Tunteet

Tunteet ovat reaktioitamme erilaisiin ärsykkeisiin, tilanteisiin tai asioihin ympärillämme, jotka syntyvät meissä usein tahdosta riippumatta. Ne linkittyvät ajatuksiimme ja aiheuttavat usein myös kehollisia reaktioita – hymyä kasvoilla, energisyyttä, väsymystä, purkautuvaa itkua, mahakipua. Tunteet tarjoavat meille tärkeää tietoa itsestämme, ihmissuhteistamme, arvoistamme ja meille tärkeistä asioista. Ne ohjaavat käyttäytymistämme usein tiedostamattammekin taustalla ja vaikuttavat erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

On tärkeää tunnistaa omia tunteitaan, hyväksyä ne osaksi itseä ja oppia niiden säätelyä. Tunnetaidot, eli kyky tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia tunteita, ovat avainasemassa  hyvinvoinnin ja terveiden ihmissuhteiden syntymisessä. Tästä oppaasta löydät tietoa niin perustunteista ja sosiaalisista tunteista,  kuin myös tunnetaidoista. Opit ehkä tunnistamaan erilaisia tarpeita tunteiden taustalla sekä löytämään keinoja tunteiden säätelyyn.

TUNTEET JA TUNNETAIDOT -OPAS