Vene auringonlaskussa

Blogi: Parisuhde on kiintymyssuhde

Jokainen meistä haluaa tuntea olonsa rakastetuksi. Me haluamme tuntea, että meistä välitetään ja huolehditaan. Me tarvitsemme lähellemme turvallisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka kannattelevat meitä. Meitä aletaan kannatella ja rakastaa jo vauvasta pitäen. Luomme vauvana ensimmäisen suhteemme ensisijaisiin hoitajiimme, usein vanhempiin. Tällä suhteella eli kiintymyssuhteella on merkitystä koko elämämme ajan. Se miten meistä huolehditaan, miten meitä rakastetaan ja kannatellaan vauvana, on merkitystä siihen, miten me solmimme ihmissuhteita myöhemmin elämässä.

Jari Sinkkonen teoksessaan Kiintymyssuhteet elämänkaaressa (2018) puhuu siitä, kuinka läpi elämme muodostamme merkityksellisiä ihmissuhteita. Parisuhde on yksi ihmisen tärkeimmistä suhteista. Parisuhde on kiintymyssuhde. Yhtä lailla, kun vauva tarvitsee vanhempaansa ilon ja hädän hetkissä, aikuisena me tarvitsemme kumppaniamme. Kumppanin läheisyys, aito läsnäolo ja erilaiset rakkauden teot luovat turvallisuudentunnetta. Kun me syystä tai toisesta joudumme eroon kumppanistamme tai meille tulee erimielisyys, tunnemme surua ja pelkoa sekä mahdollisesti hylätyksi tulemista. Tunne voi olla yhtä voimakas, kun vauva joutuu eroon vanhemmastaan. Vaikka tunteiden säätely kehittyy niin tunne menettämisestä on sama. Me haluamme olla lähellä ihmistä, joka rakastaa ja pitää minusta huolen.

Sinkkonen kirjassaan lainaa Hazanin ja Shaverin (1987) luomaa luokittelumallia parisuhteen kiintymyssuhteista, jotka ovat  turvallinen, välttelevä ja ristiriitainen. Ihmisten luomat parisuhteet ovat kuitenkin moniulotteisempia ja mutkikkaampia kuin mainitut pelkistetyt luokittelut. Ne voivat kuitenkin antaa viitteitä sille, minkälaisia me olemme pariskuntana – missä me olemme hyviä ja missä meillä on kehitettävää. Internetissä löytyy paljon testejä, joiden avulla voit yksin tai kumppanisi kanssa testauttaa minkälainen kiintymyssuhde teillä on pariskuntana.

Parisuhde on ihmisen elämässä yksi tärkeimmistä ihmissuhteista. Tämän vuoksi meidän jokaisen olisi tarpeellista tarkastella sekä pysähtyä miettimään sitä, miten minä ja kumppanimme käyttäydymme parisuhteemme sisällä. Miksi me olemme me? Mikä tekee meistä meidät? Kannustan sinua pohtimaan seuraavia kysymyksiä kumppanisi kanssa.

  1. Pohdi, miten minä luotan kumppaniini? Mitä luottamus tarkoittaa teidän suhteessanne? Luotatko toisissa asioissa enemmän kumppaniisi kuin toisissa? Miksi?
  2. Koetko, että välitätte toisistanne yhtä paljon? Vai koetko, että sinä olet enemmän sitoutunut suhteeseenne kuin kumppanisi. Tai toistepäin? Mistä tämä tunne johtuu? Miten se näkyy?
  3. Kuka teille tekee päätökset? Jakautuuko päätöksenteko teidän parisuhteessa tasapuolisesti? Miten teillä tehdään päätökset, missä ilmapiirissä?
  4. Arvostanko omia näkemyksiäni yhtä paljon kuin kumppanini? Mieti viime hetkistä tilannetta, missä olitte eri mieltä kumppanisi kanssa. Mitä tilanteessa tapahtui?
  5. Mitä pelkoja sinulla on parisuhdettasi kohtaan? Jos pelkoja on, miten toimit niiden kanssa?
  6. Millä tavoin kontrolli näkyy suhteessanne? Kuka kontrolloi ja missä tilanteessa?
  7. Mieti tilannetta, missä tunnetta molemmat olonne turvalliseksi. Mitä tilanteessa tapahtui? Mitä sinä teit, entä kumppanisi?
  8. Mikä pitää meidät yhdessä? Miksi me olemme yhdessä?

Toivotan sinulle ja kumppanillesi syvällisiä ja rikastuttavia keskusteluita. Ensi kertaan Xx Jasmin

Jasmin Jenkins

Jasmin Jenkins, 28-vuotias perheneuvolan sosiaalityöntekijä, perheasioiden sovittelija & pari- ja perhepsykoterapiaopiskelija Helsingistä.

Valmistuin Helsingin Yliopistosta Valtiotieteellisestä tiedekunnasta 2017. Pääaineenani oli sosiaalityö ja sivuaineina sosiaalipsykologia ja viestintä. Tein vaihtovuoden Sydneyn yliopistolla vuonna 2016, milloin tapasin australialaisen puolisoni. Nyt asumme Suomessa suloisen tyttäremme ja pienen koiran kanssa. 

Viimeisten vuosien aikana olen käynyt työni ohessa perheneuvolassa taideterapian menetelmäopinnot Ihmissuhdetyö Ry:n kautta ja vuonna 2019 aloitin pari- ja perhepsykoterapia opinnot Jyväskylän yliopistossa.

Hyppää matkaani mukaan, jossa jaan ajatuksia parisuhteesta niin sosiaalityöntekijän, tulevan psykoterapeutin, vaimon, naisen ja äidin näkökulmista käsin.

Comments are closed.