Mitä parineuvonta on?

Parineuvonta tukee ja auttaa eteenpäin parisuhteen haastekohdissa. Neuvonta soveltuu esimerkiksi parisuhteen vuorovaikutusongelmien, seksuaalisuuden kysymyksien, vanhemmuuden kysymyksien ja tarvittaessa myös parisuhteen kriisitilanteiden työstämiseen. Neuvonnan ensisijaisena tarkoituksena on tukea vuorovaikutusta parin välillä.

Parineuvonta ei ole pariterapiaa

Parineuvontaprosessissa ei pääasiallisena tarkastelun kohteena ole menneisyys ja sen tapahtumat, vaan siinä painottuvat ensisijaisesti suhteen tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuus. Parineuvonnassa tarkastelussa on usein konkreettinen toiminta ihmissuhteissa. Parineuvontaprosessi on kestoltaan rajattu ja sille asetetaan selkeät, usein hyvin konkreettiset tavoitteet, joita pidetään mielessä koko työskentelyn ajan. Parineuvonnan kärki on voimavarakeskeinen. Neuvonnassa voidaan pohtia keinoja, miten vahvistaa rakentavaa vuorovaikutusta tai miten lisätä läheisyyttä suhteeseen, jotta suhde voisi mahdollisimman hyvin.

Parineuvonta on tukena tunteiden ja tarpeiden sanoittamisessa ja tätä kautta lisää parin välistä ymmärrystä ja suhteen hyvinvointia. Parineuvonta voi myös auttaa sopuisan eron rakentamisessa, mikäli se koetaan oikeaksi päätökseksi tilanteessa.

Parisuhdekeskus Kataja tarjoaa Parivoima – parineuvontaa ja kouluttaa Solmuja parisuhteessa -parineuvojia

Parivoima – parineuvonta on 1-3 tapaamisen kestoinen lyhyt voimavarakeskeinen neuvonta, joka on maksuton. Neuvonta soveltuu esimerkiksi parisuhteen vuorovaikutusongelmien, seksuaalisuuden kysymyksien, vanhemmuuden kysymyksien ja tarvittaessa myös parisuhteen kriisitilanteiden työstämiseen. Neuvonnassa käytetään dialogisuutta tukevia menetelmiä. Lue lisää.

Solmuja parisuhteessa® on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli, jonka avulla ihmissuhdetyön ammattilainen voi auttaa paria selvittämään suhteen solmukohtia. Työskentelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä kumppaneiden välillä ja auttaa kumpaakin ymmärtämään myös toisen näkökannalta, mistä solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on syntynyt? Millaisia tunteita ja asioita siihen liittyy? Kun molemmat ymmärtävät mistä on kysymys, on selkeämpää miettiä, mitä kumpikin tahtoo tässä tilanteessa. Parisuhdekeskus Kataja kouluttaa Solmuja parisuhteessa -parineuvojia. Tutustu neuvojiin.

———————————

Palautetta Parivoima -parineuvonnasta

Vaikka oli vain kolme tapaamista, tapaamisissa saatiin käsiteltyä suurin osa parisuhteen haasteista. Tapaamisissa saatiin myös muutamia työvälineitä kasaan paremman kommunikaation ja yhteisymmärryksen ylläpitämiseksi omalla ajalla.

Positiivinen kokemus, turvallinen ja ymmärretty olo käynneillä, sai hyödyllisiä neuvoja ja näkökulmia

Comments are closed.