Solmuja parisuhteessa®-parineuvonta

Solmuja parisuhteessa® on Parisuhdekeskus Katajassa kehitetty toimintamalli, jonka avulla ihmissuhdetyön ammattilainen voi auttaa paria selvittämään suhteensa solmukohtia.

Työskentelyn tavoitteena on lisätä ymmärrystä kumppaneiden välillä ja auttaa kumpaakin ymmärtämään myös toisen näkökannalta, mistä solmutilanteessa on kysymys. Miten solmu on syntynyt? Millaisia tunteita ja asioita siihen liittyy? Kun molemmat ymmärtävät mistä on kysymys, on selkeämpää miettiä, mitä kumpikin tahtoo tässä tilanteessa.

Solmuprosessiin kuuluu kahdeksan tapaamiskertaa neuvojan kanssa:

  1. Solmu parisuhteessa / Aloitus ja solmun määrittely
  2. Miten tähän on tultu? / Yhteisen taipaleen tarkastelu
  3. Miltä tuntuu? / Omien ja kumppanin tunteiden tunnistaminen
  4. Seksuaalisuus solmussa? / Kehon viestien kuunteleminen
  5. Missä ollaan nyt? / Solmutilanteen jäsentäminen
  6. Mitä tahdon? / Toiveet, unelmat ja päämäärät
  7. Miten toimitaan? / Sanoista tekoihin
  8. Mitä eväitä saatiin? Yhteenveto ja palaute

Työskentelyyn kuuluu Solmu parisuhteessa -kirjan lukeminen ja kotitehtäviä. Neuvojan tehtävänä on auttaa työskentelyä etenemään johdonmukaisesti ja olla ulkopuolinen peili pariskunnan tilanteesta.

 

Tutustu Solmuja parisuhteessa -menetelmää käyttäviin parineuvojiin