Harjoitus: hyvän muistelu

Miettikää molemmat suhdettanne. Antakaa kuvien kulkea mielessänne.

Poimikaa muistikuvista kolme hetkeä, joihin liittyy voimakkaita myönteisiä tunteita ja muistikuvia.

Miettikää ensin muistoa suhteenne alkuajoilta. Siirry seuraavaksi muistoissasi lähemmäs nykyhetkeä ja lopuksi mieti lähimenneisyydessä ollutta tilannetta.

Kirjoittakaa muistonne ylös. Millaisia tilanteet olivat? Mitä niissä tapahtui? Mitä tunsit? Miksi?

Kertokaa muistonne toisillenne.

Kertokaa lopuksi millaisia tunteita ja ajatuksia tehtävän tekeminen herätti.

Comments are closed.