Historia

Parisuhdekeskus Kataja ry vuonna 1994 perustettu ennaltaehkäisevän ja vahvistavan parisuhdetyön valtakunnallinen kansalais- ja asiantuntijajärjestö. Parisuhdekeskus Kataja ry (alkuperäinen nimi: Kataja-Kestävän parisuhteen kasvu ry) perustettiin organisoimaan ja kouluttamaan parisuhdetyön toimijoita sekä tiedottamaan kootusti vahvistavasta toiminnasta valtakunnallisesti. Perustajajäsenet kokivat myös tarpeellisena toiminnan uskonnollisen ja poliittisen sitoutumattomuuden. Työn pääpaino on alusta alkaen ollut vahvistavan, ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä ja vertaisohjaajien kouluttamisessa. Nykyinen nimi Parisuhdekeskus Kataja ry tuli voimaan keväällä 2019.  

Parisuhdekeskus Katajan rooli on viime vuosina vahvistunut yhteistyön rakentajana, perhe- ja potilasjärjestöjen tukena toimivana asiantuntija- ja koulutusjärjestönä.  

Parisuhdekeskus Katajan aloitteesta vuonna 2004 perustettiin Valtakunnallinen Parisuhdeverkosto. Verkosto edistää toiminnallaan vahvistavan parisuhdetyön yhteiskunnallista näkymistä. Verkostossa toimivat tahot ovat mukana valtakunnallisten Parisuhdepäivien suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Parisuhdekeskus Kataja on kehittänyt vahvistavaa parisuhdetoimintaa useiden STEA/RAY-rahoitteisten projektien avulla:

Matka jatkuu -projekti 1996-1998 
Projektissa tuotettiin parisuhdetta vahvistavaa materiaalia sekä tapahtumia. Toiminnassa tuettiin parisuhdetoiminnan käynnistämistä seurakunnissa ja muissa järjestöissä ja sitä kautta mahdollistettiin yhä useamman parin osallistuminen toimintaan.  

Alku –projekti 2001-2003 
Parisuhdeprojekti ensimmäistä lastaan odottaville vanhemmille yhteistyössä neuvolan kanssa.  

Kataja –projekti 2003-2004 
Hankkeessa koulutettiin parisuhdekurssien ohjaajia ja edistettiin parisuhdetoiminnan laajentumista valtakunnallisesti. 

Solmuja parisuhteessa –projekti 2004-2006 
Hankkeessa kehitettiin Solmuja parisuhteessa –ryhmänohjaajamateriaali ja -koulutus kriisissä olevien parien tukemiseksi.   

Solmuja parisuhteessa –jatkoprojekti 2007-2009 
Jatkohankkeessa kehitettiin Solmuja parisuhteessa –ryhmämateriaalista parineuvontamateriaaliksi sekä parineuvojien kouluttaminen 

Seniori 60+ -projekti 2010-2012 
Hankkeessa kehitettiin parisuhdekursseja 60+ -ikäisille 

Sateenkaariparit –projekti 2014-2016 
Hankkeessa kehitettiin parisuhdetoimintaa sateenkaaripareille. Projekti toteutettiin vahvasti yhteistyössä sateenkaarijärjestöjen kanssa. Toiminta jatkuu tällä hetkellä Sateenkaariperheet ry:n Perhesuhdekeskuksen toiminnassa.