelle ilman sanoja?

Satu Kattainen

Kirjoittaja

Olen Satu Kattainen Parisuhdekeskus Katajan vapaaehtoinen. Olen utelias, herkkä ja intuitiivinen seksuaalisen hyvinvoinnin valmentaja (@valoiseksi) ja äiti. Tavoitteenani on auttaa naisia kukoistamaan seksuaalisesti itsevarmana. Sydäntäni lähellä on erityisesti raskauden ja äitiyden tuomat muutokset seksuaalisuuteen.

Tällä hetkellä teen seksuaalineuvontaa ja viimeistelen terveydenhoitajan opintojani. Muu koulutustaustani on kasvatustieteen maisteri ja auktorisoitu seksuaalineuvoja (SSS).

Pariskunta

Syyskokouksen kannanotto: Ennaltaehkäisevät parisuhde- ja perhepalvelut tuovat säästöjä mielenterveyskustannuksiin

24.11.2022

Ennaltaehkäisevä työ on aina korjaavaa työtä halvempaa. Tämä tulee huomioida tulevilla hyvinvointialueilla ja erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä tulee vahvistaa. Parisuhteita ja perheitä tukemalla yhdessä tuemme kasvavia sukupolvia ja heidän hyvinvointiaan. Tätä työtä olemme järjestössämme Parisuhdekeskus Kataja ry puolesta edistäneet jo Valtakunnallisen Parisuhdeverkoston avulla, johon kuuluu järjestöjä, kuntia ja hyvinvointialueita jo 41 (yksittäisinä toimijoina laskettuna jopa 84).

Hyvä, toimiva parisuhde vahvistaa perusturvallisuutta sekä perheiden ja yksilöiden hyvinvointia. Onneton parisuhde puolestaan on terveysriski ja altistaa esimerkiksi mielenterveyden häiriöille ja riippuvuuksille. MIELI ry kertoo OECD:n laskeneen, että mielenterveydenhäiriöistä koituvat kustannukset maksavat suomalaiselle yhteiskunnalle noin 11 miljardia euroa vuosittain.  Mielenterveydenhäiriöiden takia sairauspäivärahaa saaneiden nuorten aikuisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosina KELA:n (2022) julkaiseman tiedon mukaan. Nuorten lisäksi myös muissa ikäluokissa on tapahtunut psyykkisen pahoinvoinnin lisääntymistä.

Vahvistamalla vanhempien vuorovaikutus- ja tunnetaitoja luodaan vankkaa perustaa yksilöiden psyykkiselle hyvinvoinnille.  Mielen hyvinvointi alkaa rakentua lapsuudessa ja vanhempien parisuhteella ja perheen dynamiikalla on suuri merkitys lasten ja nuorten turvallisuuden kokemukseen.  Yksi merkittävä turvallisuuteen ja mielenterveyteen vaikuttava osa-alue on lasten ja nuorten kehitystä tukeva arki kotona.

Parisuhdekeskus Kataja toteuttamassa kyselyssä (2022) nousi esille, että 65 prosenttia vastanneista koki avun hakemisen parisuhteelle hankalaksi. Vastaajista 30 prosenttia oli jäänyt kokonaan ilman kaipaamaansa tukea. Kyselyyn vastanneista toiveikkaimmin parisuhteensa tulevaisuuteen suhtautuivat ne, jotka olivat saaneet tukea parisuhteen kysymyksiin.

Järjestömme Parisuhdekeskus Kataja ry syyskokouksemme haluaa painottaa, että ennaltaehkäiseviin parisuhde- ja perhepalveluihin resurssointi kunnissa ja hyvinvointialueilla tuo säästöjä mielenterveyskustannuksiin. 

Mieli ry. Tilastotietoa mielenterveydestä. Lue lisää.

Kela 2022. Yhä useampi jää sairauslomalle ahdistuneisuuden vuoksi. Lue lisää.