Vuorovaikutustaidot ovat väylä parisuhteen läheisyyteen

Lue

Vuorovaikutustaidot – puhumisen, kuuntelemisen ja ristiriitojen ratkaisutaidot ovat ensisijaisen tärkeitä parisuhteessa, mutta myös kaikissa ihmissuhteissa. Vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joita voi oppia ja joissa jokainen voi kehittää itseään.

 

Vuorovaikutustaitoja voi sanoa läheisyyden työkaluiksi, jopa avaimiksi läheiseen parisuhteeseen.

Tärkeää on, mitä ja miten kumppanit puhuvat toisilleen ja ennen kaikkea: miten kumppanit kuuntelevat toinen toistaan. Omien ajatusten, kokemusten ja tunteiden jakaminen parisuhteessa lisää läheisyyttä.

 

Erilaisuus parisuhteessa voi olla rikkaus

Suuri osa tavastamme olla vuorovaikutuksessa on opittua ja aina on mahdollisuus oppia uudenlaisia tapoja. Myös kumppaneiden erilaisuuden voi nähdä rikkautena. Paljon puhuva voi oppia toiselta kuuntelemisen taitoja ja päinvastoin. Tämä edellyttää, että kumppanit kunnioittavat toistensa erilaisuutta.

 

Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kirja tarjoaa tietoa ja harjoituksia

Parisuhdekeskus Katajan Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kirja on selkeä ja tiivis paketti parisuhteen vuorovaikutustaidoista. Kirja pitää sisällään tietoa sekä harjoituksia tehtäväksi yksin ja yhdessä.

 

Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kurssilla opetellaan taitoja yhdessä oman kumppanin kanssa

Vuorovaikutus -teemasta on tarjolla myös kurssi, joka perustuu edellä mainittuun kirjaan. Kurssille osallistuu 6-8 paria, jotka jokainen tuovat omaa arvokasta kokemustaan.

Kurssilla keskitytään opettelemaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja pienin askelin. Kuulemista, puhumista, avoimia kysymyksiä, tunteiden tunnistamista ja sanoittamista sekä ristiriitojen ratkaisemista.

Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kurssia ohjaa Parisuhdekeskus Katajassa koulutettu ohjaaja. Kurssin ohjaajana toimiva Minka kuvaa kokemuksiaan:

Minulle tämän kurssin ohjaaminen on aina suuri ilo. Hienointa on nähdä, miten puolisot tunnistavat tunteitaan ja tarpeitaan ja löytävät uuden yhteyden toistensa kanssa – ne ovat kurssin tähtihetkiä, jotka lämmittävät mieltä ja liikuttavat.

Lue koko artikkeli: Vuorovaikutustaidot parisuhteessa-kurssi ohjaajan silmin

Avainsanat: