Tavoite: parisuhteeseen tyytyväiset parit 2. Kulmakivet: vaikutamme, koulutamme, varustamme parisuhdetyön toimijoita, kannustamme yhteistyöhön 3. Perustehtävä: tuemme perheiden hyvinvointia, tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa ja toimintaa