Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kurssi

Parisuhdekurssi

Vuorovaikutustaidot parisuhteessa on yleensä viikonloppukurssi, joka alkaa perjantai-iltana ja päättyy sunnuntaina iltapäivällä. Kurssilla opetellaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja. Kuulemista, laaja-alaista puhumista, avoimia kysymyksiä, tunnetaitoja sekä ristiriitojen ratkaisemista. Kurssilla ei keskitytä asioiden selvittämiseen vaan taitoihin, joita tarvitaan, että voi selvittää asioita kotona.

Koska kurssia ohjaa vertaispari, tämä kurssi ei sovellu kriisivaihetta elävälle parille. Työskentelymenetelminä ohjaajien alustusten lisäksi yksilötehtäviä, tehtäviä oman kumppanin kanssa, ryhmäkeskustelua sekä toiminnallisia menetelmiä. Kurssin ohjaajat ovat suorittaneet Vuorovaikutustaidot parisuhteessa -kurssin ohjaajakoulutuksen.

Kurssin tavoitteet

  • opitte puhumaan ja kuuntelemaan toisianne laaja-alaisesti
  • opit tarkistamaan kuulemasi ja esittämään avoimia kysymyksiä puhujalle
  • kiinnostutte puhumaan toinen toisillenne, kun kuuntelemisen taidot lisääntyvät
  • keskusteluyhteytenne paranee
  • vietätte laadukasta yhteistä aikaa

 

Kurssipalautteita

”On vaikea valita vain yhtä asiaa, joka oli antoisin. Kokonaisuus oli pakettina antoisa. Tietoisuuden kartta, kuunteleminen ja puhumisen taitojen opettelu sekä oman vastuun korostaminen suhteessa.”

”Löysin kumppanini uudelleen tämän kurssin ansiosta.”

”Olipa hyvä, että tultiin, katson luottavaisemmin tulevaisuuteen!”

 

Lue Vuorovaikutustaidot parisuhteessa-kurssin vertaisohjaajan Minkan kuvaus kurssista.

Avainsanat: