Teksti - Suomi välittää

Olemme mukana Suomi Välittää -kampanjassa

Valtioneuvoston kanslian ja järjestökentän yhteinen Suomi välittää -kampanja starttaa 16.8. Kampanja kiinnittää huomion siihen, kuinka olennainen osa hyvinvointivaltion turvaverkkoa vapaaehtoistoiminta on, ja tekee näkyväksi järjestöjen ja vapaaehtoisten toimintaa pitkittyneessä koronakriisissä.

Meitä kannattelee verkko, joka ei aina ole näkyvä, sillä se on solmittu aineettomasta välittämisestä ja inhimillisyydestä. Se verkko on tehty ihmisistä, jotka laittavat itsensä likoon vapaaehtoisesti paremman maailman puolesta. Suomi välittää -kampanjassa kuullaan vapaaehtoisten tarinoita lähes viidestäkymmenestä järjestöstä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena on kannustaa ihmisiä mukaan toimintaan.

Järjestöjen rooli kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa on merkittävä. Järjestöjen ja niiden vapaaehtoisten erityisosaamiselle, sekä muun muassa järjestöjen tuottamille erityisille kriisipalveluille, on ollut huomattavasti kysyntää myös koronakriisin aikana.
 
Suomi välittää -kampanja on osa valtioneuvoston kanslian koordinoimaa Suomi toimii -kokonaisuutta, jonka tehtävänä on tukea ihmisten ja yhteiskunnan toimintaa ja jaksamista kriisitilanteessa, sekä vahvistaa henkistä kriisinkestävyyttä viestinnän keinoin. Suomi toimii tekee hankkeissaan tiivistä yhteistyötä muun muassa järjestökentän toimijoiden kanssa.

Vapaaehtoisten tarinoihin ja muihin mukana oleviin järjestöihin voi tutustua kampanjan verkkosivulla: suomitoimii.fi/suomivälittää
 
#SuomiVälittää #FinlandBryrSig

Comments are closed.