Hae apua ajoissa

Lue

Lähisuhteessa eläminen on toisinaan haastavaa. Hiljaisia tai riitaisia viileitä kausia kohtaa parisuhteessaan jokainen. Vaikeat hetket eivät automaattisesti tarkoita parisuhdekriisiä, mutta vaikeuksiin kannattaa hakea apua ajoissa. Missä vaiheessa ja mistä parisuhteeseen kannattaa hakea apua?

Parhaimmillaan parisuhde tukee ja lisää suhteen osapuolten hyvinvointia. Parisuhde tarvitsee kuitenkin huoltoa ja hoitoa: kuten huollamme autoamme, kaipaa myös parisuhde huoltoa ja katsastushetkiä.

Puolisolle voi esittää esimerkiksi seuraavat kysymykset: Oletko kanssani onnellinen? Mitä kaipaat? Mitä tarvitset, että olet kanssani onnellinen? Nämä kysymykset on hyvä kysyä myös itseltään. Mikäli motivaatiota tai innostusta parisuhteen hoitoon ei ole – on aika pysähtyä!

Milloin hakemaan apua?

Parisuhteen tilasta on tärkeää keskustella ja hakea ongelmiin tarvittaessa apua – ennen kuin koko suhde menee solmuun ja ajautuu kriisiin. Avun hakemisen aika on mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Parisuhteen kysymyksiin ja tilanteen tarkistamiseen on aika pysähtyä silloin, kun jompi kumpi tai molemmat kokevat voivansa suhteessa huonosti. Näitä parisuhdetta kuormittavia tekijöitä ovat muun muassa puhumattomuus, jatkuva riitely, läheisyyden puute ja luottamuksen menettäminen.

Mistä kriisin tunnistaa?

Kriisejä on erilaisia; ne voivat olla henkilökohtaisia, suhteen sisäisiä tai suhteen ulkopuolisia. Kriisin tunnusmerkkeinä voidaan pitää toivottomuuden kokemusta, ahdistusta ja sitä, että kyseinen asia ikään kuin täyttää mielen kokonaan. Lue myös Parisuhde taas kriisissä. 

Milloin on syytä hakea ammattiapua?

Kun on vaikea kertoa tunteistaan ja toiveistaan tai kuunnella puolisoa, on viisasta hakeutua pari- tai perheterapiaan. Erilaisia terapiamuotoja ja -vaihtoehtoja on runsaasti. Usein tilannetta helpottaa jo se, että läsnä on ulkopuolinen henkilö. Tarjolla on myös runsaasti parisuhdetta vahvistavaa ja rikastuttavaa kurssitarjontaa.

Monet ovat saaneet tukea ja apua yksistään keskustellessaan ystäviensä kanssa tai lähtiessään mukaan vertaisryhmään. Vahvojen kriisitilanteiden hoitamiseen ryhmämuotoinen vertaistuki ei ole kuitenkaan tarkoitettu.

Mitä hyötyä ammattiavusta on?

Ammattiapu mahdollistaa epäselvän vyyhden purkamisen. Toisinaan ei ole helppo tunnistaa oman henkisen pahoinvointinsa syytä. Elämä vain tuntuu raskaalta, voimavarat ovat koetuksella ja ahdistaa. Lisäksi voi esiintyä unettomuutta tai jatkuvaa ala-vireisyyttä.

Ihminen saattaa kantaa mukanaan jotain sellaista, joskus jo omasta lapsuudestaan lähtien, joka tulee taakaksi omaan parisuhteeseemme. On tärkeää tunnistaa, miten parisuhteessa vaikuttavat lapsuuskotien tapahtumat tai sukulaisten läsnäolo tai tuen puuttuminen? Usein odotamme tiedostamattamme puolisolta myös sellaista, mitä vaille olemme jääneet jo lapsuudessa.

Mistä syistä terapiaan hakeudutaan?

Tavallisia syitä hakeutua pariterapiaan ovat kokemus keskustelu- tai tunneyhteyden puuttumisesta, tyytymättömyys, uskottomuuskriisit, seksuaalielämän ongelmat, jatkuvat riidat ja lapsettomuuskriisit.

Mitä terapiassa tehdään?

Perheterapiassa tarkastellaan perheen sisäistä vuorovaikutusta. Siihen voivat osallistua myös perheen lapset ja nuoret. Lisäksi perheterapiassa huomioidaan aiempien sukupolvien vaikutus. Perheterapiaan kannattaa hakeutua silloin, jos parisuhdetta kuormittaa esimerkiksi se, mitä kumpikin tuo parisuhteeseen omasta lapsuudenperheestään.

Jos parisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa, suositellaan kummallekin yleensä hoitoa erikseen. Terapiassa on tärkeää, että se on molemmille puolisoista turvallinen paikka työstää omia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia sekä suhteeseen liittyviä asioita.

Milloin kannattaa osallistua parisuhdekurssille?

Suurin osa parisuhdekursseista on tarkoitettu vahvistamaan parisuhdetta, eivätkä ne sovellu akuutissa kriisissä olevalle parille. Parisuhdekurssit ovat hyvä tapa vahvistaa ja syventää suhdetta sekä lisätä itsetuntemusta. Niille voi osallistua hyvinkin erilaisissa elämäntilanteissa ja suhteen vaiheissa: kurssille voi siis osallistua myös silloin, kun yhteiselo on riitaisaa.

On viisasta osallistua parisuhdekurssille ennen kuin tilanne vaikeutuu liikaa. Ne on tarkoitettu kenelle tahansa ja ovat hyväksi ihan jokaiselle parisuhteelle.

Missä kursseja järjestetään?

Kursseja järjestetään sekä kerran viikossa muutaman tunnin kerrallaan kokoontuen että internaattikursseilla, joilla ollaan esimerkiksi viikonloppu kotoa pois. Kursseilla pyritään huomioimaan usein myös se, että kurssipaikat ovat mukavia ja tarjoavat mahdollisuuksia rentoutumiseen sekä lepäämiseen. Kurssipaikkoja voivat olla esimerkiksi kylpylät, hotellit, leiri- ja kurssikeskukset tai tavalliset järjestöjen omat toimitilat. Kursseja järjestetään eri puolella Suomea ja osa suomalaisista toimijoista tarjoaa kursseja myös ulkomailla.

Onko kriisikursseja erikseen?

Kriisissä oleville pareille on olemassa parisuhdekursseja, kuten Solmuja parisuhteessa -kurssi. Kriisipareille suunnatut kurssit poikkeavat suhdetta vahvistavista kursseista: kurssit ovat kestoltaan pidempiä ja osallistujamäärä pienempi.

Mistä kaikkialta parisuhteeseen saa apua?

Maksutonta parisuhdeneuvontaa ja terapiaa tarjoavat kirkon perheasiain neuvottelukeskukset ja kuntien perheneuvolat. Lisäksi yksityisiä terapeutteja voi tiedustella esimerkiksi Suomen Pariterapiayhdistyksen verkkosivuilta sekä täältä. Parisuhdekursseja tarjoavat useat erilaiset järjestöt ja seurakunnat. Tutustu myös palvelukarttaan, jossa on mukana myös erilaisia auttavia puhelinnumeroita ja apua eri teemoin.

Avainsanat: