Kysymyksiä keskustelun tueksi

Treenaa

Tämän harjoituksen tarkoitus on herättää keskustelua välillänne ja avata ajatuksianne parisuhteesta toisillenne.

 

Varatkaa ainakin puoli tuntia rauhallista, yhteistä aikaa. Miettikää ensin itsenäisesti, mitä ajattelette väittämistä. Valitkaa suhtautumistanne parhaiten kuvaava vaihtoehto.

 

Kun molemmat olette täyttäneet lomakkeen, käsitelkää yhdessä yhtä väittämää kerrallaan. Kertokaa vuorotellen mielipiteenne siitä. Kuunnelkaa toisianne keskittyneesti ja keskustelkaa mielipiteistänne. Pohtikaa näkemyksienne yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Voit ladata kysymyksiä keskustelun tueksi tästä.

Avainsanat: