Solmuja parisuhteessa® menetelmäkoulutus

Solmuja parisuhteessa®- menetelmä on Parisuhdekeskus-Katajassa kehitetty toimintamalli suhteen kriisien selvittämiseksi. Solmuja parisuhteessa ohjaajia on koulutettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Sadat terapeutit, diakonit, perhetyöntekijät, papit, sosiaalityöntekijät jne. auttavat pareja selvittämään asioitaan tämän strukturoidun menetelmän avulla.

Malli perustuu tutkittuihin ja toimiviin vuorovaikutustaitoihin painottuviin menetelmiin. Kurssilla käsiteltävää asiaa (parisuhteen solmua) tarkastellaan koko tietoisuutta hyväksi käyttäen. Kumpikin osapuoli miettii ja puhuu asiaan liittyvistä menneistä tapahtumista, tunteistaan, kehon reaktioistaan ja omista tulkinnoistaan, arvoistaan ja tarpeistaan.

Vasta kun kumpikin on saanut selvittää ajatuksiaan ja kuulla kumppaniaan, aletaan miettiä tahtoa sen suhteen jatkaako yhdessä vai ei: ja jos tahtoo jatkaa, millaisessa suhteessa. Lopuksi suunnitellaan ja ideoidaan yhdessä tulevaisuuden konkreettista toimintaa.

Palautetta menetelmästä:
– stukturoitu, selkeä, luotettava ja laadukas

– selkeät teemat, jotka tuottavat tuloksia

– hyvä materiaali prosessin tukena

– riittävän pitkä aikajana oivaltamiseen: antaa aikaa ja tilan prosessille

– mahdollistaa itseohjautuvuuden, sillä menetelmä menee ja kuljettaa eteenpäin

– asiakkaan oma vastuu ja työskentely tehostuu

Solmuja parisuhteessa -menetelmä ja -ryhmänohjaajakoulutus on kahdeksan koulutuspäivän menetelmäkoulutus. Kesto yhteensä kuusi kuukautta.
Koulutus on suunnattu sellaisille seurakuntien, kuntien, järjestöjen sekä yksityisen sektorin ammattilaisille, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Solmuja parisuhteessa -menetelmäkoulutus on strukturoitu menetelmäkoulutus sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan ammattihenkilöstölle, jolla on opisto- tai korkeakoulututkinto. Menetelmäkoulutus ei anna ammattipätevyyttä.
 • Solmuja parisuhteessa menetelmäkoulutus on suunnattu erityisesti seurakuntien, kuntien, järjestöjen sekä yksityisen sektorin ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään pariskuntia tai perheitä.
 • Menetelmäkoulutus soveltuu ammattilaiselle, jolla on vähintään kahden vuoden työkokemus ihmissuhdetyöstä.
 • Solmuja parisuhteessa -koulutuksen suoritettuaan työntekijä saa pätevyyden käyttää menetelmää ammatillisessa tai yrittäjän tehtävässään.
 • Solmuja parisuhteessa -menetelmäkoulutukseen hakeutuvalla tulee olla mahdollisuus koulutuksen aikana työskennellä ja hyödyntää menetelmää tapaamiensa pariskunta-asiakkaidensa kanssa.
 • Solmuja parisuhteessa -menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan säännöllinen työnohjaus.
 • Solmuja parisuhteessa -menetelmää työssään käyttävällä suositellaan olevan mahdollisuuksien mukaan myös työyhteisön tuki.

Kirjalliset hakemukset koulutukseen käsitellään tapauskohtaisesti.

Koulutuksen tavoitteet:

 • oppia strukturoitu Solmuja parisuhteessa -menetelmä
 • oppia ohjaamaan parin välistä vuorovaikutusta
 • syventää ymmärrystä parisuhteen dynamiikasta
 • lisätä valmiutta auttaa parisuhdekriisissä olevaa ihmistä
Avainsanat: