Teksti syyskokouksen kannanotto

Syyskokouksen kannanotto: Nuoret aikuiset ja perheet tarvitsevat tukea ihmissuhdetaitoihin

Kannanotto 22.11.2023

Nuoret aikuiset elävät useamman globaalin kriisin keskellä. Tämän lisäksi nuoren aikuisen elämään olennaisesti kuuluu itsenäistyminen ja oman identiteetin pohtiminen ja lujittuminen. Elämme lukuisten vaihtoehtojen aikaa ja se tuottaa oman stressinsä nuorelle aikuiselle, jonka yksi kehitystehtävistä on aikuistua ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Nuoret aikuiset, samoin kuin perheet tarvitsevat tukea eri elämäntilanteissa.

Nuoret aikuiset joutuvat tekemään useita tärkeitä päätöksiä tulevaisuuden kannalta ja huoli syrjäytymisestä, tippumisesta tukea vaativaksi kulueräksi on hallinnut julkista keskustelua jo pidemmän aikaa. Nuorten toivotaan tekevän ripeitä päätöksiä kouluttautumisen suhteen ja pikaista siirtymistä työmarkkinoille. Nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaan ja mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovatkin viime vuosina kärjistyneet.

Hyvät ihmissuhdetaidot lisäävät turvan tunnetta, vahvistavat resilienssikykyä ja tukevat elämän monissa globaaleissa, ja henkilökohtaisissa kriiseissä ja kehitystehtävissä. Nuorten aikuisten parissa työskentelevillä ammattilaisilla tulee olla riittävästi resursseja työssään, jotta he pystyvät pysähtymään ja kuulemaan ja tätä kautta vahvistamaan nuorten aikuisten kykyä selviytyä hankalistakin elämäntilanteista.

Vuorovaikutuksen siirtyessä enenevissä määrin sosiaaliseen mediaan, kasvokkain kohtaaminen kärsii ja etäisyys tosiasiassa kasvaa ihmisten välillä. Siksi tarvitsemme tietoa ja tukea ihmissuhdetaitoihin ja kohtaamiseen. Niin nuorille aikuisille, kuin heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Yhtä lailla tärkeää on, että vanhemmat saavat riittävää tukea riittävän ajoissa hankalissa elämäntilanteissa, erityisesti turvallisten ja toimivien perhe- ja parisuhteiden ylläpitämiseen. Turvallinen kasvuympäristö ja läheiset, luotettavat aikuiset luovat hyvää pohjaa nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle ja tätä kautta nuorten aikuisten mielenterveydelle. Vanhempien tai läheisten erilaiset ongelmat heijastuvat heidän kykyynsä tarjota turvallista ja tasapainoista vanhemmuutta ja kasvuympäristöä.

Parisuhdekeskus Katajan syyskokous linjaa, että ennaltaehkäiseviin parisuhde- ja perhepalveluihin resurssointi kunnissa ja hyvinvointialueilla vahvistaa perheiden ja nuorten aikuisten hyvinvointia ja tuo tätä kautta säästöjä mielenterveyskustannuksiin.

Comments are closed.