Tunteet

Ihanat kamalat tunteet… ovat väistämätön osa meitä ja ihmissuhteitamme. Emme voi käskeä tai järkeillä tunteita pois, mutta voimme oppia uudenlaista suhdetta niihin.

Tunteet ovat reaktioitamme erilaisiin ärsykkeisiin, tilanteisiin tai asioihin ympärillämme, jotka syntyvät meissä usein tahdosta riippumatta.

Tunteet tarjoavat meille tärkeää tietoa itsestämme, ihmissuhteistamme, arvoistamme ja meille tärkeistä asioista. Ne ohjaavat käyttäytymistämme usein tiedostamattammekin taustalla ja vaikuttavat erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Siksi on tärkeää tunnistaa omia tunteitaan, hyväksyä ne osaksi itseä ja oppia niiden säätelyä.

Et ole kontrollissa tunteistasi, vaan tunnetaidoistasi.

Tunnetaidot, eli kyky tunnistaa, ymmärtää ja hallita omia tunteita, ovat avainasemassa  hyvinvoinnin ja terveiden ihmissuhteiden syntymisessä. Tästä oppaasta löydät tietoa niin perustunteista ja sosiaalisista tunteista,  kuin myös tunnetaidoista. Opit ehkä tunnistamaan erilaisia tarpeita tunteiden taustalla sekä löytämään keinoja tunteiden säätelyyn.

TUNTEET JA TUNNETAIDOT-OPAS

Haluatko oppia lisää teemasta?