kahvikuppi

Blogi: Kuunteleminen on rakkauden teko

Tämä kirjoitus on osa Vihreää valoa kuuntelemiselle -kampanjaa Maailman mielenterveyspäivän 10.10.2020 yhteydessä.

Ihmisen yksi keskeisimmistä tarpeista on kaipaus tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Se on erityisen tärkeää lähimmän ihmisen kanssa, joka on usein oma kumppani.

Valinta kuunnella kertoo välittämisestä. Kun valitsen kuunnella, ilmaisen sillä asian tärkeyttä ja omaa välittämistäni toista kohtaan.

Kuuntelijan kompastuskivi on usein tulkintojen tekeminen tai aktivoituminen kuuntelijasta puhujaksi. Omien tulkintojen tekeminen näyttäytyy toiselle poissaolevuutena tai malttamattomuutena kuunnella loppuun. Aktivoituminen kuuntelijasta puhujaksi voi olla esimerkiksi neuvomista tai ratkaisuvaihtoehtojen hakemista. Nämä mahdollisesti hyvää tarkoittavat tavat eivät useinkaan auta, koska puhujan keskeinen tarve on tulla kuulluksi ja ymmärretyksi ja vasta sen jälkeen löytää ratkaisu asiaan. Toisen keskeyttäminen arvostelemalla, vähättelemällä tai mitätöimällä katkaisee avoimen vuorovaikutustilanteen.

Miten voisin kehittää kuuntelutaitojani?

  1. Kiinnostus. Valinta laittaa omat asiat hetkeksi syrjään ja huomioida toisen tarve kertoa itselleen tärkeästä asiasta. Kiinnostusta voi osoittaa esimerkiksi katsomalla silmiin, laittamalla puhelimen pois, sekä tekemällä tarkentavia kysymyksiä.
  2. Läsnäolo. Hetkessä oleminen ja läsnäolo luovat hyvää ilmapiiriä puhumiselle ja kuuntelemiselle. Omien ajatusten hiljentäminen on usein kuuntelemisen kannalta vaikeinta. Tietoinen hengitys on yksi tapa vahvistaa omaa läsnäoloa.
  3. Avoin mieli. Asennoituminen on olennaista kuuntelun kannalta. Vaikka olisi eri mieltä, on tärkeää pyrkiä kuuntelemaan ja ymmärtämään toisen näkökulmaa. Kuunteleminen vaikeutuu myös, jos on mielessään tietävinään, mitä toinen tulee sanomaan.
  4. Kerro, jos et pysty kuuntelemaan. Jos et jostain syystä pysty kuuntelemaan toista, kun hän toivoo sitä, on hyvä olla rehellinen. Silloin on tärkeää ilmaista että kuuntelu ei onnistu ja mahdollisesti ehdottaa aika koska kuuntelu onnistuisi paremmin. Näillä sanoilla arvostaa toista.

Aikaisemmat ihmissuhteet, perimä ja lapsuudenkodin mallit vaikuttavat kuuntelutaitoihin. Hyvät ja huonot mallit voivat olla syvällä meissä. Keskittynyt kuunteleminen voikin edellyttää harjoittelua, joka ei heti tunnu luontevalta.

Yhteinen tekeminen, kuten kävelylenkki, saunominen tai autolla ajaminen voi auttaa kuuntelijaksi ja puhujaksi asettumista. Jokainen on kuitenkin itsensä paras asiantuntija määrittelemään, millaiset asiat helpottavat kuuntelemista.

Kuunteleminen on rakkauden teko, jonka eteen kannattaa ponnistella.

Mielenterveyspäivän kampanjasivu: mieli.fi/kymppikymppi

MIELI ry: rentoutumisharjoituksia 

Parisuhdekeskus Kataja ry: Avaimia parisuhteen vuorovaikutukseen maksuton verkkoluento 28.10.

Comments are closed.