Kataja - yhteistä elämää

Järjestö

Ainutlaatuinen Kataja

Parisuhdekeskus Kataja on maamme ainoa vahvistavaan parisuhdetyöhön keskittynyt poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Olemme toimineet jo lähes 25 vuotta. Toimintaamme rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus Stea.

Parisuhdekeskus Kataja auttaa sinua voimaan hyvin tarjoamalla parisuhdetta vahvistavaa tietoa, toimintaa ja koulutusta.

Valtakunnallinen Kataja

Katajassa kehitetyt toimintamallit, kuten Rikasta minua -parisuhdekurssi, Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kurssi sekä Solmuja parisuhteessa -kurssi ovat aktiivisessa käytössä ympäri Suomea. Teemme tiivistä järjestöyhteistyötä niin valtakunnallisten kuin alueellistenkin toimijoiden kanssa. Vaikutamme suomalaisten hyvinvointiin myös seurakunta- ja kuntayhteistyön parissa. Verkkopalvelumme tarjoavat monipuolista parisuhteeseen liittyvää asiaa, erilaisia harjoituksia sekä kursseja ja luentoja sinnekin saakka, jonne emme ennätä kasvokkain kahville.

Yhdenvertainen Kataja

Olemme saaneet luoda uraa uurtavaa parisuhdetoimintaa sateenkaaripareille yhteistyökumppaneidemme kanssa 2014-2016 toteutuneen Sateenkaariparit-hankkeen myötä. Toiminta jatkuu sekä Sateenkaariperheet ry:ssä että Katajassa. Kesällä 2017 avautui uusi sateenkaarijärjestöjen yhteinen Perhesuhdekeskus, jonka kanssa toimimme tiiviissä yhteistyössä. Toimintamme yhdenvertaisuudesta huolehtiminen on meille tärkeää arjessa. Teemme aktiivista yhteistyötä myös useiden potilasjärjestöjen kanssa Perheen parhaaksi -toiminnassamme.

Monipuolinen Kataja

Järjestömme visio on parisuhteisiinsa tyytyväiset parit. Tätä kohti kuljemme seuraavin askelin:

 • Kehitämme kurssitoimintaa, koulutamme ja työnohjaamme vapaaehtoisia vertaisohjaajia parisuhdekurssien ohjaajiksi ja järjestämme parisuhdekursseja.
 • Kokoamme yhteen tietoa Suomessa järjestettävästä parisuhdetta vahvistavasta toiminnasta ja -toimijoista: tuomme parisuhdetyön tarjonnan sekä tarpeen näkyväksi.
 • Kohtaamme ammattilaisia, vapaaehtoistoimijoita ja parisuhdeasioista kiinnostuneita kun luennoimme ja koulutamme myös itse.
 • Koulutamme alalla toimivia sekä opiskelijoita kohtaamaan parisuhteen kysymyksiä. Koulutusta hyödyntävät kunnat, järjestöt, seurakunnat sekä oppilaitokset.
 • Luomme luento- ja koulutusmateriaalia ammattilaisten ja vertaisohjaajien käyttöön.
 • Autamme alan toimijoita verkostoitumaan koordinoimalla alueellisia parisuhdetyön verkostoja.
 • Järjestämme parisuhdeasioita työssään kohtaaville vuosittaisen koulutustapahtuman Parisuhdepäivät yhteistyössä laajan järjestöverkoston kanssa.
 • Parisuhdeviikolla kutsumme Parisuhdehuoltamo-tapahtumaan kaikki parisuhdeasioista kiinnostuneet ja teemme tutuksi voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä hyvinvoinnin lisäämiseksi parisuhteessa.
 • Viestimme pitkäjänteisesti ja ajassa esille nouseviin asioihin reagoiden parisuhteen voimavarojen merkityksestä ihmisten arjessa ja olemme median käytössä parisuhdeasioihin liittyvässä yhteistyössä.
 • Juttelemme ja kohtaamme myös virtuaalisesti niin Parisuhdeviikolla kuin monissa some-kanavissa ympäri vuoden.
 • Palvelemme monipuolisesti verkossa ja visioimme  myös tulevia digiaskelia.

Ota rohkeasti yhteyttä.