Nainen ja mies kivellä selät vastakkain

Blogi: Etääntyminen parisuhteessa

”Olemme olleet yhdessä useamman vuoden, mutta nyt tuntuu, että suhteessa on etäännytty, voiko tästä selvitä?”

Tällaista pohdintaa kuulen usein työssäni. Suhteessa on eletty alun usein huumaava yhteenkuuluvuuden aika, jolloin puolikas sana on riittänyt yhteiseen ymmärrykseen. Kumppani on ehkä tuntunut tutulta, läheiseltä ja loputtoman kiinnostavalta. Rakkaushormonit ovat tehneet työnsä: ihastuneet kumppanit kääntyvät luontevasti toisiaan kohti, iho etsii ihoa ja sydän sydäntä. Alkuhuumassa on kuitenkin usein onnistuttu kätkemään kumppaneiden erilaisuus, erilaiset tavat ja vaikkapa haavoittavat kokemukset aiemmista suhteista.

Voimakkaankin ihastumis- ja rakastumisvaiheen jälkeen suhteessa seuraa väistämättä vaihe, jossa huomataan oma erillisyys suhteessa kumppaniin. Se vaihe on hyvä, tärkeä ja välttämätön jokaisessa parisuhteessa siitä huolimatta, että se saattaa tuntua ahdistavalta, pelottavalta tai hämmentävältä. Silloin kumppanit alkavat kokea tarvetta löytää oma yksilöllisyytensä symbioottisen huuman ja hormonimyrskyn jälkeen. Tämä voi tuntua valtavalta pettymykseltä. Eikö kumppani tyydytäkään kaikkia tarpeita? Emmekö sovikaan toisillemme? Eriytymisvaiheessa pari usein ajautuukin ristiriitoihin ja suhteessa aletaan kokea etääntymistä. Etääntyminen suhteessa on tavallista ja normaalia. Lähes kaikissa suhteissa koetaan jossakin vaiheessa etääntymistä. Usein etääntymisen tunne osuu elämän muutostilanteisiin, kuten lasten syntymään tai vaikkapa alanvaihtoon.

Miten voimme vahvistaa yhteyttä?

Etääntymistä suhteessa tuottaa usein se, että kommunikaatio vähenee. Joskus kuvitelma, että kumppani on jo perin pohjin tuttu, voi aiheuttaa etääntymistä. Aletaan olettaa kumppanista asioita ja pidetään tiukasti kiinni omista näkemyksistä. Sen myötä kiinnostus kumppanin ajatuksia, tunteita, haaveita, toiveita ja pelkoja kohtaan vähenee. Sen vuoksi on tärkeää säilyttää kiinnostunut ja tutkiva yhteys kumppaniin. Kumppanin ajatukset eivät olekaan aina sellaisia kuin kuvittelemme, vaan joskus paljon yllättävämpiä! On myös tärkeää kysyä kumppanilta, mikä hänelle on tärkeää juuri nyt. Joskus avain etäisyyden vähentämiseksi voi olla arkinen ” Mitä kuuluu? ” kysymys.

Etääntymisessä on myös tärkeää ymmärtää, että suhteen ylläpitäminen on kumppaneiden vastuulla tasapuolisesti. Jos huomaa, että ei ole tehty suhdetta ylläpitäviä asioita pitkään aikaan, se on tärkeää ottaa puheeksi. Yhdessä vietetty aika, keskustelu, ihokkain oleminen ja pienet arkiset huomioinnit ovat usein ensisijaisia lääkkeitä etääntymisen ehkäisyyn.

Jos etääntyminen on jatkunut pidempään ja puhuminen on vaikeaa, on tosi tärkeää etsiä apua tilanteeseen ammattilaisilta, esim. järjestöistä, pariterapiasta, kaupungin perheneuvolasta tai seurakuntien kaikille avoimesta ja maksuttomasta perheneuvonnasta.  Etääntymisen kierre suhteessa on mahdollista katkaista.

Kirjoittaja

Riina Nissinen

Asiantuntija, pari- ja perhepsykoterapeutti
Parisuhdekeskus Kataja

Comments are closed.