Solmuja parisuhteessa® menetelmäkoulutus

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus-Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. Solmuja parisuhteessa ohjaajia on koulutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Sadat terapeutit, diakonit, perhetyöntekijät, papit, sosiaalityöntekijät jne. auttavat pareja selvittämään asioitaan tämän strukturoidun menetelmän avulla.

Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin. Kurssilla käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen. Kumpikin osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan.

Vasta kun kumpikin on saanut selvittää ajatuksiaan ja kuulla kumppaniaan, aletaan miettiä tahtoa sen suhteen jatkaako yhdessä vai ei: ja jos tahtoo jatkaa, millaisessa suhteessa. Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuuden konkreettista toimintaa.

Palautetta menetelmästä:
– stukturoitu, selkeä, luotettava ja laadukas

– selkeät teemat, jotka tuottavat tuloksia

– hyvä materiaali prosessin tukena

– riittävän pitkä aikajana oivaltamiseen: antaa aikaa ja tilan prosessille

– mahdollistaa itseohjautuvuuden, sillä menetelmä menee ja kuljettaa eteenpäin

– asiakkaan oma vastuu ja työskentely tehostuu

Solmuja parisuhteessa -parineuvoja ja -ryhmänohjaajakoulutus on kahdeksan koulutuspäivän menetelmäkoulutus. Kesto yhteensä kuusi kuukautta.
Koulutus on suunnattu sellaisille seurakuntien, kuntien, järjestöjen sekä yksityisen sektorin ammattilaisille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

  • kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä
  • sosiaali- ja terveysalan koulutus tai muu soveltuva tutkinto
  • vähintään kahden vuoden työkokemus ihmisten parissa työskentelystä tehtävissä, joiden toimenkuvaan on kuulunut ohjaus-, neuvonta-, hoito-, terapia-, diakonia- tai sielunhoitotyötä

Kirjalliset hakemukset koulutukseen käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet:

  • oppia strukturoitu Solmuja parisuhteessa -menetelmä
  • oppia ohjaamaan parin välistä vuorovaikutusta
  • syventää ymmärrystä parisuhteen dynamiikasta
  • lisätä valmiutta auttaa parisuhdekriisissä olevaa ihmistä
Avainsanat: