Tunne ei ole oikein tai väärin

Tunteet ovat aitoja ja tosia, eikä niitä voi määritellä oikeiksi tai vääriksi, positiivisiksi tai negatiivisiksi. Tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja nimeäminen ovat avaimia parisuhteen läheisyyteen. Mitä turvallisempi suhde, sitä avoimemmin siinä voidaan paljastaa sekä itselleni helppoja että vaikeita tunteita.

Temperamentti, tunteisiin liittyvät opitut arvot ja toimintamallit sekä elämänkokemukset vaikuttavat, miten suhtaudun tunteisiin, omiin ja toisen. Parisuhteessa osapuolet vaikuttavat luonnollisesti siihen, millaista keskinäinen tunnevuorovaikutus on:

Mille tunteille suhteessamme on lupa, mille ei? Mitä tunteita kumpikin ilmaisee luonnollisesti ja mitkä tunteet ovat vaikeita käsitellä?

Tunteet antavat sanoja ihmisen persoonalliselle tavalle kokea asioita. Tunteet ovatkin omaa intiimiä kokemisen aluetta. Ne ovat spontaaneja ja aitoja reagointeja tilanteisiin.

Toinen ei voi arvostella toisen tunteita esimerkiksi vähättelemällä, ettei noin voi tuntea. Toinen ei voi myöskään määritellä, miten jossain tilanteessa pitäisi tuntea.

Tunteella on viesti. Viisas yrittää ymmärtää, mitä tunne yrittää kertoa. Miksi minusta tuntuu tältä – on hyvä kysymys. Omia tunteita ei tulisi arvostella, eikä niistä tulisi syyllistyä vaan pikemminkin kuunnella kuin ystävää. On ymmärrettävää, että esimerkiksi vahingonilo toisen epäonnistumisesta tai silmitön raivo pienen asian suhteen nolottavat. Näissäkin tilanteissa olisi hyvä keskittyä miettimään, miksiköhän tunnen näin.

Tunteen vallassa tehdyt teot ovat vastuullasi

Toisin kuin tunteetteot voivat olla vääriä. Tekoihin liittyy moraalinen vastuu. Siksi on tervettä kokea syyllisyyttä toista vahingoittavista sanoista tai teoista, jotka on tehnyt ilkeyttään tai suuttuneena.

Vihan ja suuttumuksen tunteita on purettava ulos niin, ettei satuta tai loukkaa ympärillä olevia henkisesti eikä fyysisesti. Pitkään sisällä kannetut vihan tunteet saattavat purkautua arvaamattomasti ulos esimerkiksi. väkivaltaisena käytöksenä.

Neljä tunnetaitoa on opittavia ja harjoiteltavia taitoja

  • Tunnista tunne (pysähdy ja kysy itseltäsi: miltä minusta tuntuu nyt?)
  • Anna tunteelle nimi (ilo, suru, pelko, viha, häpeä…)
  • Kerro tunteesta kumppanillesi (lause, jossa on jokin konkreettinen tunnesana)
  • Ota vastaan kumppanisi ilmaisema tunne (ole läsnä ilman puhetta tai kiirehtimistä, anna hänelle lupa tuntea)

Comments are closed.