Pari istumassa puunrungolla nojaamassa toisiinsa

Blogi: Minä, sinä ja seksuaalisuus

Vastaanotolleni tulee pariskunta. Nainen ja mies, jonka huolena on heidän välisensä kommunikaatio ja läheisyyden puute. Pariskunta kertoo, että he ovat menettäneet kyvyn kuulla ja ymmärtää mitä toisella on kerrottavaa tai mitä toinen haluaa parisuhteelta. Mies sanoo: ”Minusta tuntuu, että en tunne enää vaimoani, koska meidän välisemme yhteys on henkisesti ja fyysisesti katkennut”. Nainen vastaa: ”Mieheni ei huomioi enää minua samalla tavalla kuin ennen ja en tunne oloani enää tärkeäksi tai halutuksi”. Me emme tunne toisiamme enää kehollisesti tai mielellisesti. En muista miltä toinen tuntuu tai kuulostaa.

Yllä oleva kuvailtu tilanne on esimerkki siitä, minkälaisten teemojen kanssa pariskunnat saattavat hakeutua paripsykoterapiaan. Me kaikki kamppailemme ajoittain sen kanssa, että olemme menettäneet hetkellisesti yhteytemme kumppaniimme. Linja on katki kahden ihmisen välillä. Tulevana pari- ja perhepsykoterapeuttina olen huomannut, että jokaisessa parsisuhteessa on erilaisia vaiheita, niin fyysisellä kuin henkisellä puolelle. Me muutumme, haluamme eri asioita eri ikävaiheissa ja fantasioimmme elämäntilanteemme mukaan. Meidän seksuaalisuutemme kehittyy ja muokkautuu jatkuvasti. Miten sitten pitäisimme kumppanimme näissä muutoksissa mukana? Milloin olemme samalla tasolle seksuaalistemme halujemme ja toiveittemme kanssa? Mitä seksuaalisuus edes tarkoittaa ja pitää sisällään?

Näen, että seksuaalisuus on jokaisen ihmisen perusominaisuus ja olennainen osa ihmisyyttä koko elämän ajan. Seksuaalisuutta voidaan tarkastella eri ulottuvuuksien läpi. Se sisältää psykologisen ulottuvuuden, eli millainen kuva meillä on omasta kehostamme, minuudestamme, kokemuksistamme, asenteistamme ja käyttäytymisestämme. Seksuaalisuudessa on myös biologinen ulottuvuus eli miten me fysiologisesti muutumme, ja mitä me koemme sekä miten me lisäännymme. Sosiokulttuurinen ulottuvuus sisältää sen, miten me näemme, uskomme ja puhumme seksuaalisuudesta yhteiskunnassamme tai keskustelemme läheistemme kanssa. Seksuaalisuus koskettaa meidän elämämme monia osa-alueita. Seksuaalisuudella on myös hyvin merkittävä rooli parisuhteessa. Jaamme omat halut, asenteet, arvot, ajatukset ja fantasiat läheisimmän ihmisen, kumppanin kanssa. Parisuhteessa meillä on henkilökohtaiset ja yhteiset fysiologiset tarpeet, mahdollisuus keskustella miten ja milloin minua kosketetaan, avartaa näkemystä siitä, miten toteutamme itseämme sekä kuinka tunnemme ja osoitamme rakkautta.

Paripsykoterapiassa voidaan pyrkiä vahvistamaan pariskunnan välistä fyysisen ja henkisen yhteyden löytämistä ja vahvistamista. Seksuaalisuutta voidaan lähestyä keskustelemalla tai erilaisia harjoituksia tekemällä. Ajattelen, että kaikessa lähtökohtana on rehellisyys ja avoimuus. Voimme kysyä, mitä minä haluan ja tarvitsen, mikä minusta tuntuu hyvältä ja miten voin tuntea itseni viehättäväksi ja rakastetuksi? Aihetta voidaan lähestyä muun muassa keskustelemalla toiveista ja peloista, käymällä läpi varhaisia kiintymyssuhdekokemuksia ja lisäämällä ymmärrystä siitä, miten meitä on kohdeltu muissa ihmissuhteissa. Myös sen pohtiminen, kuka ja mitkä asiat elämässäni ovat vaikuttaneet oman seksuaalisuuteni kehittymiseen sekä näkemykseeni itsestäni ja kehostani, on tärkeää.

Seksuaalisuutta ja sen merkitystä voi pohtia myös kotona. Voit kysyä kumppaniltasi, missä hän menee omien ajatusten ja toiveiden kanssa liittyen läheisyyteen. Mikä sinusta tai hänestä nykyään tuntuu hyvältä? Miten minä haluan, että minua kosketaan ja miten haluaisin koskettaa sinua? Seksuaalisuus on asia, jonka jaat kumppanisi kanssa ja joka on osa arkea. Miksi aiheesta ei siis kannattaisi puhua? Onko seksuaalisuudessa jotain mikä hävettää ja aristaa? Onko sinun helppoa vai vaikeaa puhua seksuaalisuudesta? Tässä kysymyksiä sinulle ja kumppanillesi, jotka voivat tuoda seksuaalisuuden teeman helpommin lähestyttävämmäksi ja puhutuksi. Seksuaalisuus on voimavara ja elämän rikkaus, ei häpeällinen tai salattu asia.

 

  • Miten me olemme samanlaisia ja miten erilaisia seksuaalisten tarpeittemme mukaan?
  • Onko fyysisen ja psyykkisen läheisyyden ja etäisyyden vaihtelu parisuhteessanne riittävän sopiva?
  • Koetko tulevasi nähdyksi ja kuulluksi parisuhteessanne? Vai koetko olevasi näkymätön omien seksuaalisten halujen ja tarpeiden kanssa?
  • Millä tavalla kumppanisi on auttanut sinua avaamaan ja kohtamaan omaa seksuaalisuuttasi? Mitä kumppanisi on opettanut sinua seksuaalisuudestasi?
  • Minkälaisen seksuaalisen elämän sinä toivoit avautuvan sinulle kumppanisi kanssa? Onko toiveesi toteutuneet vai onko joku jäänyt puuttumaan? Keskustelkaa aiheesta yhdessä.
  • Mikä on minulle tänään tärkeää läheisyyden osoittamisessa ja antamisessa? Mistä minä nautin?

 

 

Ensi kertaan Xx Jasmin

Jasmin Jenkins

Jasmin Jenkins, 28-vuotias perheneuvolan sosiaalityöntekijä, perheasioiden sovittelija & pari- ja perhepsykoterapiaopiskelija Helsingistä.

Valmistuin Helsingin Yliopistosta Valtiotieteellisestä tiedekunnasta 2017. Pääaineenani oli sosiaalityö ja sivuaineina sosiaalipsykologia ja viestintä. Tein vaihtovuoden Sydneyn yliopistolla vuonna 2016, milloin tapasin australialaisen puolisoni. Nyt asumme Suomessa suloisen tyttäremme ja pienen koiran kanssa. 

Viimeisten vuosien aikana olen käynyt työni ohessa perheneuvolassa taideterapian menetelmäopinnot Ihmissuhdetyö Ry:n kautta ja vuonna 2019 aloitin pari- ja perhepsykoterapia opinnot Jyväskylän yliopistossa.

Hyppää matkaani mukaan, jossa jaan ajatuksia parisuhteesta niin sosiaalityöntekijän, tulevan psykoterapeutin, vaimon, naisen ja äidin näkökulmista käsin.

Comments are closed.