Kokemuksia gynekologisten pitkäaikaissairauksien vaikutuksista seksuaalisuuteen

Opinnäytetyö: Kokemuksia gynekologisten pitkäaikaissairauksien vaikutuksista seksuaalisuuteen

Järjestömme toimi yhteistyökumppanina Metropolia ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä ”Kehoni petti minut siinä asiassa, jota olin, jota halusin ja josta ennen nautin”. Opinnäytetyö toteutettiin 15.11.2023-29.4.2024. Yhteistyöllä kerättiin opinnäytetyössä tehtyyn kyselyyn vastauksia.

Opinnäytetyö tutkii gynekologisten pitkäaikaissairauksien vaikutuksia seksuaalisuuteen kokemusten kautta. Käsiteltävät pitkäaikaissairaudet ovat endometrioosi, adenomyoosi, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä (PCOS) ja vulvodynia. Opinnäytetyötä varten kerättiin 50 kertomusta henkilöiltä, joilla on jokin näistä sairauksista. Tarkoituksena oli siis selvittää miten endometrioosi, adenomyoosi, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä ja vulvodynia vaikuttavat sairastavien seksuaalisuuteen. Seksuaalisuutta tarkastellaan opinnäytetyössä muun muassa identiteetin, seksuaalisen aktiivisuuden ja lisääntymisterveyden kautta osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Opinnäytetyön tutkimustulosten perusteella endometrioosi, adenomyoosi, munasarjojen monirakkulaoireyhtymä ja vulvodynia vaikuttavat heikentävästi sairastavien seksuaaliseen aktiivisuuteen ja halukkuuteen. Sairaudesta johtuva kipu sekä hoidoissa käytettävät hormonaaliset lääkitykset ovat suurin syy halujen heikentymiselle, muita syitä ovat oman kehon tunteminen epämieluisaksi ja epäviehättäväksi. He kokevat sairautensa vaikuttavan merkittävästi myös parisuhteen seksuaalisuuteen ja kumppaniin. Terveen kumppanin vuoksi koettiin huonoa omaa tuntoa esimerkiksi, jos koettiin ettei hänen tarpeensa tule tyydytetyksi tai, että hän joutuu auttamaan ja joustamaan jatkuvasti arjessa.

Sairauden vuoksi koettiin myös valtavia identiteetin muutoksia kuten omasta kehosta vieraantumista ja oman ulkomuodon muuttumisen kautta koettuja vaikeita tunteita. Vastaajat kokivat myös häpeää sairautensa takia. Myös lapsettomuuden kokeminen sairauksien johdosta oli yleistä, joka oli vastaajille usein se kaikista raskain asia.

Vastaajat kokevat saavansa kunnioittavasta kumppanista voimavaroja ja kokivat kumppanin ymmärryksellä olevan valtava rooli hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. He uskovat, että hyvinvointia voisi edesauttaa myös se, että sairaus otettaisiin vakavammin terveydenhuollossa ja sairastumisen käsittelyyn olisi tarjolla apua.

Linkki opinnäytetyöhön: Theseus

Comments are closed.