Kevätkokouksen kannanotto

Kevätkokouksen kannanotto: Parisuhde puheeksi perheiden palveluissa

25.4.2024

Hallitusohjelmaamme on kirjattu tarve parisuhteen ja vanhemmuuden tuen matalan kynnyksen palveluiden vahvistamisesta. Perheiden ja vanhempien tulee saada riittävästi apua erilaisiin pari- ja perhesuhteiden vaikeuksiin.

Tukea hakevien elämäntilanteiden moninaiset haasteet, resurssipula ja vaihtuvuus työntekijöissä kuormittavat tällä hetkellä monia ammattilaisia ja voi olla vaikea tietää, minne ohjata perheitä tuen piiriin. Parisuhteiden teemoja olisi kuitenkin tärkeää uskaltaa ottaa puheeksi perheiden palveluissa, kuten neuvoloissa ja perhekeskuksissa. Tietoisuuden lisääminen ammattilaisille erilaisista parisuhteen tuen muodoista ja parisuhteen hyvinvoinnin vaikutuksista yksilön ja koko perheen hyvinvoinnille on tarpeellista.

Toimiva parisuhde luo hyvinvointia sekä edistää selkeästi fyysistä toimintakykyä ja hyvää mielenterveyttä. Aikuisten oman elämän haasteet, parisuhteen pulmat ja tulehtunut kodin ilmapiiri heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja vaikuttavat heikentävästi mielenterveyteen. Pitkällä tähtäimellä kustannukset ovat merkittäviä, mikäli tuki kohdistetaan vaan korjaaviin palveluihin. Panostamalla matalan kynnyksen toimintoihin sekä psykososiaalisiin että sosioekonomisiin perheoloihin voidaan auttaa suojaamaan lapsen ja nuoren hyvinvointia myös myöhemmissä elämän vaiheissa.

Järjestömme koordinoiman Valtakunnallisen parisuhdeverkoston toimijat (64 toimijaa, mm. 12 hyvinvointialuetta) ovat tuoneet esille huolensa parisuhteen tuen eriarvoiseen saatavuuteen alueellisesti. Järjestömme Parisuhdekeskus Kataja ry kevätkokous linjaa, että perheiden matalan kynnyksen palveluita ja niiden saatavuutta tulee valtakunnallisesti edistää, kuten hallitusohjelmaankin on kirjattu. Toimivaa yhteistyötä parisuhteen kysymyksissä tulee myös edistää järjestötoimijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyön tulee näkyä hyvinvointialueiden rakenteissa.

Comments are closed.